Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Isa, Päästja ja kohtunik

Neljapäev, 10. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 25:1-18

Iisrael teenib ebajumalat Baal-Peori
1Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega,
2kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid.
3Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu
4ja Issand ütles Moosesele: "Võta kõik rahva peamehed ja poo nad päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli pealt!"
5Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile: "Tapke igaüks oma meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole!"6Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midjani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid kogudusetelgi ukse ees.
7Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte
8ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas mõlemale kõhtu, niihästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt.
9Sellesse nuhtlusesse surnuid oli kakskümmend neli tuhat.10Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
11"Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele.
12Seepärast ütle: Vaata, ma teen temaga oma rahulepingu.
13See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest."14Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midjani naisega, oli Simri, Salu poeg, siimeonlaste perekonna vürst.
15Ja surmatud Midjani naise nimi oli Kosbi, Suuri tütar; Suur oli Midjani sugukondade ühe perekonna peamees.16Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
17"Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!
18Sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul, ja Kosbi, Midjani vürsti tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtlusepäeval, mis oli Peori juhtumi pärast."

“Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest.”

Mäletan kuidas istusin esiukse juures trepipeal, oodates 16 aastast kes ei olnud õigeks ajaks koju saabunud. Hijem selgus, et kogu olukorrast põhjustatud segadus ja mure tulenes kommunikatsiooniveast, kuid see üks öö õpetas mulle kuidas meie võime kurvastada ja sageli kurvastamegi oma taevast Isa. Tunnen lapsevanemaid, kes on pidanud pealt vaatama kuidas nende lapsed oma elud vussi keeravad ning siis neid sellest segadusest välja armastama. Hoosea 11 ptk’s on hämmastav kirjeldus Jumala vaatenurgast tänase piiblitkesti sündmustele ning Jeesuse jutustuses kadunud poja loo isast , heiastub seesama teema.
Peale pikka kõrberännakut, koos veepuuduse, haiguste ja tagasilöökidega - võis Moabi hästi sisseseatud ja suhteliselt luksuslik elustiil Iisraeli rahvale tunduda ülimalt isuäratav.
Siin leiavad iisraellased erutavad ja keelatud paigad kuhu minna, meelitavad kutsed osaleda teiste jumalate kummardamises millega kaasnes othralt igat liiki sensuaalset naudigut, koos küllusliku toidulaua, alkoholi ja seksiga.
Taolisse keskkonda sisenemisega said ohustatud olulised Iisraeli elu alused - perekonnaühtsus ning moraal, kogukondlik tunnetus eriliselt Jumalale kuulumisest, teadmine oma eristaatusest - kui Jumala poolt kõrvale panduist; kogu distsipliin, mida kõrbeteekonna vältel oli omandatud läbi valusate õppetundide, ning lisaks võime võita tulevikulahinguid. Ja nii tuleb taas Jumala kohtumõistmine.
Hukkamised Iisraeli kohtunike poolt ning kõrge surevusprotsendiga epideemiate läbi - see kõik kulmineerub nüüd Piinehasi vastutegevusega üleüldise sõnakuulmatuse ja lõdva moraalsuse taustal ( s 6,7,8).
“Küll öeldakse Jaakobist ja Iisraelist: Vaata, mis Jumal on teinud!” (23:23) - need on Bileami sõnad, kes nägi Jumalast juhitud teekonna triumfi. Tänase teksti sündmused näitavad, et Päästja on ühtlasi ka Kohtunik.
“Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.” ( 1Kr 10:6) - ebajumalateenistus, toiduõgimine ja joomine, paganlikud riitused, seksuaalne amoraalsus, ning Jumala kannatuse proovilepanek nurisemise läbi. Pole raske märgata siin seoseid kaasaegse maailmaga.

“Issand me palume kõikide eest keda teame, kes on eemaldunud Sinu teedelt ning suundumas patu poole! Hoia meid kiusatustesse langemast! “


Selle kommentaari autor: Margret Killingray