Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keskendumine olulisele

Reede, 27. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 11:1-23

Juuda kuningas Rehabeam kindlustab oma riiki
1Ja kui Rehabeam tuli Jeruusalemma, siis ta kogus kokku Juuda ja Benjamini soo, sada kaheksakümmend tuhat valitud sõjakõlvulist meest, et sõdida Iisraeli vastu ja taastada kuningriik Rehabeamile.
2Aga jumalamees Semajale tuli Issanda sõna, kes ütles:
3"Räägi Rehabeamiga, Saalomoni pojaga, Juuda kuningaga, ja kogu Iisraeliga Juudas ja Benjaminis ning ütle:
4Nõnda ütleb Issand: Te ei tohi minna ega sõdida oma vendade vastu! Igamees mingu tagasi koju, sest see lugu on lastud sündida minu poolt!" Ja nad võtsid kuulda Issanda sõna ja läksid tagasi ega läinud Jerobeami vastu.5Ja Rehabeam elas Jeruusalemmas ning ehitas Juudas kindlustatud linnu.
6Siis ta ehitas Petlemma, Eetami, Tekoa,
7Beet-Suuri, Sooko, Adullami,
8Gati, Maaresa, Siifi,
9Adoraimi, Laakise, Aseka,
10Sora, Ajjaloni ja Hebroni kindlustatud linnadeks Juudas ja Benjaminis.
11Ta tegi linnused tugevaks, paigutas neisse vürstid ning toidu-, õli- ja veinivarud;
12ja igasse linna kilpe ja piike; ta tegi need väga tugevaks. Juuda ja Benjamin jäid temale.13Ja preestrid ja leviidid, kes olid kogu Iisraelis, tulid tema juurde kõigist oma paigust.
14Leviidid jätsid maha oma karjamaad ja omandi ning läksid Juudasse ja Jeruusalemma, kuna Jerobeam ja ta pojad olid nad Issanda preestriametist ära ajanud.
15Tema oli ju enesele preestrid seadnud ohvriküngaste, kurjade vaimude ja vasikate jaoks, mis ta oli teinud.
16Ja nende järel tulid Jeruusalemma kõigist Iisraeli suguharudest need, kes olid südamega andunud otsima Issandat, Iisraeli Jumalat, ohverdama Issandale, oma vanemate Jumalale.
17Nõnda nad kinnitasid Juuda kuningriiki ja toetasid Rehabeami, Saalomoni poega, kolm aastat; sest nad käisid Taaveti ja Saalomoni teed kolm aastat.18Ja Rehabeam võttis enesele naiseks Mahalati, Taaveti poja Jerimoti ja Iisai poja Eliabi tütre Abihaili tütre.
19Ja see sünnitas temale pojad Jeuse, Semarja ja Saahami.
20Ja selle järel ta võttis Absalomi tütre Maaka, kes sünnitas temale Abija, Attai, Siisa ja Selomiti.

Tänane kirjakoht keskendub kindlustatud linnadele, jumalateenistusele ja pere-elule.

Tänane kirjakoht keskendub kindlustatud linnadele, jumalateenistusele ja pere-elule. Me näeme Rehabeami edukat tegevust – vähemalt loo selles osas. Siin ilmnevad mitmed positiivsed motiivid, mis on iseloomulikud kroonikakirjutajale - edukas pojektide realiseerimine, preestrite ja leviitide liikumine Iisraelist Juudasse ning suur perekond (vrd 13:21 ja 1 Aj 14:3-7). Küsimusi tekitavad kindlustatud linnad - miks polnud neid Iisraeli põhjapiiril? Perekesksusega kaasnevad omad probleemid - favoritism ja vürstlik võistlus (s 22). Kõik inimesed ja linnad selles loos (ja teistes Ajaraamatu-lugudes) panevad meid mõtlema, et sooritame oma tööd me – hetke- ja eluaegsed projektid – Jumala tähelepaneliku pilgu all, kellele meie lojaalsus on õigusega kuuluv.
Keskendu olulisele (s 13-17)(vt täpsemalt 1 Kn 12:26–32). Kaalutle sõnu värssides 13-17 (“tugevda nende südamed” jne), see tähendab, et kroonik kiitis heaks preestrite, leviitide ja nende järgijate tegevuse. Selles lõigus võib tunda krooniku suurt emotsiooni Iisraeli suurimate kunigate Saalomoni ja Taaveti suhtes, Saalomoni templi ja sealse teenistuse ime suhtes. Salmist 16 on näha, et inimesed järgisid leviitide eeskuju vähemalt kolm aastat (s 17), arvates, et see ei kesta. See kirjakoht õhutab mind säilitama jumala-kesksust oma igapäevaelus. Ma hõljun, ma lendan, ma jooksean, kuid eriti ma käin iga päev, püsivalt oma Issandas (vt Isa 40:31).
Issand muuda mu elu igavamaks! Asjad olgu igavad ja üksluised, et saaks rohkem keskenduda Sinu teenimisele ja ülistusele.

Selle kommentaari autor: Howard Peskett