Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Seal kus on su süda

Teisipäev, 24. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 8:1-18

Saalomoni edaspidine tegevus
1Möödus kakskümmend aastat, mille jooksul Saalomon ehitas Issanda koja ja oma koja.
2Linnad, mis Huuram oli Saalomonile andnud, ehitas Saalomon üles ja pani neisse Iisraeli lapsed elama.
3Siis läks Saalomon Hamat-Soobasse ja vallutas selle.
4Ja ta kindlustas kõrbes Tadmori ja kõik varustuslinnad, mis ta ehitas Hamatis.
5Ja ta ehitas ülemise Beet-Hooroni ja alumise Beet-Hooroni kindlustatud linnadeks müüride, väravate ja riividega,
6samuti Baalati ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid, ja kõik sõjavankrite linnad, ja ratsanike linnad, ja kõik, mis Saalomon soovis ehitada Jeruusalemmas ja Liibanonis ning kõikjal oma valitsetaval maal.7Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud hettidest, emorlastest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes ei olnud Iisraelist,
8nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda Iisraeli lapsed ei olnud hävitanud, need pani Saalomon teoorjusesse kuni tänapäevani.
9Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon kedagi oma tööorjaks, vaid nemad olid sõjamehed, tema sangarite pealikud, tema sõjavankrite ja ratsanike pealikud.
10Ja neid kuningas Saalomoni linnavägede pealikuid, kes valitsesid rahva üle, oli kakssada viiskümmend.11Ja Saalomon tõi vaarao tütre Taaveti linnast kotta, mille ta temale oli ehitanud, sest ta ütles: "Ükski naine ei tohi mul elada Iisraeli kuninga Taaveti kojas, sest need paigad, kus Issanda laegas on olnud, on pühad!"12Siis ohverdas Saalomon Issandale põletusohvreid Issanda altaril, mille ta oli ehitanud eeskoja ette,
13ohverdades vastavaks päevaks määratud ohvri, nagu Mooses oli käskinud, hingamispäevil, noorkuupäevil ja seatud pühadel kolm korda aastas: hapnemata leibade pühal, nädalatepühal ja lehtmajadepühal.
14Ja ta seadis oma isa Taaveti korra järgi preestrite rühmad nende teenistusse ja leviidid nende kohustustesse kiituslaule laulma ja preestrite juures igapäevaseid ülesandeid toimetama, ja väravahoidjad rühmade kaupa iga värava juurde, sest nõnda oli jumalamehe Taaveti käsk.
15Ja kuninga käsust preestrite, leviitide ning varakambrite kohta ei taganetud üheski asjas.16Nõnda tehti kõik Saalomoni tööd Issanda koja rajamise päevani ja kuni selle valmissaamiseni; siis oli Issanda koda täiuslik. 17Siis läks Saalomon Esjon-Geberisse ja Eelotisse, mereranda Edomimaale.
18Ja Huuram läkitas temale oma sulastega laevu ning sulaseid, kes merd tundsid; ja need läksid koos Saalomoni sulastega Oofiri ja võtsid sealt nelisada viiskümmend talenti kulda ning tõid kuningas Saalomonile.

Terviklikkus on mõtete, sõnade ning tegude, kõikide meie võimete harmoneerumine ning samasuunaline liikumine.

Iga uskujat võib tabada teatud skisofreenia - selline kus käitumine on vastuolus meie sõnadega. Ja ehk seepärast näeme ka Saalomoni elus ühelt poolt ülitäpset tähelepanu kõiges mis puudutab templiteenistuse protseduure, liturgiaid ning rituaale ( s 12-16)., teisalt aga tema edevuse väljendajana - ülimat sensuaalsust tema ulmelises armuelus ning sunnitöö kasutamist.
Sunnitöö, kas orjasid või kohusetäitjaid ( vt s 7-10) kasutades, oli Lähis-Idas üldlevinud praktika – Iisraeli enesemõistmine erines sellest aga tugevalt. Tänu väljarändamisele Egiptusest, hinnati iga tulevast juhti ning kuningat vastavale sellele mõõdule, mil määral ning millise kvaliteediga suutis ta tagada vabaduse oma rahvale valitsemisajal. Ja kuning peamine ülesanne oli hoolt kanda nende eest keda rõhuti, sest ” kuningas kes ei ole kuningaks kõige nõrgemale – ei ole üldse tõeline Iisraeli kuningas”. Saalomoni edevus, mis sundis tööle 30 000 meest selleks, et tema grandioosseid plaane ellu viia - oli selgelt vastuolus selle väljarändamisaegse põhimõttega, ning nii ka rahva aluskogemusega.
Ja Iisraeli lootus saada enesele ideaalne kuningas jäi jätkuvalt täitumata - kuni selle ajani, mil tuli Jeesus koos oma revolutsioonilste kuningriigi põhimõtetega – nt et suurim on see kes kõige enam teisi teenib.
Saalomon jätkas oma tööliste jõulist rõhumist - olles rahutukstegevaks fooniks kõikidele tema lugudele – ning viimaks saab see ka Iisraeli lõhestajaks tulevikus ( 10:1-13).
Veel skisofreeniast: tekib väga kummaline mõju ühelt poolt Saalomoni erakordsete saavutuste osas oma rahva tugevadamisel ( s 1-6), teisalt aga tema polügaamia ning sellega kaaneva polüteismi lagundava mõju vahel. Oli ju Iisraelis Jumala unikaalse armastusesuhte väljendajaks inimese vastu ka totaalne keeld abielurikkumise suhtes, printsiip mis kanti edasi Kristuse armastusesuhtesse oma kogudusega.
Meie päevil surutakse kristlasi järejst enam assimileeruma üldtunnustatud vaadete ning põhimõtetega. Kaasaja ühiskonna vaimustus piiramatu seksuaalse eskperimenteerimise suhtes, mida juhib kõikvõimas meediaimpeerium sisaldab, eneses hävitavat lööki kristlikele väärtustele. Seda nimetatakse valikuvabaduse tähiseks, tegelikult aga on see langemine isiklikku hukatusse, nakkustesse ning sotsiaalsesse eraldumisse – ning see omakorda on juba rahvuslik hädaolukord.
Seistes kristlike normide eest, peaksime ühtlasi palvetama ka nii isikliku kui ükdrahavliku skisofreeniast paranemise pärast - et võiksime mõlemas kogeda sõnade ning tegude õnnistavat ühtsust.

Milliseid meetmeid rakendab sinu kogudus võitluses kristlike normide eest nt seksuaalsust puudutavas, suhetes ja pereelus? Mida saaksime teha et kaitsta noori hukutava pronograafia hiigellaine jt väärpaktikate eest?

” Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada.” (psalm 51:8)

Selle kommentaari autor: Dennis Lennon