Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püha paik, püha aeg

Neljapäev, 14. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 28

Igapäevased ohvrid
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Pidage meeles, et te peate tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle healõhnaliseks tuleohvriks!
3Ja ütle neile: See tuleohver, mille te peate tooma Issandale, on niisugune: iga päev kaks aastast veatut oinastalle alaliseks põletusohvriks;
4üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul;
5ja roaohvriks olgu kaks toopi peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga!
6See on alaline põletusohver, mis Siinai mäe juures seati healõhnaliseks tuleohvriks Issandale.
7Ja selle juurde olgu joogiohvriks kolm kortlit ühe talle kohta; joogiohver vägijoogist valatagu Issandale pühamus!
8Ja teine tall ohverda õhtul, samuti nagu hommikune koos roaohvri ja selle joogiohvriga; ohverda see healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!
Hingamispäeva ja kuu alguspäeva ohvrid
9Aga hingamispäeval olgu kaks aastast veatut oinastalle ja roaohvriks kaks kannu õliga segatud peent jahu koos selle juurde kuuluva joogiohvriga!
10See on hingamispäeva põletusohver igal hingamispäeval, peale alalise põletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvri.
11Ja iga kuu esimesel päeval tooge Issandale põletusohvriks kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast veatut oinastalle,
12ja pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe härjavärsi kohta ja kaks kannu õliga segatud peent jahu roaohvriks jäära kohta,
13ja üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe talle kohta; see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale.
14Ja nende juurde kuuluvaks joogiohvriks olgu poolteist toopi veini härjavärsi, toop jäära ja kolm kortlit talle kohta; see on noorkuu põletusohver igas aasta kuus.
15Ja peale alalise põletusohvri ning selle juurde kuuluva joogiohvri tuleb ohverdada Issandale patuohvriks üks noor sikk.
Ohvrid seatud pühadel
16Ja esimese kuu neljateistkümnendal päeval on paasapüha Issanda auks.
17Ja sama kuu viieteistkümnendal päeval on püha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba!
18Esimesel päeval on pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
19Ja tooge tuleohvriks, põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud!
20Ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks ohverdage õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi ja kaks kannu jäära kohta!
21Aga iga talle kohta neist seitsmest tallest ohverda üks kann!
22Ja teie eest lepituse toimetamiseks olgu patuohvriks üks sikk!
23Need ohverdage peale hommikuse põletusohvri, mis on alaliseks põletusohvriks!
24Sel viisil ohverdage seitse päeva iga päev leiba, healõhnalist tuleohvrit Issandale; ohverdage seda koos selle juurde kuuluva joogiohvriga lisaks alalisele põletusohvrile!
25Ja seitsmendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
26Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Issandale oma nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
27Siis tooge healõhnaliseks põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle
28ning nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
29ja kann iga talle kohta neist seitsmest tallest;
30ja üks noor sikk teie eest lepituse toimetamiseks!
31Ohverdage need lisaks alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile - need olgu teil veatud - ja nende juurde kuulugu joogiohvrid!

“Oh kiitkem Jumalat tema pühaduse ilus/ kummardugem tema jalge ette, kuulutades tema au....” (JSB Monsell, 1811–75)

See ja järgmine peatükk kirjeldavad tervet hulka ohvreid ning tõotusi, mille pidamiseks erinevail määratud aegadel intsrueeritakse Jumala rahvast, kes on uues olukorras - nad on oma kodusid rajamas tõotatud maale.
Kristlastele võivad loetud detailid tunduda tõeliselt kummalistena, kuid kõikide nende reeglite eesmärk on üllatavalt tuttav meilegi. Selleks, et säilitada korda ning anda ruumi pühadusele, antakse siin struktuur argielu organiseerimiseks kogukonnas, et see oleks jätkuvalt fokusseeritud Jumalale - samamoodi võib kehtestada kokkuleppelised sisekorrareeglid nt oma tudengitele kristlik ülikool või kogudus oma liikmetele.
Samalaadsed peatükid leiame ka 4Moosese raamatu algusest, kus keskendutakse leeri püstitamisele pühamu ümber ning teenistuste korraldamisele pühamus - taas on kesksel kohal Jumala ligiolu mida ümbritsesid valitud ja määratud preestrite ning leviitide hulgad
(4Ms 2-4). Mõnikord järgib sama mustrit isegi kirikuarhitektuur, et rõhutada seda ellujäämiseks vajalikku suhet Jumala ja tema rahva vahel. Jumala rahvas, kes on ka patune rahvas, on kõrbes silmitsi vägagi reaalsete ohtudega, mis tahavad röövida nende turvalisuse - tegelikult me vajame kõik jätkuvalt Jumala püha kaitset mis meieni jõuab just läbi taoliste seadmiste ja mustrite.
Loetud peatükis vajavad iisraellased mingit ajutist seadmist - teatud liturgilist kalendrit - et tagada turvalisus oma uues olukorras, organiseerides oma aasta kindlatesse nädalate ja pühade tsüklisse. Samamoodi kui Jumal organiseerib ja loob korra loomisloos (1Ms 1) lahutades päevad ja aastajad, töö ja puhkuse - nii kutsub ta nüüd oma rahva osalema taas sellises päevade rütmis, mida tema on seadnud. Just sellepärast on seal nädalane igapäevaste ohvrite muster (s 1-8), mis tipneb erilise hingamispäeva ohvriga seitsmendal päeval (s 9,10): Näeme ka kuuajalist tsüklit (s 11-15), mis omakorda tipneb Paasapüha ja teiste pidustustega (16-31). Nende mustrite järgimise läbi asetab Iisrael end Jumalaga samasse leeri, Jumala kosmilisse strutktuuri, mis tuuakse meie ette Jumala enese töö ja puhkuse rütmist juba aegade algusest.

Vaata oma kalendrit (päevade, nädalate ja kuude lõikes), oma sõprussuhteid , oma koduseid suhteid. Kas need on kujundatud kooskõlas Jumala rütmidega ning toovad esile Tema loomust ning toimimismustreid?

Selle kommentaari autor: Jo Bailey