Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline usk

Laupäev, 20. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 24:1-16

Juuda kuningas Joas
1Joas oli kuningaks saades seitse aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas nelikümmend aastat; ta ema nimi oli Sibja, Beer-Sebast.
2Joas tegi, mis õige oli Issanda silmis preester Joojada kõigil elupäevil.
3Joojada võttis temale kaks naist, ja temale sündis poegi ja tütreid. 4Ja pärast seda oli Joasel südame peal Issanda koja parandamine.
5Ta kutsus kokku preestrid ja leviidid ning ütles neile: "Minge Juuda linnadesse ja koguge kogu Iisraelist raha oma Jumala koja iga-aastaseks kohendamiseks, ja rutake sellega!" Aga leviidid ei rutanud.
6Siis kutsus kuningas Joojada, ülempreestri, ja ütles temale: "Miks sa ei nõua leviitidelt, et nad tooksid Juudast ja Jeruusalemmast Issanda sulase Moosese seatud maksu Iisraeli kogudusele tunnistustelgi tarvis?
7Sest nurjatu Atalja ja tema pojad tungisid Jumala kotta ja nad on ka kõik Issanda koja pühitsetud annid kulutanud baalide jaoks."
8Siis kuningas andis käsu, ja nad tegid ühe laeka ning asetasid selle Issanda koja väravasse, väljapoole.
9Ja Juudas ja Jeruusalemmas kuulutati, et Issandale tuleb tuua maksu, mis Jumala sulane Mooses oli kõrbes Iisraelile peale pannud.
10Ja kõik vürstid ning kogu rahvas olid rõõmsad ja tõid maksu ning heitsid laekasse, kuni see täis sai.
11Ja iga kord, kui laegas viidi leviitide poolt kuninga ametnike juurde ja kui need nägid, et raha oli palju, tulid kuninga kirjutaja ja ülempreestri volinik, tühjendasid laeka ja kandsid selle siis tagasi ta paika; nõnda tegid nad päev-päevalt ja kogusid palju raha.
12Ja kuningas ja Joojada andsid seda neile, kelle hooleks oli Issanda kojas tehtav töö, ja nemad palkasid kiviraiujaid ja puuseppi Issanda koda uuendama, samuti ka raud- ja vaskseppi Issanda koda kohendama.
13Ja töötegijad töötasid ning parandamine edenes nende käes; nad seadsid Jumala koja korda, nagu see pidi olema, ja tegid selle kindlaks.
14Ja kui nad olid sellega valmis saanud, siis nad tõid ülejäänud raha kuninga ja Joojada ette; ja sellest tehti Issanda koja riistu, teenistus- ja ohvririistu ja peekreid ja kuld- ja hõbeasju. Ja Issanda kojas ohverdati alati põletusohvreid, niikaua kui Joojada elas.15Aga Joojada sai vanaks ja elatanuks, ja ta suri; surres oli ta sada kolmkümmend aastat vana.
16Ja ta maeti Taaveti linna kuningate juurde, sest ta oli Iisraelis head teinud Jumalale ja tema kojale.

„Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!“ (Õp 3:5) Issand, aita, et võiksin tõeliselt usaldada sind ning mitte toetuda oma kontrollimise või manipuleerimiskogemusele või –oskusele.

Kui meie pere lapsed veel väikesed olid haigestus meie noorim poeg leukeemiasse. Ja sageli on nii, et alles suurtes raskustes saab inimene teada kas tema usk on reaalne või mitte. Keset seda haigust näitas Jumal, et Ta on see keda võib usaldada – isegi siis kui kõik su ümber tundub kokku varisevat.
Pealtnäha tundus et Joas oli oma positsiooni kuningana hästi kasutanud, tegelik tõde hakkab aga ilmnema selle peatüki poole pealt. Tõeline tegija trooni taga oli preester Joojada ( s 2). Alguses toetubki Joas temale kõikide otsuste tegemisel, või otsib temalt nõu ( s3) – kuid hiljem hakkab ta ise oma mõjuvõimu rakendama ( s 4-6). Nii kaua kui Joojada elab, toetavad nad üheskoos ja hästi templis sündivat jumalateenistust ( s 12,14). Aga kui Joojada sureb, pöördub Joas väärade nõuandjate poole ( s 17) ning häda ongi käes.
On väga lihtne toetada oma usku teiste edule või geniaalsusele – või ka mõnele jutlustajale või õpetajale – mentorile, kes juhatab meid läbi kriisiperioodide; juhile kelle poole vaatame üles, kristlasele, keda tunnustatakse avalikult. Maailmas kus kuulsuste kultus on igapäevane nähtus, võivad ka kristlased märkamatult juhtidest oma kogudustes teha „kristlikud kuulsused“. Ometi peab meie usk toetuma ainuüksi Jumalale ning tema tõotustele ning mitte üksikisikutele. Peale Joojada surma tundub, et Joas ei olegi võimeline iseseisvalt Jumala poole pöörduma või kuulma Jumalalt mida edasistes olukordades tuleks teha.
Kellele või millele on meil kiusatus rajada esmajoones oma lootus ja usaldus? On selleks värskeim evangelismikoolitus, palvemeetod, „rakukogudus“, või mega-kiriku printsiibid? Lähitulevikus toimuv vaimulk konverents või seminar - millest lubatakse, et see lahendab kõik meie probleemid? Jumal ootab, et asetaksime oma usalduse eelkõige Temale ja mitte inimlikele ideedele. Sest valele alusele rajatud usaldus tõi Joasele ning Juuda rahvale tõsised tagajärjed ( s 24). Jumal paneb meid vastutama selle eest mida teeme –täpsel samamoodi nagu Joas pidi vastutama. Pangem siis kogu oma usaldus Temale – veetes palves piisavalt aega, otsides tema abi ning tema teede mõistmist.

„Tark Õpetaja, luba et usaldaksin ning toetuksin esmajoones Sulle, ning et õpiksin teiste nõuandeid kaaluma selle valguses, mida Sina õpetad ning ootad.“

Selle kommentaari autor: John Stephenson