Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kogu maailma valitseja

Laupäev, 21. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Sk 6:1-15

Nägemus neljast vankrist
1Ja ma tõstsin jälle silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, neli vankrit tuli välja kahe mäe vahelt; ja need mäed olid vaskmäed.
2Esimese vankri ees olid punased hobused ja teise vankri ees olid mustad hobused;
3kolmanda vankri ees olid valged hobused ja neljanda vankri ees olid tugevad kirjud hobused - vägevad kõik.
4Ja ma võtsin sõna ning küsisin inglilt, kes minuga rääkis: "Mis need on, Issand?"
5Ingel kostis ja ütles mulle: "Need on taeva neli tuult, mis lähevad välja, olles seisnud kogu ilmamaa Issanda ees.
6Mustad hobused lähevad põhjamaale, valged lähevad nende järel lääne poole ja kirjud lähevad lõunamaale.
7Ja vägevad hobused lähevad välja ning üritavad minna maad läbi käima." Ja ta ütles: "Minge käige maa läbi!" Ja nad käisid maa läbi.8Siis ta hüüdis mind, rääkis minuga ja ütles: "Vaata, need, kes lähevad põhjamaale, viivad mu Vaimu põhjamaale hingama."
Ülempreester Joosua kroonimine
9Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
10"Võta väljasaadetuilt Heldailt, Toobijalt ja Jedajalt, kes Paabelist on tulnud, mine samal päeval, mine Joosija, Sefanja poja kotta
11ja võta hõbedat ja kulda, valmista kroon ja pane see pähe ülempreester Joosuale, Joosadaki pojale,
12ja ütle temale nõnda: Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: Vaata, üks mees, nimega Võsu, võrsub oma pinnast ja ehitab üles Issanda templi.
13Ta ehitab Issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au; ta istub ja valitseb oma aujärjel; ja seal on preester oma aujärjel, ja nende mõlema vahel on rahutahe.
14Ja kroon olgu Heldai, Toobija, Jedaja ja Sefanja poja armsaks mälestuseks Issanda templis!
15Ja kaugelolijad tulevad ning ehitavad Issanda templit. Ja te mõistate, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde. Ja see sünnib, kui te Issanda, oma Jumala häält tõesti kuulda võtate.""

Me oleme kivid Jumala hoones..... Issand õpeta mind täitma oma osa Sinu tahte kohaselt!

Jumala Vaim andis Sakarja mõtteisse nägemuse neljast vankrist. Sakarja nägemus hobustest erineb Ilmutusraamatu nägemusest neljast hobusest nii arvult, värvidelt kui ka selles, et Sakarja nägemuses veavad hobused vankreid. Ilmutusraamatu hobustest ei selgu, kas neil on ka mingi otsene positiivne tegevus. Sakarja nägemuses olevail hobustel on. On tõsi, et Jumala toimimise taga on alati armastus, isegi kui vahetu kogemus seda ei tunnista armastuseks alati. Ka see mida Jumal oma vasaku käega teeb - lähtub armastusest.

Ingel vastab küsimusele vankrite tähenduse kohta, et tegu on nelja tuulega. Neli tuult, mis puhuvad kas Kõigeväelise eest või maa neljast nurgast, on tuntud ka mujal Piiblis. Tuultega viidatakse ilmakaartele või sellele, et tegu on kogu maailma puudutava asjaga. Nii tähendavad neli tuult, Jumala mõju igas neljas suunas, kogu maailmas. Ja kuigi me ei oska seletada vankrite tähendust lõplikult, on siiski võimalik aru saada, et need viitavad Jumala valitsusele ja võimule kogu maailmas. Maailma ajalugu ja kultuuride arenemine on osa Jumala tegutsemisvaldkondadest. Kuuenda peatüki teises osas kohtume taas eeltähedusliku figuuri Joosuaga, kelle kaudua antakse selge pilt saabuvast Messiast. Näeme, et Jumalast seatud ajal saabuvad ka templiehitajad kaugetest maadest.
Meiegi oleme Jumala ehitus “(te) olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Jeesus Kristus ise.”

“Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks” (1Pt 2:5)

Selle kommentaari autor: Pekka Hiltunen