Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala armastus kestab igavesti

Esmaspäev, 13. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 118:15-29

Tänu Jumalale rahva päästmise eest
15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: "Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!"
17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.
18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.
21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks!
22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis.
24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
25Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna!
26Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast.
27Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni!
28Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan! Mu Jumal, sind ma ülistan!
29Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!

Kujutle ennast osana protsessioonist, mis naaseb koju sõjast – tuldud on läbi süngetest kogemustest, kuid lõplik triumf teeb kõik seda väärt olevaks.

See on suursugune, rikas, mõnikord ka häiriv psalm, kuid ükskõik, kuhu meie uuring täna meid viib, ei tohiks me unustada avaridade refrääni „Tema armastus kestab igavesti“ (siin on ka seos psalmidega 106 ja 107). See on väga rahvalik psalm, võib-olla kirjutatud rongkäigu jaoks. Kui seda loed, püüa kuulda oma peas erinevaid hääli, soolosid ja kooripartiisid, või laulujuhatajaid, kes templisseminevaid palverändureid vastama kutsuvad. Salmid 1-4 ja 23-29 kõlavad nagu sõnad kogudusele. Selle psalmi keskel räägib meiega keegi, kes on kogenud ahastust, olles läbi teinud Teises Moosese raamatus kirjeldatud sündmused, võib-olla ka pagenduse, kuid kes on kogenud Jumala jõudu ja kaitset. See pole siiski psalm, mis räägiks ainult neist ränkadest kogemustest. Salmid 10-13 ja 17-18 võivad küll kirjeldada ohtu, kuid salmi teine pool jõuab kohe tagasi võidu tähistamise juurde Issanda nimel, rääkides, et Issand ei pane meid proovile nii, et me murduksime. Kui Jumal saab meiega tõsiseks, võib see kogemus olla väga kainestav, enne kui lõpuks võidu noot kõlab (s 18, 21).
Kristlasest lugeja jaoks võib see toimida nii koguduse kui ka isiklikul tasandil. Võime vaadata tagasi oma maa kiriku ajaloole või oma kogudusele ja leida siin mitmeid seoseid. Kui neid pilte enda jaoks tõlgendame, meenuvad kindlasti ajad, kui Jumal on meid meie elus aidanud, ja olla tänulik. Kui salmides 19-20 avanevad väravad, meenub meile kindlasti Jeesus. Just rongkäigus võib näha Esimese Palmipuude Püha ja ka järgnevate päevade kajastust. Mk 12:10 näeme näiteks Jeesust tsiteerimas seda psalmi. Vaata seda salmi 22 kontekstis ja siis on selge, miks tema vaenlastele tundus see nii pöörane.

Miks on meid vaja enne karistada, kui saame tõeliselt Jumalale kiitust laulda? Too Jumala ette oma mured ja pettumused.

Selle kommentaari autor: Roger Pooley