Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hingeline pimedus

Laupäev, 27. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 28:16-27

Juuda kuningas Aahas
16Selsamal ajal läkitas kuningas Aahas sõna Assuri kuningatele, et nad aitaksid teda.
17Sest ka edomlased tulid jälle ja lõid Juudat ning võtsid vange.
18Ja vilistid tungisid Juuda madalmaa ja lõunamaa linnadesse ning vallutasid Beet-Semesi, Ajjaloni, Gederoti, Sooko ja selle tütarlinnad, Timna ja selle tütarlinnad, Gimso ja selle tütarlinnad, ja asusid neisse.
19Sest Issand alandas Juudat Iisraeli kuninga Aahase pärast, sellepärast et ta andis Juudamaal vaba voli korralagedusele ja oli truuduseta Issanda vastu.
20Assuri kuningas Tiglat-Pileser aga tuli tema vastu ja kimbutas teda ega andnud temale toetust.
21Sest kuigi Aahas rüüstas Issanda koja ning kuninga ja vürstide kojad ja andis Assuri kuningale, ei olnud tal sellest abi. 22Aga isegi sel ajal, kui teda rõhuti, murdis ta üha truudust Issandale, seesama kuningas Aahas.
23Siis ta ohverdas Damaskuse jumalatele, kes teda olid löönud, ja ütles: "Kuna Süüria kuningate jumalad neid aitavad, siis ma ohverdan neile, et nad mindki aitaksid!" Aga need saidki komistuseks temale ja kogu Iisraelile.
24Ja Aahas kogus kokku Jumala koja riistad ja raius katki Jumala koja riistad; ta sulges Issanda koja uksed ja tegi enesele altarid igasse Jeruusalemma nurka.
25Ja ta tegi igasse Juuda linna ohvrikünkaid teistele jumalatele suitsutamiseks ning ärritas Issandat, oma vanemate Jumalat. 26Aga tema muud lood ja kõik tema ettevõtted, varasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud Juuda ja Iisraeli Kuningate raamatus.
27Siis Aahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti linna, Jeruusalemma, aga teda ei viidud Iisraeli kuningate hauda. Ja tema poeg Hiskija sai tema asemel kuningaks.

Palu et võiksid jaksata püsida valguse teel

Kuningas Ahase meeltesegadust meenutavad seisukord muutub üha enam hingeliseks pimeduseks. Kui inimene midagi kuradilt vastu võtab, siis seda ka saab. Palu et sina ei nõustuks iial olema tema tööriist. Palu et võiksid jaksata püsida valguse teel ning usus Päästjasse.

Ahasest saab poliitilise pettuse ohver siis kui abiks pakutud Assüüria kuningas teda hoopiski ründab ( s20). Üks piiblitõlge ütleb vaid, et oma ahastuses ei pöördunud Ahas Issanda poole ( s 22), vanem tõlge aga on täpsem ja räägib ”truudusetuse kasvamisest”. Kogu see pilt aina sügavamale eksitusse vajuvast juhist on üsna trööstitu. Ahas usub koguni, et kuna Assüürlaste väed said võidu, siis tasuks hakata hoopis nende jumalaid teenima. Ning taas juhib ta rahva pattu tegema ( 19,23). Ja taas süttib Jumala viha.
Pimeduse jõud ajavad Ahase meeleheitlikkusse keerisesse. Mees lõhub templiteenistuse riistad ning sulgeb templiväravad, et inimesed sinna ei pääseks. Selle asemel püstitatakse kõikjale altareid ebajumalatele. Näeme siin osakest sellest raevust ning kirest, mis võib vallata mõnikord ebajumalate kummardajaid ning mis võib viia neid ka elava Jumala kummardajate vaenamiseni. Juhtus ju sarnane lugu ka Efesoses, kus Artemise templi hõbesepad kihutasid linna elanikud üles Pauluse vastu. Ning eriti ohtlikeks ( ja seda just kristlaste suhtes) võivad sellistes olukordades muutuda erinevad religioossed juhid. Mitmed misjonärid on isiklikult selle nähtusega kokku puutunud. Neis olukordades paiskavad pimeduse jõud neile kuuletujaid võimsalt kristlaste vastu ning viimased on tõesti kui „lambad huntide keskel“. Aga isegi siis ei pea me tegema muud kui uskuma oma Päästjasse ning hüüdes appi Tema nime toimima õigesti.

Issand, luba, et mind ei hirmutaks Sinu vastu suunatud rünnakud kui satun nende lähedale või keskele!

Selle kommentaari autor: Juhani Lindgren