Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas Jumal kaitseb meid kõikide ohtude eest?

Pühapäev, 26. Veebruar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 91

Kõigekõrgema kaitse all
1Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2see ütleb Issandale: "Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!"
3Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall.
5Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab,
6ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõunaajal.
7Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu.
8Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele.
9Sest sina, Issand, oled mu varjupaik! Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks.
10Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile.
11Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
13Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad.
14"Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.
15Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
16Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet."

‘He who would valiant be ‘gainst all disaster, let him in constancy follow the Master.’ ("Kes tahab vapralt kõikide hädade vastu võidelda, peab püsivalt järgima Isandat" (John Bunyan)). <br>See Laul küsib meilt, kuidas reageerime raskustele, olgu need suured või väikesed. Palveta, et Jumal ehitaks üles meie usalduse tema vastu, ükskõik mis tulevik toob.

Meie ühiskond püüab sageli teha kõik võimaliku, et meie õudusunenäod ei saaks tõeks. Vajadus kaitsta end kõikvõimalike ohtude eest paneb inimesed ostma kindlustuspoliise, turvakaameraid ja häireseadmed, valitsusi aga üha enam tegelema hoolika järelevalve, igasuguste andmete kontrolli või inimeste jälgimisega. Laulik kirjeldab siin erinevaid võimalikke õnnetusi: haigus, sõda, salasepitsused, lõksud. Pidades silmas neid ja meie endi ettekujutatud õudusi, näib tõotus, et "kui sa teed Kõigekõrgema oma eluasemeks, siis häda ei ligine sulle" (s 9-10), hämmastav kaitse, mis on rohkem, kui oskame unistada.
Kuid see ei ole tõotus kaitse kohta, mis tuleks kuidagi ime läbi. Märka, kuidas asesõnad muutuvad - laulik räägib enda kogemusest, kuid seda tehes annab kinnituse, et nii võib ka kellegi teisega olla. Issand räägib psalmi lõpus (s 14-16) tähelepanuväärsete sõnadega "Ma olen su juures, kui sa oled kitsikuses" (s 15), mis meenutab tuntud laulu "Kui ma kõnnin surmavarju orus, ma ei karda kurja, sest sina oled minuga "(Psalm 23:4). See pole põgenemine meie elu katsumuste eest, vaid Jumala tõotus olla koos meiega, mis tähendab kaitset vaimselt halbade tagajärgede eest, isegi halvimatel aegadel.
Saatan kasutas salme 11 ja 12, et meelitada Jeesust hüppama sügavikku ja loota selle tõotuse peale (Mt 4:5–7). Aga "kunstlikult loodud kriis", et testida Jumala tõotusi, pole alandlik Jumala usaldamine. Me ei tohiks võtta rumalaid riske, muidu me ei suuda end või oma ühiskonda kaitsta ähvardavate katastroofide eest. Soov hoiduda kurjast on õige soov ja oluline osa ligimesearmastusest, ükskõik, kas kõne all on vara kindlustamine või valvelolek võimaliku terrorismiakti suhtes. Kuid me ei saa ja ei tohi olla halvatud terrori poolt: kui raskused tulevad, siis Issand tõotab tuua need, kes teda armastavad, ohutult läbi kõigest (s 14-16).

Probleemid, raskused, tagakius või nälg - kõigis neis asjus me oleme rohkem kui võitjad. See, kuidas me käsitleme probleeme, räägib meie usu kohta rohkem kui palju sõnu. Too oma hirm ja koormad nüüd tema ette.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray