Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Puhkame Sinus ja läheme edasi Sinu nimel

Teisipäev, 1. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 14:2-15

Juuda kuningas Aasa
2Tema kõrvaldas võõrad altarid ja ohvrikünkad, murdis sambad katki ja raius viljakustulbad tükkideks.
3Tema käskis Juudat otsida Issandat, nende vanemate Jumalat, ja täita Seadust ning käske.
4Tema kõrvaldas kõigist Juuda linnadest ohvrikünkad ja suitsutusaltarid; tema ajal oli kuningriigil rahu.
5Tema ehitas Juudasse kindlustatud linnu, kuna maal oli rahu ja neil aastail ei olnud tema vastu sõda, sest Issand lubas teda hinge tõmmata.
6Ta ütles Juudale: "Ehitagem neid linnu ja ümbritsegem need müüriga, tornide, väravate ja riividega, niikaua kui maa veel meie päralt on! Sest me oleme otsinud Issandat, oma Jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümberkaudu rahu andnud." Siis nad ehitasid ja see läks neil korda.
7Ja Aasal oli sõjavägi: Juudast kolmsada tuhat meest, kes kandsid kilpi ja piiki, ja Benjaminist kakssada kaheksakümmend tuhat kilbikandjat ja ammukütti; need kõik olid vahvad võitlejad. 8Aga nende vastu tuli etiooplane Serah väega, mille suurus oli tuhat korda tuhat, ja kolmesaja sõjavankriga; ja ta jõudis kuni Maaresani.
9Ja Aasa läks temale vastu; siis nad rivistusid tapluseks Sefata orus Maaresas.
10Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: "Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu! Issand! Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle!"
11Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid.
12Ja Aasa ning rahvas, kes oli koos temaga, ajasid neid taga kuni Gerarini. Ja etiooplasi langes nõnda palju, et nad enam ei toibunud, sest nad löödi puruks Issanda ja tema leeri ees; ja nad võtsid väga palju saaki.
13Ja nad lõid kõiki linnu Gerari ümbruses, sest neid oli vallanud hirm Issanda ees. Ja nad riisusid kõiki linnu, sest neis oli palju saaki.
14Ja nad lõid ka karjatelke, viisid ära palju lambaid, kitsi ja kaameleid ning tulid tagasi Jeruusalemma.

Kui tead mõnda riiki, mis on sõjas, siis palveta selle eest, palveta, et õiglus pääseks võidule, et väed oleks tasakaalus, et tavalised elanikud oleksid kaitstud, et kerkiksid esile suuremeelsed lahendused.

Milliseid kroonikule iseloomulikke stiilivõtteid leidub selles kirjakohas? Tema teoloogias on selgelt väljendatud Jumala suveräänsus ja inimeste Jumalast sõltumise vajalikkus.
Asa vagadust on üksikasjalikult kirjeldatud. Vagadus (või pietism) sai alguse ärganud luterlaste seas Saksamaal Halles, kes ühendasid praktilise kristluse tulise tõeotsinguga. Ka Asa vagadus oli seotud erinevate tegevustega – salmides 2-7 näidatakse kuni 10 tegusõna, mis näitavad teda töös. Jeesus palus jüngritel rääkida Ristija Johannesele, mida nad kuulevad ja näevad (Mt 11:4).Mida võivad inimesed näha meie toimivast usust, mis täiendaks seda, mida nad kuulevad?
Elisabeth Ellioti raamat “Through Gates of Splendour” (Läbi hiilguse väravate) räägib viiest noorest ameeriklasest, kelle pussitasid 1956. aastal surnuks Auca indiaanlased, kui noored püüdsid neile Jeesusest rääkida. Läbi selle raamatu saadab meid laul “Puhkame Sinus ja läheme edasi Sinu nimel”. Laul oli populaarne ka Billy Grahami krusaadides. Enamik inimesi, kes seda laulu armastavad, ei mõtle sellele, et laulu autoriõigus läheb tagasi kuningas Asale (s 11)! Asa koos kaaslatega sai hämmastava võidu osaliseks, noored ameeriklased said aga jõe kaldal surma. Kas ühed puhkasid ja teised mitte? Kuidas me saame vahet teha, kas Jumalale toetutakse või mitte? See kirjakoht räägib isegi “Jumala terrorist” (s 14). Otsekui Issand oleks sõjamehed lömastanud (s 13). Pilt Juuda sõduritest, kes naasevad sõjasaagiga. Kas Rahu Jumal on ka Sõja Jumal? Paulus räägib Issanda kartusest (2Kr 5:11) ja Heebrea kiri räägib kohtu hävitavast tulest (Hb 10:27) ja Jumala kõikeneelavast tulest (Hb 12:29).Kas peaksime rohkem aega Tema ees veetma?

Issand, toon Su ette suurima probleemi, õnnetuse või pettumuse, mida ma tean. Tänan, et võin Su ette tuua nii suuri kui väikeseid probleem. Panen oma lootuse uuesti Sinule... Tänan Sind, Issand!