Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lõpuni vastu pidada

Reede, 1. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:1-14

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
1Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.
2Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: "Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!"3Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: "Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?"
4Ja Jeesus vastas neile: "Vaadake, et keegi teid ei eksitaks!
5Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: "Mina olen Kristus!" ja eksitavad paljusid.6Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes.
7Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.
8See kõik on aga sünnitusvalude algus.9Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.
10Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist.
11Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.
12Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.
13Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.
14Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.

Millele tuleb sul täna vastu seista, et usus kindlaks jääda?

Tekst algab teatega, et Jeesus läks pühakojast välja (s 1). Seda võib mõista ka selliselt, et Jumala kohalolu juutide templis jõudis lõpule. Kui Jeesuse ohver oli aset leidnud, puudus edaspidi vajadus templi järele – Jumal asus elama igasse usklikku. Mõne aastakümne järel muudeti tempel rusuhunnikuks roomlaste poolt.


 Jeesus kuulutas ette kannatusi, mis tabavad tema järgijaid enne Tema taastulekut (s 9)  levivad valeõpetused (s 5, 11) ja kurjakuulutavad sõnumid (s 6). Paljud loobuvad usust ja armastus jahtub (s 11, 12). Pääsevad vaid need, kes kindlaks jäävad. Paljuski kirjeldab see tänapäeva maailma, kus mitte kõik kristlased ei säilita oma usku. Võidelda tuleb tagakiusu, vihkamise, reetlikkuse ja valeõpetuste vastu.


 Evangeelium kutsub Isa juurde tagasi neid, kes kaduma on läinud. Samal ajal tuleb leigetel kristlastel kahetseda armastuse kadumist, mis on ligimesi eemale tõrjunud. Kui me Kristuse poole ei pöördu, ootab meid häving nagu tookord juutide templit.

Palveta kellegi eest, kes on Jumalast kaugenenud!