Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalale pühendatud juhtimine

Esmaspäev, 29. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 29:1-19

Juuda kuningas Hiskija
1Hiskija oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli Abija, Sakarja tütar.
2Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud.
Hiskija taastab templiteenistuse
3Oma valitsemise esimese aasta esimeses kuus avas ta Issanda koja uksed ja parandas need.
4Ja ta laskis tulla preestrid ja leviidid ning kogus need idapoolsele väljakule.
5Ta ütles neile: "Kuulge mind, leviidid! Pühitsege nüüd iseendid ja pühitsege Issanda, oma vanemate Jumala koda ja viige saast pühamust välja!
6Sest meie vanemad on üle astunud ja kurja teinud Issanda, meie Jumala silmis ja on tema maha jätnud. Nad pöörasid ära oma palge Issanda elamu poolt ja pöörasid selja.
7Nad sulgesid ka eeskoja uksed ja kustutasid lambid; nad ei toonud suitsutusohvreid ega ohverdanud pühamus põletusohvreid Iisraeli Jumalale.
8Seepärast tabas Issanda viha Juudat ja Jeruusalemma ja ta tegi need ehmatuse, hirmu ja vilistamise põhjuseks, nagu te oma silmaga näete.
9Jah, vaata, meie isad on langenud mõõga läbi ja meie pojad, meie tütred ja meie naised on sellepärast vangi viidud.
10Nüüd on mul südame peal teha leping Issandaga, Iisraeli Jumalaga, et ta tuline viha meilt pöörduks.
11Mu pojad, ärge nüüd puhake, sest Issand on teid valinud seisma tema ees, teda teenima ja olema temale teenreiks ning suitsutajaiks!" 12Siis leviidid Mahat, Amaasai poeg, ja Joel, Asarja poeg, Kehati poegadest; ja Merari poegadest Kiis, Abdi poeg, ja Asarja, Jehalleleeli poeg; ja geersonlastest Joah, Simma poeg, ja Eeden, Joahi poeg;
13ja Elisafani poegadest Simri ja Jeiel; ja Aasafi poegadest Sakarja ja Mattanja;
14ja Heemani poegadest Jehiel ja Simei; ja Jedutuuni poegadest Semaja ja Ussiel,
15võtsid kätte, kogusid oma vennad, pühitsesid endid ja läksid, nagu kuningas Issanda sõna kohaselt oli käskinud, Issanda koda puhastama.
16Aga preestrid läksid Issanda koja siseruumi puhastama ja tõid kõik saasta, mis nad Issanda templist leidsid, Issanda koja õue; ja leviidid võtsid selle ning viisid välja Kidroni jõkke.
17Nad hakkasid pühitsema esimese kuu esimesel päeval ja jõudsid kuu kaheksandal päeval Issanda koja eeskotta; nad pühitsesid Issanda koda kaheksa päeva ja lõpetasid esimese kuu kuueteistkümnendal päeval.
18Siis nad läksid kuningas Hiskija juurde sisse ja ütlesid: "Me oleme puhastanud kogu Issanda koja, põletusohvrialtari ja kõik selle riistad.
19Nõndasamuti oleme korda seadnud ja pühitsenud kõik riistad, mis kuningas Aahas oma valitsemisajal oli ära visanud, kui ta truudust murdis, ja vaata, need on Issanda altari ees."

Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat…(Õp 28:13-14).

Kui juudalastel oleks olnud vajalik vaimulik tunnetus, oleks nad tõsiselt rõõmustanud, kui Hiskija troonile tuli. Pärast seda, kui tema isa oli kuusteist aastat ebajumalat teeninud, kannatas riik patu tagajärgede pärast kõrgetel ametikohtadel. Riigi juhtide sõnakuulmatus oli kaasa toonud kaotuse, ikke ja verevalamise. Jumalat ei saa pilgata (Gl 6:7), kui tema rahvas pöördub teiste jumalate poole, saavad nad karistuse. Hiskaja esimene töö oli parandada mineviku kahjud. Talle tähendas see – nagu sageli meilegi – nii füüsilist kui vaimset tegutsemist. Parandamist vajasid nii templi uksed (s 3) kui ka nende suhtumised, kes seal teenisid. Pane tähele, et Hiskija alustab usujuhtidest (s 4), sest kui nemad ei teeni Jumalat kogu südamest, kuidas saavad nad juhtida rahvast sõnakuulelikkusse ja teenimisse? Niisiis pöördub Hiskija nende poole hoiatuse ja väljakutsega: eemaldada kõik, mis meenutab mineviku solvanguid ja pühendada ennast täielikult Jumalale. Kas selle juhise kahetine loomus on miski, mida peame ka meie tõsiselt võtma?
Selle loo tuum on vajadus õige suhte järele Jumalaga. Leping Jumalaga vajab uuendamist (s 10). Jumal suhtleb oma rahvaga lepingute abil, milles ta annab tõotusi ja seab tingimused. Jumal tõotab ikka ja jälle, et ta on meie Jumal ja meie oleme tema rahvas (3Ms 26:12; Jr 7:23; Hs 11:20). Initsiatiiv lepingu uuendamiseks tuleb peaaegu alati Jumalalt. Kui aga rahvas on langenud pattu ja purustanud suhte Jumalaga, peavad juhid näitama, et tahavad muutust. Hiskija tahab taastada aukartuse ja pühaduse, nii saab ta minna Jumala ette ja anuda andestust rahvale.
Hiskija pakub siin selge näite juhist, kelle tarkus pärineb õigest jumalakartusest. Ta hindab olukorda õigesti, tunnistab mineviku patud ja püüdleb muutusele. Ka meie vajame Jumalale pühendunud juhti kõigis oma elu rännakutes, kuigi seda võivad poliitilised juhid teisiti väljendada. Hiskija näide kutsub meid läbi katsuma oma südamed, kas ka meie pole Jumala pühaduse vastu patustanud, ja astuma samme, et see välja juurida.

Palvetagem meile teadalevate krislike juhtide ühtsuse eet. Küsi Jumalalt, kas saame midagi teha, et julgustada neid juhtima inimesi uuele pühendumisele.

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey