Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iga salm on pärl

Kolmapäev, 1. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 25:1-14

Veel Saalomoni tarkust
1Needki on Saalomoni õpetussõnad, mis Juuda kuninga Hiskija mehed on edasi andnud:
2Jumala au on asja salajas hoida, aga kuningate au on asja uurida.
3Taeva kõrgus, maa sügavus ja kuningate süda on uurimatud.
4Eralda räbu hõbedast, siis tuleb sellest riist hõbesepa käes!
5Eemalda õel kuninga eest, siis kinnitub ta aujärg õigluses!
6Ära tee ennast tähtsaks kuninga ees ja ära asu suurte kohale,
7sest on parem, kui sulle öeldakse: "Tule siia üles!", kui et sind alandatakse ülema ees, keda su silmad on näinud.
8Ära mine kiiresti kohtu ette, sest mis sa siis viimaks teed, kui su ligimene sind häbistab?
9Lahenda oma riiuasi ligimesega, aga teise saladust ära ilmuta,
10et kuulja sind ei laimaks ja sulle ei jääks halba kuulsust!
11Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnail.
12Otsekui kuldrõngas või kuldehe on tark noomija kuuljale kõrvale.
13Otsekui lume külmus lõikusajal on ustav käskjalg oma läkitajale: ta jahutab oma isanda hinge.
14Otsekui pilved ja tuul, mis ei too vihma, on mees, kes kiitleb annist, mis on ainult pettus.

Jeesus on meie tarkus Jumalalt (1Kr 1:30) Palu et võiksid näha neis Õpetussõnadesse koondatud tarkuses Jeesust veel selgemini ning see aitaks sul elada Tema tahte kohaselt.

Õpetussõnu tuleks lugeda salmhaaval, mitte peatükkide kaupa! Sest iga salm seal on omaette Jumala tarkuse pärl mille üle tuleks mõtiskleda ja siis rakendada. Jah, isegi siis kui salmid räägivad kuninga tarkusest (s 1,2), kõnelevad need ühtlasi ka sellest tarkusest mida meie peaksime ihaldama. Teemaks võib olla probleemne naine (s 24) aga sama problemaatilised võivad olla ka mehed ja iga suhe võib hapuks minna irisemise tulemusel. Just sel kombel on Õpetussõnad meile kõikidele vajalikud ning esimene soovitus lugejale peaks olema: mõtled kaasa!
Kui Hiskija mehed (s 1) vaatasid läbi Saalomoni pabereid, siis leidsid nad sealt midagi kuningaks olemise kohta ja panid selle esimeseks. Oli see pinnapealne paberite lappamine? Võibolla Hiskija ei uurinud alati kõiki dokumente põhjalikult (s 2,3,)? Ja kas tema oli alati hoolikas valvama kes parasjagu samal ajal kabinetis on (s 4,5)? Ja kas meie oleme sama hoolikad oma sõprade valimisel? Ning mil viisil elame ja lahendame oma probleeme ühiskonnas - kas suudame vältida eneseupitamist ja riiakust, kas väärtustame usaldust?
Järgmistes salmides leiame kuidas autor kiidab targa sõna mõju: see on kaunis ja püsiv. Ometi on neis salmides ka hoiatus petisele keelele.

Kui püüdleme Kristusesarnasuse poole, palvetagem siis koos Paulusega et “võiksime saada täidetud kogu tarkusega...” ja seda ka Õpetussõnu uurides. Et meie elu võiks tõeliselt muutud ka nende salmide mõjul, tuua au Jumalale ning olla talle meelepärane.

Selle kommentaari autor: Alec Motyer