Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Avatud südamega

Laupäev, 21. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 6:32-42

Saalomoni palve
32Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahva hulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu suure nime, vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre pärast - kui ta tuleb ja palvetab selle koja poole -,
33kuule sina taevast, oma asupaigast, ja tee kõike, mille pärast võõras sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind, nõnda nagu su Iisraeli rahvas, ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale, mille ma olen ehitanud!34Kui su rahvas läheb sõtta oma vaenlaste vastu, teekonnale, kuhu sa nad läkitad, ja nad palvetavad sinu poole selle linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud su nimele,
35siis kuule taevast nende palvet ja anumist ja tee neile õigust!
36Kui nad sinu vastu pattu teevad - sest pole inimest, kes pattu ei tee - ja sina vihastud nende peale ning annad nad vaenlase kätte, nõnda et nende vangistajad viivad neid vangi kaugemale või lähemale maale,
37aga kui nad siis seda südamesse võtavad maal, kuhu nad on vangi viidud, ja pöörduvad ning anuvad sind oma vangistusemaal, öeldes: Me oleme pattu teinud, oleme eksinud ja saanud süüdlasteks!
38ja pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest oma vangistusemaal, kuhu nad on vangi viidud, ja palvetavad oma maa suunas, mille sa oled andnud nende vanemaile, ja linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud sinu nimele,
39siis kuule taevast, oma asupaigast, nende palvet ja anumist, tee neile õigust ja anna andeks oma rahvale, kes sinu vastu on pattu teinud!
40Nüüd, mu Jumal, olgu siis su silmad lahti ja su kõrvad pangu tähele palvet selles paigas!
41Ja nüüd, Issand Jumal, tõuse, tule oma hingamispaika, sina ja su võimsuselaegas! Su preestrid, Issand Jumal, olgu õnnistusega ehitud, ja su vagad tundku rõõmu sellest, mis on hea!
42Issand Jumal, ära hülga oma võitut! Mõtle oma sulase Taaveti osadusele!"

Kui me aegajalt märkame ka Jumala rahva keskel teatud vahetegemist – siis tänane teksti kinnitab, et Jumala juurde võisid kõik tulla -juba tol ajal

Ei ole vahet, kes sa oled, Jumala juures on ruumi kõikidele. On vaja vaid, et inimene ise mõistaks Jumala armu ja abi igatseda ning vastu võtta.
Jumal ei jäta midagi juhuse hooleks. 3Ms 3 ptks annab Jumal korralduse maaharijatele viljakoristuseks – ning kui muidu ikka koristatakse viimse kõrreni, siis siin Jumal lausa keelab seda. Seda selleks, et ka vaesel, võõral ja ränduril oleks julgusega mida korjata- neil kellel oma põllumaad ei ole.
„Kuule ja tee kõik mille pärast võõramaalane palub, et kõik mõistaksid sinu suurust!“ Jumala heldus ei saa jääda varjule – need, kes seda on kogenud lähevad omakorda ning kuulutavad seal kust nad on tulnud.
Joosua raamatust näeme kuidas hirm Jehoova ees kuivatas teiste rahvaste südamed. Kuidas kuuldus Jehoova suurusest kandus rahvalt rahvale.
Tänases Saalomoni pöördumises Jumala poole on nii patutunnistus, palve kui anumine andekssaamiseks. „ Kui nad on pattu teinud, siis anna neile andeks…“ Pöördumine peab olema kõigest südamest – pole oluline kui suur või väike on olnud eksimus, kes sa oled – vaid oluline on see kuidas pöördud Jumala poole. Kas siiras usus, avatud südamega või silmakirjalikult. Jumalal on õigus vihastuda, kuid kuningas siiski julgeb toetuda Jumala halastusele. Tema palvesse on pandud suur igatsus – nagu ka 42. psalmis kõlab hüüd elava Jumala poole:
„Oo Jumal tõuse tulema oma hingamispaika, olgu sinu sulased õnnistusega ehitud!“
Ei saa teenida elavat Jumalat ilma väeta, ei saa kuulutada Tema armu kui su peal ei ole võidmist,. kui sa ise pole tundnud kui hea on Jumal. Kuningas Taavet käis koos Jumalaga – ning see teadmine annab jõudu ka Saalomonile uskuda ning usaldada Jumalat kõiges. See annab jõudu meile ka täna.

„Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!“ ( Ps 42;1)

Selle kommentaari autor: Olavi Ilumets