Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ustavus toob ilmutuse

Teisipäev, 7. Oktoober 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 34:1-18

Juuda kuningas Joosija
1Joosija oli kuningaks saades kaheksa aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kolmkümmend üks aastat.
2Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, ja käis oma isa Taaveti teedel ega kaldunud paremale või vasakule.
Joosija usupuhastus
3Oma valitsemise kaheksandal aastal, kuigi ta oli alles noor, hakkas ta otsima oma isa Taaveti Jumalat; ja kaheteistkümnendal aastal hakkas ta puhastama Juudat ja Jeruusalemma ohvriküngastest, viljakustulpadest ning nikerdatud ja valatud kujudest.
4Tema juuresolekul kisti maha baalide altarid; ta lõi katki suitsutusaltarid, mis olid ülal nende peal, purustas viljakustulbad ning nikerdatud ja valatud kujud, pihustas ja puistas need nende haudade peale, kes neile olid ohverdanud.
5Ja ta põletas preestrite luud nende altarite peal; nõnda ta puhastas Juuda ja Jeruusalemma.
6Ka Manasse, Efraimi ja Siimeoni linnades kuni Naftalini, kõikjal nende varemeil,
7kiskus ta maha altarid, lõi pihuks ja põrmuks viljakustulbad ja nikerdatud kujud ning raius katki suitsutusaltarid kogu Iisraelimaal. Siis ta läks tagasi Jeruusalemma.
Seaduse raamat leitakse
8Ja oma valitsemise kaheksateistkümnendal aastal, kui ta maa ja koja oli puhastanud, läkitas ta Saafani, Asalja poja, ja linnapealiku Maaseja ja usaldusmehe Joahi, Jooahase poja, kohendama Issanda, oma Jumala koda.
9Ja need tulid ülempreester Hilkija juurde ja andsid üle raha, mis oli toodud Jumala kotta, mida leviidid, lävehoidjad, olid kogunud Manassest, Efraimist ja kogu ülejäänud Iisraelist ja kogu Juudast ja Benjaminist ja Jeruusalemma elanikelt.
10Ja nad andsid selle tööjuhatajate kätte, kelle hooleks oli Issanda koda, et need annaksid seda töötegijaile, kes töötasid Issanda kojas koja parandamiseks ja kohendamiseks.
11Ja need andsid seda meistritele ja ehitustöölistele, et nad ostaksid tahutud kive ja puitu aampalkideks ning nende kodade katmiseks, mis Juuda kuningad olid lasknud laguneda.
12Ja need mehed tegid ustavalt tööd. Neil olid ülevaatajaiks leviidid Jahat ja Obadja Merari poegadest, Sakarja ja Mesullam Kehati poegadest, et neid juhatada; ja leviidid, kõik, kes oskasid mänguriistu käsitseda,
13olid ülevaatajaiks kandjaile ja juhatasid kõiki töötegijaid mitmesugustel töödel. Ja leviitidest olid kirjutajad, ametnikud ja väravahoidjad.14Ja kui nad võtsid välja raha, mis Issanda kotta oli toodud, siis leidis preester Hilkija Issanda Seaduse raamatu, mis Moosese läbi oli antud.
15Ja Hilkija võttis sõna ning ütles kirjutaja Saafanile: "Ma leidsin Issanda kojast Seaduse raamatu." Ja Hilkija andis raamatu Saafanile.
16Ja Saafan viis raamatu kuningale ja tõi kuningale ka veel sõna, öeldes: "Su sulased on teinud kõik, mis nende kätte oli antud.
17Raha, mis leidus Issanda kojas, on toodud ja antud ülevaatajaile ning töötegijaile."
18Ja kirjutaja Saafan teatas kuningale ning ütles: "Preester Hilkija andis mulle raamatu." Ja Saafan luges sellest kuningale ette.

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks (Õp. 3:5,6)!

Kui kuningas Joosija sai kuusteist, hakkas ta ostima Jumala tahet ja vabastama maad – järjekordselt – paganliku kultuse ilmingutest. Tema ümberkorraldused olid tõepoolest suured – ta mitte ainult ei võtnud baalide altareid maha, vaid ka purustas need täielikult ning purustas isegi surnud paganlike preestrite kondid neil altareil. Oli vaja ka taastada tempel, mis oli Manasse ja Aamoni ajal lagunema hakanud. Nagu meeleparandus Hiskija ajal, näib ka nüüd olevat see suur ühine pingutus, rahaga, mille kogusid leviidid Juuda ja Iisraeli rahvalt, ning oskustööjõuga suure ehitajate ja puuseppade meeskonna näol. Isegi tänapäeval on kurja asendamine heaga mingi kogukonna sees liiga suur töö mistahes üksikisikule. Millistest rühmitustest rõhutud rahvaste juures oled sa täna kuulnud, kes püüavad taastada inimlikku olukorda? Kuidas saad sa neid toetada? Võime ka kujutleda inimeste erutust, kui kahjustatud kunst taastati või vanu aardeid välja kaevati. Aga suurim ime peab olema olnud Seaduse Raamatu leidmine (s 14). See oli rohkem kui lihtsalt tükike ajalugu. See Jumala enda vägev ilmutus, mis oli kauaks hooletusse jäetud ja peidetud lagunenud ning hüljatud templi müüride vahele. On tähelepanuväärne, et kui raamatut valjult ette loeti, siis täitsid need sõnad Joosija süümepiinadega ja ta hakkas taipama, milline kurjus valitseb Juudas (s 19). Ja tema, omakorda, luges raamatut ette kogu rahvale (s 30). Ka tänapäeval, kui piibliteksti hästi veenvalt ette loetakse, võib see jõuda otse südametesse ja tekitada selge usu. See on üks põhjus, mis me kunagi ei saa loobuda Piibli avalikust lugemisest. Joosija tegevus salmides 31-33 näitab, et kui me kuuleme Jumala sõna, siis me peame ka selle järgi tegutsema. Jaakobus kirjutab Uues Testamendis: „Ärge ainult kuulake Sõna … vaid tehke, mida see ütleb (Jk 1:22).”

Meenuta hiljutisi olukordi, kui Jumala Sõna kõige jõulisemalt Sinu vastu rääkis. Kuidas sa vastasid? Räägi Issandaga ausalt oma vastustest ja asjadest, mis on selle tagajärjed.

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey