Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Abi kitsikuses

Pühapäev, 22. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 86

Palve katsumuses
1Taaveti palve.
Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!

2Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale!
3Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
5Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
6Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
7Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.
8Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul.
9Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele.
10Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
11Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime!
12Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti.
13Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest.
14Jumal! Ülbed on tõusnud mu vastu, ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge; kuid sind nad ei pane tähele.
15Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
16Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teenija poega!
17Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!

Isa ma kiidan Sind su vägevate tegude pärast! Luba, et ma neid iial ei unustaks!

Tänases psalmis võime näha kahte tegelaskuju: Issand Jumal ja palvetaja. Kaudselt esinevad siin ka palvetaja vaenlased, keda lähemalt ei tutvustata.
Palvetaja esitleb end omadussõnadega, nagu vilets ja vaene, vaga, sulane, ümmardaja poeg. Jumala poole aga pöördutakse ülistussõnadega, nagu hea ja andeksandja, rikas heldusest, suur, imetegija, halastaja ja armuline, pika meelega, rikas heldusest ja tõest.
Selles avaldub selgelt psalmi autori arusaamine Jumalast ja inimesest: Jumal on nii suur, et inimene on Tema kõrval nähtamatu kübeke, vilets ja vaene sulane. Oleks patt end Tema kõrval kellekski pidada. Alandlik meel on inimesele Jumalaga suheldes ainuvõimalik.
Ka psalmi ülesehitus tuleneb sellest veendumusest. Esimeses 13 salmis pöördub palvetaja austavalt Jumala poole. Siin valab ta kogu oma hinge usaldavalt Jumala ette ja tuletab meelde Issanda suuri tegusid – rahvaste loomist, imetegusid – ning tõstab Ta kõrgeimaks jumalate seas, keda iganes kummardatakse. Psalmi teises pooles kirjeldab palvetaja Jumalale oma hädasid ja esitab Talle oma abipalve, mida saadab ikka ja jälle refräänina kestev Jumala ülistamine.
Samamoodi kui Vana Testamendi laulik peaksime meiegi nii hingekitsikuses (s 7, 14) kui ka õiget teed otsides (s 11) pöörduma alandliku meelega Jumala poole, märkama Tema suurust ja austama Tema vägevaid tegusid. Niisugust palvet tasub eeskujuks võtta (loe ka Fl 4:6). Me peame andma ruumi Jumalale, et Tema saaks tegutseda ja demonstreerida oma suurt vägevust kõigile asjaosalistele.

Usaldagem meiegi täna Jumalat ja andkem lauliku eeskujul Talle austust ja tänu!

Selle kommentaari autor: APÜ