Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eesõigus toob kaasa vastutuse

Teisipäev, 14. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Joel 3:1-26

Jumala Vaimu väljavalamine
1Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.
2Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.
3Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid.
4Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
5Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.

Rahvaste Issand, aita mul näha suurt pilti.

Ajalugu on täis näiteid rahvastest, kes on pidanud Jumalat oma ainuomandiks. Jumal valis juudid aga mitte sellepärast, et nad seda soovisid, samuti polnud juudid seda ära teeninud. Juutidel oli seda lihtsalt väga vaja. Juudid moodustasid tähtsusetu ja killustunud rahva, mille Egiptus oli orjastanud. Jumal valis olla juutide poolel. Mitte keegi teine poleks ju olnud! Ajaloos on juudid olnud korduvalt alistatud võimsamate rahvaste - tüüroslaste, siidonlaste, vilistide, egiplaste ja edomlaste poolt. Nad ei arvestanud, et juutidel on selline liitlane.
Juutide liitlane oli pealegi rahvaste Jumal, kes oli kõigest sellest teadlik. Rahva pagendusse saatmine, tervete külade orjusesse müümine, maa anastamine, poiste pilastamine, tüdrukute müümine veini eest, rikkuse röövimine ei jäänud märkamata. Selle paralleel tänapäeval oleks Aafrika orjakaubandus, Euroopa sunnitöölaagrid, genotsiid aborigeenide ja Rwanda tutside vastu, juutide hävitamine, etniline puhastus Balkanil ja mujal.
Sõda, rõhumine, küüditamine, vägistamine on ka osa tänapäeva maailmas toimepandavast kohutavast vägivallast. Taastamisetõotus – viinamäed, piimaojad – need peaksid innustama meid palvetama ja töötama. „Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima (Mk 4:3)“.

Mida saame teha, et rutem saabuks aeg, mis kindlasti kord tuleb, kui maa on täis Jumala au, nagu vesi katab maad (Arthur Campbell)?

Selle kommentaari autor: Roger Pooley