Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Täielik pühendumine

Kolmapäev, 2. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 15:1-19

Aasa usupuhastus
1Ja Asarja, Oodedi poja peale tuli Jumala Vaim.
2Ta läks välja Aasale vastu ja ütles temale: "Kuulge mind, Aasa ja kogu Juuda ja Benjamin! Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha!
3Kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist, Jumalat õpetavat preestrit ega Seadust.
4Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda, Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta.
5Neil aegadel ei olnud rahu minejal ega tulijal, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas.
6Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad rahutuks kõiksugu hädade läbi.
7Aga teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu!"8Kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oodedi kuulutust, siis ta võttis julguse ja kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini maalt, samuti linnadest, mis ta Efraimi mäestikus oli vallutanud, ja uuendas Issanda altari, mis oli Issanda eeskoja ees.
9Ja ta kogus kokku Juuda ja Benjamini, ja need, kes olid võõrastena nende juures Efraimist, Manassest ja Siimeonist, sest Iisraelist olid paljud tulnud üle tema poole, kui nad nägid, et Issand, tema Jumal, oli temaga.
10Nad kõik kogunesid Jeruusalemma kolmandas kuus, Aasa valitsemise viieteistkümnendal aastal,
11ja nad ohverdasid sel päeval Issandale saagist, mis nad olid toonud, seitsesada veist ning seitse tuhat lammast ja kitse.
12Ja nad võtsid endile kohustuse, et nad otsivad Issandat, oma vanemate Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
13ja et igaüks, kes ei otsi Issandat, Iisraeli Jumalat, tuleb surmata, olgu väike või suur, mees või naine.
14Ja nad andsid Issandale vande valju hääle ja hõiskamisega, pasunate ja sarvedega.
15Ja kogu Juuda rõõmustas vande pärast, sest nad olid vandunud kõigest südamest; ja nad otsisid teda tõesti hea meelega ning leidsid ta. Ja Issand andis neile ümberkaudu rahu. 16Ja kuningas Aasa kõrvaldas isegi oma vanaema Maaka kui valitsejanna, sellepärast et too oli teinud Aŵera häbikuju; Aasa hävitas tema häbikuju, purustas selle ja põletas Kidroni jõe ääres.
17Aga ohvrikünkad ei kadunud Iisraelist; ometi oli Aasa süda siiras kogu ta eluaja.
18Ta viis Jumala kotta oma isa pühitsetud annid ja mis ta ise pühitses: hõbeda, kulla ja riistad.
19Sõda ei olnud kuni Aasa kolmekümne viienda valitsemisaastani.

Leia vaikne koht ja hüüa nii kõvasti, kui suudad: "Issand armastab mind ja mina Teda." Kui sul on trompet, puhu seda!

18. saj. jutlustaja ja laulude autor Philip Doddridge kirjutas kuulsa laulu "Oo, õnnelik päev, kui mu valik langes Sinule, mu Päästja ja mu Jumal." "Kuni oleme elus, elagem siis tõeliselt!, ütles ta. Loe veelkord läbi selle kirjakoha salmid, mis räägivad kuningate ja inimeste pühendumisest. Seda kirjakohta saab mõista kui mõtisklust, mis järgneb krooniku kuldsele tekstile 1Aj 28:9. Tundmatu prohveti Asarja sõnum kõneleb neil teemadel. Täna Jumalat selle prohveti eest, kes tegi oma tööd hoolimata vastuseisust või soosingust. Kas selles sõnumis on tunda hoiatavat tooni?Salmid 3-6 arvatavasti viitavad kohtumõistjate ajale, kuid võisid sobida ka selle raamatu esimeste lugejate konteksti.Kui ma neid ridu kirjutan on Haitis kaos, 180 inimest suri eile Iraagis pommiplahvatuse tagajärjel. Palveta olukordade pärast, kus terved linnad ja riigid on muserdatud kõikvõimalike hädade tõttu (s 6).
Mõtiskle tegevuspiltide üle, mis kirjeldavad Aasa reforme (s 8-18). Miks ta pidi olema tugev, et teha seda tööd (s 7, 8)? Need sõnad meenutavad väga teisigi prohvetisõnumeid (1Aj 22:13; 28:10). Seal on ka kuninganna ema (s 16), poliitiline tegelane, mitte lihtsalt sugulane.
Esimene salm, mille juudi laps õpib, on 5Ms 6:5 (Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!). Selles vaimus võtsid inimesed vastu ka reforme. Ka 13. salmi julmus oli märk täielikust pühendumisest, mis kajastub kogu 5 Moosese raamatus.Tunneta 15. salmi emotsioone, rõõmu, energiat, julgust. Tuleta meelde lugu, mille Jeesus rääkis mehest, kes leidis nii suure varanduse, et ta müüs kõik, et osta põld koos varandusega (Mt 13:44). Kuidas on sellised tõotused (siin ja Uues Testamendis) seotud tingimusteta armuga?

Milliseid reforme või kampaaniaid vajab su ühiskond, mille jaoks pead olema piisavalt tugev, et neid algatada või toetada? Mida tuleb sul teha, millistest vabandustest üle saada?