Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Turvalisuse tegelik tähendus

Pühapäev, 27. Veebruar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: psalm 61

Eestpalve kuninga eest
1Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.
2Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!
3Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.
4Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.
5Võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti, otsida pelgupaika su tiibade all. Sela.
6Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad.
7Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastad kestku põlvest põlve!
8Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees, sea heldus ja ustavus teda hoidma!
9Siis ma mängin alati kiitust sinu nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud.

Palveta, et Jumal näitaks sulle turvalisuse tegelikku tähendust, mis seisneb täielikus sõltumises Tema armastusest.

Psalmi esimene pool peegeldab sügavat vajadust turvalisuse järele. Taaveti meeli täidavad eredad pildid: kõrge kalju, mida ei ujuta üle veed, ja torn, millesse saab end sulgeda ohu eest. Mainitud on ka kuninga telki, mida kaitsevad ustavad sõdurid, ja võimsat lindu, kelle tiibade all leiavad pojad kaitset kiskjate eest.


Taavet teab, et need mõjusad pildid viitavad üksnes sellele, et tõelist kaitset võib leida üksnes Jumala juures. Tema on kalju, pelgupaik ja torn, samuti telk ja tiivad, mis pakuvad meile kaitset. Taavet haarab kinni sellest Jumala pakutavast turvalisusest ja usaldab Tema tõotusi. Taavet palub, et Jumala igavene armastus ja ustavus teda valvaks ning tema valitsus kestaks, et Jumala nimi oleks alati rahva poolt ülistatud.


Paljud meist on pidanud kartma füüsilise julgeoleku pärast, olgu loodusnähtuste, terviseprobleemide või muude ootamatute olukordade tõttu. Näiteks meenub mulle üks koht, kust pidin oma kolme lapsega põgenema, kuna jalgealune liiv hakkas vajuma. Kui jalgealune kaob, siis pöördume sageli Jumala poole abi saamiseks. Tänase sõnumi sisu on selles, et Jumal ise ongi see turvaline paik. Tema juurde tulles oleme tegelikult kaitstud.

Uuri järele, kuidas on Vanas Testamendis Jumala iseloomustamisel kasutatud sõna „kalju”!

Selle kommentaari autor: P. Storkey