Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal toimib, kas sa märkad?

Teisipäev, 12. Juuli 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13: 24-35

Tähendamissõna raiheinast
24Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.
25Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema.
26Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale.
27Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: "Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?"
28Tema lausus neile: "See on vihamehe töö." Siis küsisid sulased temalt: "Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?"
29Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu.
30Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: "Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!""
Tähendamissõna sinepiivakesest
31Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule.
32See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel."
Tähendamissõna haputaignast
33Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: "Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema."
Raiheina tähendamissõna seletus
34Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi,
35et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu:
"Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale."

On sul mõni põletav küsimus, mida Jumalalt küsida? Pane see sõnadesse ning aseta Jumala ette.

Teksti 3 paralleeli adresseerivad küsimusi mis on asjakohased ka tänapäeval.
Kõigepealt: miks on kuri olemas? Jeesus vastab: Jumala riik on nagu see mis juhtub kui vili kasvab üles koos umbrohuga. Alguses ei olegi võimalik vahet teha kumb on kumb, kuid viimaks saab teha väga selget vahet. Vahepealsel ajal tuleb aga hukkamõistmisest hoiduda, sest kohtumõistmine kuulub viimselt Jumalale. Pane tähele: Jeesus ütleb, et “põld” on maailmas ning see tähendamissõna on pigem maailmast kui kogudusest - seega ei ole siin kogudusesisene distsipliin sugugi välistatud.
Teiseks: Miks tundub Jumala riik nii tähtsusetu? Jeesuse vastus siinkohal on; et jumalariik on nagu see mis juhutb kui väga väike seeme kasvab suureks puuks mis annab avrju kõikidele. See, et linnud tulevad sellele pesa tegema viitab et ka paganad saavad osa sellest õnnistusest. Sinepiiva “konspiratsioon” on hea sõnum jumalariigist, mis kasvab vaatamata väga väikesele algusele.
Kolmandaks: Miks on Jumala riik nii peidetud? Siin kuuleme, et jumalariik on kui väike osa pärmi mis hakkab mõjutama tervet taignategu. Ajalugu näitab jätkuvalt, et väikestel gruppidel, nt William Wilberforce juhtimisel või põrandaalused kristlased Ida Berliinis enne Berliini müüri langemist võib olla neist endist palju laiemale ulatuv mõju. Peidus olemine ei ole tingimata väga halb asi. Aga mida tähendab see täna meie jaoks? Jumala armastuse kuningriik kasvab tema käsul, isegi kui see peab olema põrandaalla peidetud ja me seda näha ei saa. Ja kuni saam inimestele teadvustada Jumala olemasolu, saame neile osutada ka väikesi tunnusmärke tema järjepidevast ka kindlast toimimisest.

Kus oma elus ja koguduses oled märganud “sinepiivakese “ usku toimimas - midagi mis on väike, aga millel on suur mõju? Täna Jumalat selle eest!

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner