Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Halb nõuanne ja hea nõuanne

Neljapäev, 26. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 10:1-19

Kuningriik jaguneb kaheks: Juudaks ja Iisraeliks
1Ja Rehabeam läks Sekemisse, sest kogu Iisrael oli tulnud Sekemisse teda kuningaks tõstma.
2Kui Jerobeam, Nebati poeg, seda kuulis - tema oli Egiptuses, kuhu ta oli põgenenud kuningas Saalomoni eest -, siis Jerobeam tuli Egiptusest tagasi.
3Ja nad läkitasid käskjalad talle järele ning kutsusid ta; ja Jerobeam ja kogu Iisrael tulid ning rääkisid Rehabeamiga, öeldes:
4"Sinu isa tegi meie ikke raskeks. Aga kergenda nüüd sina oma isa rasket teenistust ja tema ränka iket, mille ta meile on peale pannud, siis me teenime sind!"
5Aga tema vastas neile: "Tulge kolme päeva pärast jälle tagasi mu juurde!" Ja rahvas läks ära.6Ja kuningas Rehabeam pidas nõu vanematega, kes olid seisnud tema isa Saalomoni teenistuses, kui too veel elas, öeldes: "Mis nõu te annate, et sellele rahvale midagi vastata?"
7Nad vastasid temale, öeldes: "Kui sa oled selle rahva vastu hea, meelitad neid ja räägid neile häid sõnu, siis jäävad nad sulle sulaseiks kogu eluajaks."
8Aga ta hülgas vanemate nõu, mida need temale andsid, ja pidas nõu noorematega, kes olid kasvanud koos temaga ja seisid tema teenistuses.
9Ta ütles neile: "Mis nõu teie annate, et saaksime midagi vastata sellele rahvale, kes minuga kõneles, öeldes: Kergenda iket, mille su isa on meile peale pannud!?"
10Ja nooremad, kes olid kasvanud koos temaga, vastasid temale, öeldes: "Ütle nõnda rahvale, kes sinuga on kõnelnud ja sulle on öelnud: Su isa tegi meie ikke raskeks, aga kergenda sina seda meile - ütle neile nõnda: Minu väike sõrm on jämedam kui mu isa puusad.
11Ja kui nüüd mu isa on teile peale pannud ränga ikke, siis mina annan teie ikkele veel lisa! Kui mu isa karistas teid piitsadega, siis mina karistan teid okaspiitsadega!"12Ja Jerobeam ja kogu rahvas tulid kolmandal päeval Rehabeami juurde, nagu kuningas oli käskinud, öeldes: "Tulge kolmandal päeval tagasi minu juurde!"
13Ja kuningas vastas neile karmilt. Kuningas Rehabeam hülgas vanemate nõu
14ja kõneles neile nooremate nõu järgi, öeldes: "Mu isa on teie ikke teinud rängaks, aga mina annan sellele lisa! Mu isa karistas teid piitsadega, aga mina karistan okaspiitsadega!"
15Ja kuningas ei võtnud kuulda rahvast, sest see pööre oli Jumalalt, et Issand saaks tõeks teha oma sõna, mis ta siilolase Ahija läbi oli kõnelnud Jerobeamile, Nebati pojale.16Kui kogu Iisrael nägi, et kuningas ei võtnud neid kuulda, siis vastas rahvas kuningale ja ütles:
"Mis osa on meil Taavetis? Ei ole meil pärisosa Iisai pojas! Igamees oma telkidesse, Iisrael! Karjata nüüd omaenese sugu, Taavet!"
Ja kogu Iisrael läks oma telkidesse.

17Siis Rehabeam valitses nende Iisraeli laste üle, kes elasid Juuda linnades.18Ja kui kuningas Rehabeam läkitas Hadorami, kes oli sunnitöö ülevaataja, siis Iisraeli lapsed viskasid teda kividega ja ta suri. Kuningas Rehabeam ise aga suutis astuda vankrisse ja põgeneda Jeruusalemma.
19Nõnda on Iisrael Taaveti soost taganenud kuni tänapäevani.

Kui loeme seda kirjakohta ja palvetame, hoidkem südames oma maa valitsejaid ja nende nõunikke. Tarkuse Jumal – juhi, õhuta, ohjelda meid...

Nõuanded! Kõik tahavad neid jagada, vähesed aga neid kuulata! Kui võimsatele inimestele antakse vale, mitteõigeaegst või kurja nõu, võivad järgneda katasroofilised tagajärjed. Jerobeam oli Saalomomi töödejuhataja, kellele oli öeldud, et Jumal karistab Saalomoni reetlikkust, andes Jerobeamile enamiku kuningriigist (9:29–31) (1 Kn 11:26–40).
Meie tähelepanu on keskendatud vastuolulistele nõuannetele, mida Rehoboam sai. Kujutle ette jõulist esinemist, hääletoone, toorust, kõiketeadvaid pilke, olukorra keerukust, dramaatilist vaikust. Siin nähakse kuningriigi jagamist karistusena. Krooniku silmis on see tragöödia (vaata kaudseid tõendeid selle kohta tema jutus). Saalomoni patune ekstravagantsus ei vabasta Rehoboami vastutusest hankida õigeid nõuandeid. Aga võib-olla oleks kuningriik ikkagi purunenud.
Nõuanne: mõtiskle, milline on sinu suhtumine sellesse. Kas sa valid hästi? Kas sa kuulad hoolikalt? Kas sa oled tundlik meelituste suhtes, kaldud trotsi, hirmu või edasilükkamise poole? Kas oled võimas? Sinu otsused muudavad su tarkuse või rumaluse veelgi suuremaks. Kes saaks kasu sinu nõuandest – ja palvest?
Uuendusmeelsed jõud on omased kultuuridele, mis rõhutavad kaaslaste gruppe ja kildkondi (nagu Rehobeami nooremad sõbrad) ja põlastavad traditsioone. Vanamoelisus on tõeline patt. Täna neid vanu ja noori sõpru, kes on sulle head nõu andnud.

Selle kommentaari autor: Howard Peskett