Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õnnistuse julgustus

Teisipäev, 8. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 23: 13-30

Bileam õnnistab Iisraeli
13Siis Baalak ütles temale: "Tule nüüd koos minuga teise paika, kust sa näed seda rahvast. Sa näed küll ainult ta äärt, sa ei näe teda kogu ulatuses, aga nea ta mulle sealt!"
14Ja ta võttis tema kaasa valvurite väljakule, Pisgaa mäetippu, ehitas seitse altarit ning ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära.
15Siis Bileam ütles Baalakile: "Jää siia oma põletusohvri juurde, mina lähen sinna kohtamisele!"
16Ja Issand tuli Bileamile vastu, pani temale sõnad suhu ja ütles: "Mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda!"
17Siis ta tuli tema juurde, ja vaata, ta seisis oma põletusohvri juures ja koos temaga Moabi vürstid. Ja Baalak küsis temalt: "Mis Issand rääkis?"
18Siis ta hakkas rääkima ja ütles:
"Tõuse, Baalak, ja kuule, pane mind tähele, Sippori poeg!

19Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee, või räägib, aga ei vii täide?
20Vaata, mind on kästud õnnistada. Tema on õnnistanud, mina ei saa seda tagasi võtta.
21Ei märgata häda Jaakobis ega nähta õnnetust Iisraelis. Issand, ta Jumal, on temaga ja rõõmuhääl kuningast tema keskel.
22Jumal, kes tõi nad Egiptusest, on neile otsekui sarved metshärjale.
23Sellepärast ei ole lausumist Jaakobi vastu ega loitsimist Iisraeli vastu. Küll öeldakse Jaakobist ja Iisraelist: Vaata, mis Jumal on teinud!
24Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi, ajab ennast püsti nagu lõvi. Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud ja tapetute veri on joodud." 25Aga Baalak ütles Bileamile: "Kui sa teda ei nea, siis ära teda ometi õnnista!"
26Bileam aga vastas ja ütles Baalakile: "Eks ma ole sulle rääkinud ja öelnud: Ma pean tegema kõike, mida Issand käsib."
27Siis Baalak ütles Bileamile: "Tule nüüd, ma võtan sind kaasa teise paika. Vahest on see õige Jumala silmis, et sa nead rahva mulle sealt!"
28Ja Baalak võttis Bileami enesega kaasa mäetippu, mis kerkib üle kõrbepinna.
29Siis Bileam ütles Baalakile: "Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!"
30Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles, ja ta ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära.

Täna Jumalat tema õnnistuste ja tõotuste eest! Too tänus tema ette ükshaaval õnnistused millega ta sind on õnnistanud.

Ma imetlen selle Moabi kuninga Baalaki järjekindlust. Tema ja vürstid ei suuda uskuda, et Jumalalt ei tule nende jaoks soodsat vastust. Jumalalt ei tule vastust Iisraeli needmise kohta.
Nüüd otsustab Baalak oma asukohta muuta ja viib Bileami Pisgaa mäetippu. Sealt avaneb taas vaade Iisraeli rahvale, kes oli löönud oma laagri üles vaatekaugusesse. Sealt pidi toimuma järjekordne Jumala viha väljakutsumise seanss. Neis peatükkides näeme meiegi Iisraeli rahvast vaid kaugelt. Tuhanded inimesed on ehitanud endale primitiivse laagri ning ootavad lahendust. Mööduvad nädalad ja ehk ka kuud. Mõned naised toovad ilmale oma lapsed ning osad maetakse nägemata selle omapärase elumatka kaunist eesmärki: tõotatud maad. Mooses vananeb ning murekoorem rahva saatuse pärast muudab ta järjest sõnaahtramaks. Miks Jumal vaikib? Kuidas peaks ta edasi liikuma? Meie, kes loeme neid ridu, teame, et Jumal valmistab oma rahvale väljapääsu. Aga Mooses ega keegi Iisraeli inimestest seda ei tea. Nemad elavad suletud taeva all. Kuid Jumal ei ole oma rahvast unustanud. Ta kuuleb palvetavat Moosest. Ta valmistab teed, kuigi keegi neist seda ei tea. Kui ainult Iisraeli mehed ja naised kuuleksid sõnumit, mille Bileam Baalakile täis sisemist värinat edasi annab. Baalak ei tea midagi Iisraeli ja ta Jumala suhetest, nurisemisest juhtide üle, pikast teekonnast. Tema kuuleb, et sellel rahval on Jumal, kes on õnnistanud neid, ja keegi ei saa seda muuta. Jumala õnnistatud lastena võime meiegi sisemises julguses elada. Kui Jumal on meid õnnistanud, siis ei ole lausumist Jaakobi vastu ega loitsimist Iisraeli vastu. Ja kuigi meil ei ole võitlemist ainult inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega, nagu ütleb Paulus, siis Issand ei ole meid jätnud mitte kaitseta. Isegi kui me ei näe Tema tegutsemist, siis ärgem unustagem Ta tõotust viia meid meile mõeldud maale, meiega olla igal päeval. Isegi kui me ei tea, kelle läbi ja kuidas lahendused võiksid tulla, on Temal abimehi, keda Ta tarvitab oma laste õnnistuseks.

Anna oma tee Issanda hooleks ja looda Tema peale, küll Tema toimetab kõik hästi. (Psalm 37:5)

Selle kommentaari autor: Erki Tamm