Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalaga kõrbes

Neljapäev, 28. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 9:15-23

Pilv ja tulepaistus teejuhiks
15Päeval, kui elamu oli püstitatud, kattis elamut tunnistustelgi kohal pilv, aga õhtust hommikuni oli elamu kohal otsekui tulepaistus.
16Nõnda oli see alaliselt: seda kattis pilv ja öine tulepaistus.
17Ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli lapsed teele; ja paika, kuhu pilv jäi seisma, lõid Iisraeli lapsed leeri üles.
18Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed teele ja Issanda käsul lõid nad leeri üles; nad jäid leeri nii kauaks, kuni pilv seisis elamu peal.
19Ja kui pilv jäi elamu peale seisma kauemaks ajaks, siis Iisraeli lapsed panid tähele Issanda korraldusi ega läinud teele.
20Kui juhtus, et pilv oli elamu peal ainult mõne päeva, siis nad jäid leeri Issanda käsul ja läksid teele Issanda käsul.
21Kui juhtus, et pilv püsis õhtust hommikuni ja hommikul tõusis üles, siis nad läksid teele; või kui see jäi päevaks ja ööks, siis nad läksid teele pilve tõustes.
22Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele.
23Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad teele; nad panid tähele Issanda korraldust, Moosese läbi antud Issanda käsul.

Palu, et Jumal juhiks sind päevast päeva oma eesmärgi poole!

Piibli Jumalat iseloomustab aktiivne kohalolu. Jeesus ilmutas meile Teda kui Taevast Isa. 4. Moosese raamatus väljendub selline kohalolu sümbolite kaudu, näiteks üheks selliseks on pilv, mis kattis kogudusetelgi (s 15). Erinevalt esimestest inimestest ei kuule Iisraeli rahvas Jumala astumist, kuid ometi on Ta oma rahva keskel. Sellest annab märku pilv telgi kohal. Lõpliku ilmutuse annab meile Jeesus, kes nimetab end ukseks ja teeks Jumala juurde.


Teiseks, kogudusetelk ei seo ei Jumalat ega rahvast kindla kohaga. See vastandub religioossele stagneerumisele. Jumal saadab meid teekonnal, mis viib uuenemisele ja vabanemisele. Meie ülesandeks on liikuda koos Jumalaga. Iisraellastele ei anta üksikasjalikke selgitusi pilve kohta, kuid nad teevad Jumalaga koostööd (s 19,21,23) ja usaldavad Tema juhtimist. Nii jõutakse tõotatud maale.

Need, kes võtavad juhtimise Jumalalt üle, jäävad kõrbesse ekslema.