Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

3Ms 19:19-37

Laupäev, 25. Veebruar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 19:19-37

Mitmesugused käsud ja seadused
19Pange tähele minu seadusi: ära lase oma looma teistsugusega paarituda! Ära külva oma põldu kahesuguse viljaga ja ärgu olgu sul seljas kuube kahesugusest lõngast, villasest ja linasest!20Kui mees sugutades magatab naist, kes on orjatar ja teise mehe oma ega ole lunastatud ega vabaks lastud, siis karistatagu neid, aga ärgu surmatagu, sest naine ei olnud vaba!
21Mees toogu oma süüohver Issandale kogudusetelgi ukse juurde: süüohvri jäär.
22Ja preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees süüohvri jääraga ta patu pärast, mis ta on teinud; siis antakse temale andeks ta tehtud patt.23Kui te jõuate sinna maale ja istutate kõiksugu viljapuid, siis jätke ümber lõikamata nende eesnahk - nende vili; need olgu teil kolm aastat ümber lõikamata, neist ärge sööge!
24Aga neljandal aastal olgu kõik nende vili pühitsetud Issandale rõõmupeol!
25Alles viiendal aastal võite süüa nende vilja, et saaksite neist suuremat saaki. Mina olen Issand, teie Jumal!26Ärge sööge midagi koos verega! Ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega!
27Ärge piirake oma juuste äärt; ära riku oma habeme äärt!
28Ärge lõigake oma ihusse surnumärki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi! Mina olen Issand!
29Ära teota oma tütart, lastes teda hoorata, et kogu maa ei hakkaks hoorama ega täituks häbitegudega!
30Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand!
31Ärge pöörduge vaimude ja "teadjate" poole, ärge otsige neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks! Mina olen Issand, teie Jumal!32Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!
33Kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda!
34Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal! Mina olen Issand, teie Jumal!
35Ärge tehke ülekohut kohtus, küünarpuu, kaalu ja vakaga!
36Teil olgu õiged vaekausid, õiged vihid, õige vakk ja õige kann! Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt!
37Pange tähele kõiki mu määrusi ja kõiki mu seadlusi ning tehke nende järgi! Mina olen Issand!"

.

.