Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kirge jagades

Pühapäev, 4. September 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 113

Issanda ülevus ja halastus
1Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!
2Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
3Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!
4Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste.
5Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,
6kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
7kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa,
8pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale,
9kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana? Halleluuja!

“Issand elab! Ülistatud olgu mu kalju! Ülendatud olgu Jumal, minu Päästja!” (Ps 18:46) Korda neid sõnu kõva häälega kuni need muutuvad lauluks ja nende sõnade sisu jõuab su südamesse.

See psalm on esimene kuuest, mida igal aastal kasutati Paasapühade pidustustel, ning ilmselt oli ka üks viimaseid Jeesuse enese poolt lauldud lauludest, enne kui ta läks Getsemani aeda ning reedeti (Mt 26:30). See on kiituspsalm mille teljeks on “kõrge ja madala” polaarsus ning vastanduvad Jumala majesteetlikkus ja arm nende olukorraga kes on nö “ühiskonna põhjas”. Peaaegu iga rida on täis kaja Luuka evangeeliumist tuues esile Jumala sekkumise vaeste ja väheosaliste kasuks, nad tõsteakse üles austuse ja meelevalla postisioonidele, meenutades meile Maarja kiituslaulu ning kadunud poja tagasivõtmist. Tolle aja juutide jaoks tähendas vaene olemine tohutut häbimärgistamist (ja palju parem pole lugu ka 21.sajandil!); võimetus järeltulijaid saada aga oli tõendus selle kohta, et Jumala õnnistust puudus sinu elust. See psalm aga meenutab meile Jumalat kes on Kõikväeline, üle kõigi rahvaste ning aulisem kui suudame hakata üldse aru saama; Ta on seesama, kes ise valib pigem seista kõige haavatumate ja ühiskonnast väljatõugatute kõrval, kui asuda võimukandjate sekka.
Meie Jumal suhtub kirglikult inimestesse, eriti neisse keda teised mingil põhjusel põlgavad. Nii Vana kui Uus Testament toovad selle mõlemad esile, ning see Jumal kutsub üles kristlasi kehastama seda kirge kaasaja maailmas (Jr 22:16, Sk 7:4-14; Mt 25:35-45).
See ei ole kutse passiivsusele vaid erakordsele aktiivsusele, mis sekkub kuna tegelikult “näeb” inimeste olukorda ning on valmis toimima kuni täieliku muutuse toomiseni. Mõnikord tundub maailma vaesuse ulatus ja isegi meie oma riigis valitsevad olukorrad liiga suured et neile üldse ligineda, ja siis, kogedes end jõuetuina ei tee me midagi! Aga tuleks alustada sealt kus oleme, paludes Jumalalt, et ta avaks meie silmad hädale meie ümber, annaks meile oma põleva hoolimise väljatõugatud inimeste vastu. Isegi kõige rikkamates elurajoonides leidub neid, kes oma võitlustes ja hädas on jäänud üksi.

Ava oma silmad informatsioonile su ümber - märka teemasid ja vajdusi millest räägitakse ning palveta, anneta, hakka vabatahtlikuks olemasolevais projektides, toeta organisatsioone vms - aga järgi Jumala kutset ning juhtimist ja julge riskida sellega, et sekkud.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett