Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keskpärane elu

Laupäev, 28. Juuni 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 12:1-16

Egiptuse sõjakäik Juuda vastu
1Aga kui Rehabeami valitsus oli kindlustatud ja ta ise vägevaks saanud, siis ta hülgas Issanda Seaduse, ja koos temaga kogu Iisrael.
2Siis sündis, et Rehabeami viiendal aastal tuli Egiptuse kuningas Siisak üles Jeruusalemma kallale - sest need seal olid olnud truuduseta Issanda vastu -
3koos tuhande kahesaja sõjavankriga ja kuuekümne tuhande ratsanikuga; ja lugematu oli rahvas, kes koos temaga Egiptusest tuli: liibüalased, sukkid ja etiooplased.
4Ja ta vallutas Juudas olevad kindlustatud linnad ning tuli kuni Jeruusalemmani.
5Siis tuli prohvet Semaja Rehabeami ja Juuda vürstide juurde, kes olid Siisaki eest kogunenud Jeruusalemma, ja ütles neile: "Nõnda ütleb Issand: Te olete hüljanud minu, seepärast olen minagi teid jätnud Siisaki kätte."
6Siis Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid endid ning ütlesid: "Issand on õiglane!"
7Ja kui Issand nägi, et nad endid alandasid, siis tuli Issanda sõna Semajale; ta ütles: "Nad on endid alandanud. Mina ei hävita neid, vaid päästan nad varsti ega vala oma viha Jeruusalemma peale Siisaki käe läbi.
8Aga nad saavad tema alamaiks, et nad õpiksid tundma, mis tähendab teenida mind ja mis tähendab teenida maiseid kuningriike." 9Ja Siisak, Egiptuse kuningas, tuli Jeruusalemma kallale ning võttis ära Issanda koja varandused ja kuningakoja varandused - ta võttis kõik ära, ta võttis ära ka kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud.
10Siis kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja andis need ihukaitsepealikute hooleks, kes valvasid kuningakoja ust.
11Ja iga kord, kui kuningas läks Issanda kotta, tulid ihukaitsjad ja kandsid neid ja viisid need siis jälle tagasi ihukaitse ruumi.
12Sellepärast, et ta ennast oli alandanud, pöördus Issanda viha temalt, et teda mitte sootuks hävitada; oli ju veel Juudaski mõndagi head.13Ja kuningas Rehabeam kindlustas ennast Jeruusalemmas ning valitses edasi; sest Rehabeam oli kuningaks saades olnud nelikümmend üks aastat vana ja ta valitses seitseteist aastat Jeruusalemmas, linnas, mille Issand kõigist Iisraeli suguharudest oli valinud, et panna sinna oma nimi; ta ema oli ammonlanna Naama.
14Aga ta tegi kurja, sest ta ei valmistanud oma südant Issandat otsima.15Ja Rehabeami lood, varasemad ja hilisemad, eks need ole kirja pandud prohvet Semaja ja nägija Iddo lugudes, nõndasamuti see, mis puutub suguvõsakirjadesse? Rehabeami ja Jerobeami vahel olid kogu aja sõjad.
16Siis Rehabeam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Taaveti linna. Ja tema poeg Abija sai tema asemel kuningaks.

Siin räägib kroonik jälle Juuda langusest. Hetkel on langus keskmine: pane tähele nukra tooniga keelekasutust salmis 12: “... Juudas oli veel siiski häid asju.”

Milliste sõnadega on kirjeldatud Rehabeami käitumist? Pane tähele, et salmis 1 kutsutakse Juuda kuningriiki “kogu Iisraeliks”. “Issanda seaduse hülgamise” all on mõeldud arvatavasti just rikutud jumalateenistust või ebajumalateenimist (see on kroonikule suur mure) ja seda kirjeldatakse täpsemalt 1Kn 14:22-24. Juuda linnadest, mille Rehabeam oli teinud “väga tugevaks” (11:12), ei olnud palju kasu kaitsel Siisaki vägede vastu. Siisak osteti ära ja tema enda vallutatud linnade nimekiri ei hõlma Jeruusalemma. Igakord kui kuninga ihukaitsjad demonstreerisid pronkskilpe, meenusid inimestele paremad ajad. Mõtiskle omaenda elu ja ühiskonna üle: selle tugevused, jumalateenistus, perekonnad. Kas selles on tugevamaks, sügavamaks muutumine, rikkus? Või odavnemine, kalestumine? Mida saad selle koha pealt ette võtta?
Mõtle sellele loole teatud kurbusega. Mis oli läinud valesti? Kaks korda mainitakse, et Rehabeam määrati kohale (s 1:13), kuid üldine hinnang talle (s 14) ei ole hea. Skeem on sarnane Kohtumõistjate Raamatu skeemile: edu viib uhkusele, mis viib ebaustavusele, mis viib kohtumõistmisele, mis viib kahetsusele, mis viib taastamisele (vähem või rohkem). Mõtiskle prohvet Semaja rollist (jälle) kui Jumala tahte väljendajast. Tema keel on julge ja must-valge: sa ütled minust lahti! Mina ütlen sinust lahti! Samasugune otsekohene väljendus on 1Aj 10:13,14, kus kroonik annab hinnangu Sauluse valitsusele. Taju seda teoloogiat tema enda kontekstis. See pole kogu lugu, nagu teine allikas näitab. Uus Testament sisaldab suuri tõotusi ja olulisi hoiatusi, keskpärasus on see, mis teeb Jumala haigeks.

Kas sul on oht kõrvale kalduda puhtast jumalateenistusest ja kogu südamega pühendumisest Jumala teele? Mitte avaliku vastuhaku kaudu, vaid aeglase jahenemise kaudu?

Selle kommentaari autor: Howard Peskett