Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püha kokkukutse

Reede, 15. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 29

Ohvrid seatud pühadel
1Ja seitsmenda kuu esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu; see olgu teile sarve puhumise päevaks!
2Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle
3ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
4ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest,
5ja üks noor sikk patuohvriks, teie eest lepituse toimetamiseks!
6See olgu lisaks noorkuu põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile, samuti alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile ning nende juurde kuuluvaile kohustuslikele joogiohvritele kui healõhnaline tuleohver Issandale!
7Ja sellesama seitsmenda kuu kümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek, siis alandage oma hinged, ühtegi tööd ärge tehke!
8Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud!
9Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
10ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest!
11Üks noor sikk olgu patuohvriks peale lepitus-patuohvri ja alalise põletusohvri koos selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvritega.
12Ja seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke, ja pidage seda püha Issanda auks seitse päeva!
13Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, kolmteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast oinastalle; need olgu veatud!
14Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu iga härjavärsi kohta neist kolmeteistkümnest härjavärsist, kaks kannu iga jäära kohta neist kahest jäärast
15ja üks kann iga talle kohta neist neljateistkümnest tallest!
16Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
17Ja teisel päeval: kaksteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
18ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
19Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
20Ja kolmandal päeval: üksteist härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
21ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
22Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
23Ja neljandal päeval: kümme härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
24ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
25Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
26Ja viiendal päeval: üheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
27ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
28Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
29Ja kuuendal päeval: kaheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
30ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
31Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
32Ja seitsmendal päeval: seitse härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle
33ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
34Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
35Kaheksandal päeval olgu teil lõpetuspüha; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
36Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, üks härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle
37ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsi, jäära ja tallede arvule eeskirja kohaselt!
38Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri!
39Need ohverdage Issandale oma seatud pühil peale oma tõotus- ja vabatahtlike ohvrite põletusohvreiks, roa-, joogi- ja tänuohvreiks!"

Peatu ning ühine imetluses, armastuses ning kiituses kõikide pühade ning inglitega, kes on Jumala trooni ees...

Enne iga selles peatükis kirjeldatud ohvrit (ja ka enne Paasapüha ning Nädalate püha, milda kirjeldatakse eelmsies peatükis) kutsutakse inimesed kokku pühalikule kokkutulekule, mille jooksul ei tohi teha ühtegi tööd (1,7,12,28:18, 26).
See pühade pidamise muster tuleneb sabatipuhkuse põhimõttest -kui tavatöö pannakse kõrvale, nii nagu ka Jumal tegi, kui ta seitsmendal päeval puhkas loomistööst. Meie kaldume taolist puhkamist seostama lõõgastumise ja vabaaja veetmisega (sõnamäng: ingl k “Recreation”) kuigi sõnasõnalt tähendab see hoidumist igasugusest loomistööst (vrdl: “creation”) .
Antud juhend nendeks pühadeks ei ole pelgalt negatiivne: “ära tee tööd”, vaid selles on positiivne innustus, mis tuleb kõigepealt: teil olgu pühalik kokkutulek.
Mis see pühalik kokkutulek on? Väljendi ladinakeelne tüvi viitab kokkutulemisele kuhu igaüks on saanud indivduaalse kutse Jumalalt. Ja see mida nimetatakse pühaks, on miski mis oma loomuselt on Jumala sarnane, teda iseloomustava pühadusega kokkusobiv. Nii tähendab püha kokkutulek terve kogukonna kokkutulemist jumalakartuses, kus individuaalsed kohustused ning ametid pannakse kõrvale selleks, et jagada ja täita üheskoos Jumala rahvale antud kutsumist.
Järjest rohkem on kuulda väljendit “24 tunni ühiskond”. Tähendab see “olla lakkamata hõivatud ”? Võib osutuda tõesti raskeks leida aega kus kogudus, sõpradering, perekond või isegi abielupaar saaks tulla kokku “pühale kokutulekule”; kuid kui selline kutse tuleb Jumalalt, ei tohiks see sattuda vastuollu teiste kutsumistega, mis samuti on meile Jumalast antud. Seega - ajaleidmine nende jaoks, kellega jagame sama kutsumist on osa jumalateenistusest - see on tunnistamine ja tunnustamine et nii ühised kui individuaalsed kutsumised tulevad Jumalalt.

Oma esimeses artiklis sätestab Westminster’i Väike Katekismusm et inimese peamine eesmärk siin elus on “austada Jumalat ning tunda temast rõõmu igavesti”. Palu, et Jumal võiks muuta koguduse kokkutuleku su nädala tippsündmuseks.

Selle kommentaari autor: Jo Bailey