Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülistuses kujundatud

Kolmapäev, 18. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 5:1-14

Meister Huurami tööd templis
1Kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Issanda koja jaoks, valmis said, viis Saalomon kotta kõik, mis ta isa Taavet oli pühitsenud: ta pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste hulka.
Seaduselaegas viiakse templisse
2Siis kogus Saalomon Jeruusalemma Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles tooma.
3Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid kuninga juurde pühiks, mis on seitsmendas kuus.
4Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid leviidid laeka
5ja tõid üles laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid; leviitpreestrid tõid need üles.
6Ja kuningas Saalomon ning terve Iisraeli kogudus, kes tema juurde oli kogunenud, olid laeka ees; nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata.
7Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla.
8Ja keerubid laotasid tiibu laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt.
9Ja kangid olid nii pikad, et laekast eemaleulatuvaid kangide otsi oli näha kõige pühama paiga eest; ent neid ei nähtud väljastpoolt; ja need on seal tänapäevani.
10Laekas ei olnud muud kui need kaks lauda, mis Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusest.
11Kui preestrid pühamust väljusid - sest kõik sealolevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata,
12ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad, seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit, ja koos nendega sada kakskümmend preestrit, kes puhusid pasunaid -
13pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale -, ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga:
"Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!",
siis täitis pilv koja, Issanda koja,

14ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja.

„Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!“ ( Ps 47;6,7) Issand, süüta meie südamed armastuse tules sinu vastu!

Jumala ligiolu on Pühakirjas kõikevallutav reaalsus – kas siis Seaduselaekas, puust kastis mis on neli jalga pikk ning 2,5 jalga lai ja kõrge. Kuldplaat selle peal oli „halastuse troon“, mille peale Lepituspäeval piserdati süütu ohvri verd. Ühtlasi sümboliseeris see Jumala trooni asupaika, seal kus olid käsulauad 10 käsuga. Nii oli Seaduselaegas Jumala ligiolu, armu , majesteetlikkuse ning seaduse nähtav märk
Ning nagu pulseeriv süda mis asetatakse keset lõtva ihu, tuuakse seaduselaegas templisse ( s7). Ning koheselt täidab Jumala auhiilgus templi kõige pühama paiga ( s 14). Pane tähele sündmuste järjekorda – see on otsustav: kõigepealt Seaduselaegas ( lunastuseks ning lepituseks); seejärel ning alles siis saab Jumala au voolata inimeste keskele.
Võime seda vaadata kui imelist ning prohvetlikku ettetähendust Kristuse ning Püha Vaimu tulemise kohta. Kõigepealt Jumala Poja surm ristil ( lunastuseks ning lepituseks);seejärel ning alles siis hämmastav Püha Vaimu väljavalamine koguduse peale Nelipühipäeval – kui Jumala muutev auhiilgus asetus elava templi, tema rahva peale.
Nii Seaduselaegas kui ka ülistajad saabusid kohale lehtmajade püha aegu ( s 3), mis oli Iisraeli üks suuremaid pidustusi. Sel ajal väljendas Iisrael kogu käitumisega oma identiteeti Jumala valitud sulase ning lepingupartnerina. Kuidas see kõik välja nägi? David Ford kirjeldab Heebrea festivali ülistusteenistust: „ Kõik ülistajad olid füüsiliselt täiesti kaasa haaratud- tantsides, hüüdes, maha heites, plaksutades, lauldes ning pidutsedes. See oli äärmiselt mitmetahuline kogemus, rikas ning kontsentreeritud ning veel kaunimaks kujundatud psalmide poeesias.“

Oled sa nõus, et just ülistuses väljendab inimene seda mida ta tegelikult usub? Millele osutab sinu ülistus?

Elu mis on ülistamiseks liiga kiire –on töörohkem kui Jumal seda on soovinud. Töö on elu väljapaistev kohustus kuid ülistus elu silmapaistvaim dünaamika – sest kui töö kulutab energiat, siis ülistus uuendab seda. (J Stuart Holden)

Selle kommentaari autor: Dennis Lennon