Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hoiatus ja julgustus

Laupäev, 2. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:15-31

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
15Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele! -,
16siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
17Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
18ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
19Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!
20Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.
21Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
22Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.
Jeesus õhutab valvama
23Kui siis keegi teile ütleb: "Ennäe, Kristus on siin!" või "Ennäe, seal!", ärge uskuge,
24sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.
25Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.
26Kui teile siis öeldakse: "Ennäe, ta on kõrbes!", ärge siis minge välja; "Ennäe, ta on kambrites!", ärge siis uskuge!
27Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.
28Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.29Aga kohe peale nende päevade ahistust
pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.
30Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.
31Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.

Palu, et Jumal avaks me silmad ajamärkide mõistmiseks!

Kuuldes Jeesuse ettekuulutust templi hävimisest, küsisid jüngrid selle sündmuse aja, samuti Jeesuse taastuleku ja ajastu lõpu tunnustähtede kohta. Jeesus vastab esimesele küsimusele kirjeldusega Jeruusalemma piiramisest (s 15-22). Vastus teisele küsimusele annab selgust tema taastuleku tausta kohta (s 23-31).


Jeesus ei toida küsijate mõttetut uudishimu ega esita neile ajakava. Tegelikult ta hoiatab, õpetab ja annab nõu. Jeesus viitab „valitutele” (s 22). Kui Rooma väed alustasid verist pealetungi Jeruusalemmale, siis need inimesed võtsid hoiatust kuulda ja põgenesid linnast. Jeesus soovitab palvetada selle pärast, et kannatusi lühendataks (s 22). See on kinnituseks, et Jumal juhib seda maailma, olgugi et kristlasi tabavad vahel samad hädad, mis ülejäänud inimkonda.


Segased ajad toovad kaasa valeõpetusi ja usust taganemisi (s 22-26). Issanda valitud ei tohiks lasta end kõigest sellest heidutada, mis pole kooskõlas Kristuse õpetusega. Kristus tuleb tagasi ja sellest annavad märku sündmused maailmas. Kogu inimkond on siis sunnitud seda tunnistama, valitud aga saavad kokku kogutud ja õigeks mõistetud (s 31).

Vägivald tänases maailmas võib tunduda sama julm nagu esimesel sajandil Palestiinas, kuidas peaksime kristlastena sellesse suhtuma?