Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lahing mida võita ei saa.

Esmaspäev, 7. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 23:1-12

Bileam ja Baalak
1Ja Bileam ütles Baalakile: "Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!"
2Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles; ja Baalak ja Bileam ohverdasid igal altaril härjavärsi ja jäära.
3Ja Bileam ütles Baalakile: "Jää oma põletusohvri juurde, mina aga lähen sinna! Vahest Issand tuleb mulle vastu. Ja mida tema mulle ilmutab, seda ma ütlen sinule." Ja ta läks lagedale künkale.
Bileam õnnistab Iisraeli
4Ja Jumal tuli vastu Bileamile, kes ütles temale: "Ma püstitasin need seitse altarit ning ohverdasin igal altaril härjavärsi ja jäära."
5Ja Issand pani Bileamile sõnad suhu ning ütles: "Mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda!"
6Siis ta läks tagasi tema juurde, ja vaata, ta seisis oma põletusohvri juures, tema ja kõik Moabi vürstid.
7Siis ta hakkas lausuma ja ütles:
"Aramist tõi mind Baalak, ida mägedelt Moabi kuningas: "Tule, nea mulle Jaakob, tule sajata Iisraeli!"

8Kuidas ma võiksin needa, keda Jumal ei nea? Ja kuidas ma võiksin sajatada, keda Issand ei sajata?
9Sest ma näen teda kaljude tipust ja vaatan küngastelt: ennäe rahvast, kes elab eraldi ega arva ennast paganate hulka.
10Kes loendab Jaakobi põrmu ja kes arvab kokku Iisraeli tolmukübemed? Mu hing surgu õiglaste surma ja mu lõpp olgu nagu temal!" 11Siis Baalak ütles Bileamile: "Mis sa mulle tegid? Ma tõin sind oma vaenlasi needma, ja vaata, sa oled neid hoopis õnnistanud!"
12Aga tema vastas ja ütles: "Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mis Issand mu suhu paneb?"

“Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja...Kes taevas istub, naerab;
Issand pilkab neid.” (Ps 2)

Täna keskendume Bileami ja Baalaki palavikulisele tegutsemisele valmistamaks ette Iisraeli needmise rituaali.(vt ka Piiblitekste 4Ms 23:11–17,25–30; 24:10–14)
Baalaki meeleheitlikkus ilmneb viisist kuidas ta kiirustab kohtuma Bileamiga ning riidleb temaga hilinemise pärast. Kohe paneb ta valmis esimesed ohvrid, ning juba järgmisel hommikul viib Bileami üles Baali kõrgendikele kust avaneb vaade Jumala rahva üle. Viis korda vastab Bileam Baalakile: “Ma pean rääkima ainult seda, mida Jumal mu suhu paneb.”, ometi jätkates ise mägedes ohvpripaikade vahel üles ja alla ronimist, käskides Baalakil püstitada altareid ja paika panna ohverid kolmel korral.
Miks Bileam seda kõike teeb? Kas ta ikka veel püüab kindlustada oma tasu? Või püüab ta korraga nii Baalakile kui ka Jumalale keda too vaevu tunneb, kõigest väest meele järele olla? Tundub nagu kõiguks Bileam kaht ususüsteemi erealdaval veerul - ühel pool raske ja suurt väljakutset esitav usk, mis nõuab uskumist ülimuslikku, ustavasse Ainujumalasse; teisel, suur segadik vastuolulistest uskumustest, ebausust ja ebajumalateenimisest.
Samal kombel on sulandumas kristlus kaasaegses läänemaailmas laiemasse ja palju segasemasse erinevaid spirituaalsusi täis kultuuri, mille värske tolerantsus enamiku jaoks on väga atraktiivne, kuigi paneb ka paljusid taga igatsema endist kindlalt fikseeritut usku.
Nii Bileam kui Baalak kuulevad ilmutuse sõnu, ometi toimivad viisil nagu saaks Jumalat kuidagi meelituste või kingitustega rahustada, ära osta või manipuleerida.
Ka tänapäeval on nii et “.... praeguse aja jumal on (inimeste) mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju.” (2Kr 4;4).

Viimaks läheb Bileam koju, kuid kas selles viimases sõnumis Baalakile viitab ta Iisareli nõrgenemisele? Hiljem kui Midjan sai vallutatud, tapavad Iisraellased ka Bileami, süüdistades teda nende Issandale truudusemurdmisesse meelitamises Peori pärast (4Ms 31:16). Ka Juuda, Peetrus ja Johannes oma kirjades mainivad Bileami kui reeturit ja vaenlast (2Pt2:15; Juuda 11; Ilm 2:14).

Issand, aita mul selget vahet teha kes ja milline oled Sina, ning ära tunda need uskumused mis salgavad sinu suveräänsuse ja väe.


Selle kommentaari autor: Margret Killingray