Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõik algas nii hästi

Neljapäev, 3. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 16:1-14

Aasa leping Ben-Hadadiga
1Aasa kolmekümne kuuendal valitsemisaastal tuli Iisraeli kuningas Baesa Juuda vastu ja kindlustas Raama, et Juuda kuningal Aasal ei oleks välja- ega sissepääsu.
2Siis Aasa tõi välja hõbeda ja kulla Issanda koja ja kuningakoja varanduste hulgast ja läkitas Ben-Hadadile, Süüria kuningale, kes elas Damaskuses, öeldes:
3"Minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu isa vahel! Vaata, ma läkitan sulle hõbedat ja kulda. Mine, tühista oma leping Iisraeli kuninga Baesaga, et ta läheks ära minu kallalt!"
4Ja Ben-Hadad kuulas Aasat ning läkitas oma sõjaväepealikud Iisraeli linnade vastu ja need vallutasid Ijjoni, Daani ja Aabel-Maimi ja kõik Naftali linnade tagavaralaod.
5Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus Raamat kindlustamast ja katkestas oma töö.
6Aga kuningas Aasa tõi kaasa kogu Juuda, ja nad viisid Raamast ära kivid ja palgid, millega Baesa oli ehitanud; ta kindlustas nendega Geba ja Mispa.7Sel ajal tuli nägija Hanani Juuda kuninga Aasa juurde ja ütles temale: "Et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud Issandale, oma Jumalale, seepärast on Süüria kuninga sõjavägi sinu käest pääsenud.
8Eks olnud etiooplased ja liibüalased suur sõjavägi väga paljude vankrite ja ratsanikega? Aga kui sa toetusid Issandale, andis ta need su kätte.
9Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad."
10Aga Aasa sai nägijale pahaseks ja pani ta vangihoonesse, sest selle kõne pärast oli tal viha tema vastu. Aasa kohtles sel ajal mõningaid rahva hulgast julmalt.11Ja vaata, Aasa varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Juuda ja Iisraeli Kuningate raamatus.
12Oma kolmekümne üheksandal valitsemisaastal hakkas Aasa jalgu põdema ja tema haigus oli väga raske. Aga oma haiguseski ei otsinud ta Issandat, vaid arste.
13Siis Aasa läks magama oma vanemate juurde ja suri oma neljakümne esimesel valitsemisaastal.
14Ta maeti oma hauda, mille ta enesele oli lasknud raiuda Taaveti linnas; ta sängitati asemele, mis oli täidetud palsamitega ja mitmesuguste segatud salvidega, ja tema auks põletati väga suur koolnusuitsutus.

Palveta püsivuse, kindluse, tarkuse eest – kuni lõpuni.

Jälgi, kuidas Aasa kaldub kõrvale Jumala teelt – ta oli rikas, tal oli eelkäija (mina ja mu isa), ta oli edukas. Kui nutikas, kui julge, kui ootamatu – liit karuga, et alla neelata hunt. Iga riik on aeg-ajalt pöördepunktis - otsused, mida siis langetatakse, võivad viia ohtlikus suunas. Palveta poliitiliste juhtide ja nende nõustajate eest, et nad suudaksid tõde järgida.
Ilmub uus prohvet, kes mõtleb Aasast üsna erinevalt. Tema kriitika sisu on salmides 8,9. On kurb näha Aasa langust – viha, piiratud rahu, mahasurumine, haigus, surm. Matused oli hiilgavad. Aasa lugu on väga klassikaline juhtum.
Uus Testament räägib, kuidas Issand paneb tähele iga varblast. Tänase kirjakoha 9. salm räägib sellest, kuidas Issand valvab ja kaitseb. Lapsepõlvest mäletan laule “Ta vaatab sind...”, mis pigem hirmutasid, kui sealjuures näppu viibutati. Selles närvesöövas maailmas on raske seda õpetust positiivselt mõista. Autoõnnetused, pikaajalised haigused, elu täielikus vaesuses paljudel kristlastel, terved riigid on türannide võimu all. Rahvaarvu hirmutav kasv ähvardab jätkuda. Kuidas toidan oma lootust, et Issanda armastav pilk püsib pidevalt minul, et mul hästi läheks?

Kohalikud ja üleriigilised juhid saavad kriitika osaliseks, mis tuleb igast suunas. Üllata kedagi ning kirjuta positiivne kiri, mis julgustab midagi konkreetset korda saatma.