Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rohkem kummalisi tunnustegusid

Reede, 31. August 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 5:1-17

Jeruusalemma piiramise näitlik kujutamine
1Ja sina, inimesepoeg, võta enesele terav mõõk; tarvita seda kui habemenuga ja lase see käia üle oma pea ning habeme; siis võta enesele vaekausid ja jaota karvad:
2kolmandik põleta tules keset linna, siis kui piiramispäevad on lõppenud; kolmandik võta ja raiu mõõgaga ümber linna; kolmandik puista tuulde, ja mina tõmban mõõga välja nende taga;
3võta neid vähesel määral ja seo oma kuuehõlma;
4võta neist veel osa ja viska tulle ning põleta tules; siit läheb tuli kogu Iisraeli soo kallale.
5Nõnda ütleb Issand Jumal: See on Jeruusalemm; ma olen pannud selle paganate keskele ja selle ümber on maad.
6Aga see on vastu pannud mu seadustele õelamalt kui paganad ja mu määrustele rohkem kui maad, mis on selle ümber; sest nad on põlanud mu seadusi ega ole käinud mu määruste järgi.
7Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te olete rohkem vastu pannud kui teie ümberkaudsed paganad ega ole käinud mu määruste järgi, ei ole teinud mu seaduste järgi ega ole teinud ka oma ümberkaudsete paganate seaduste järgi,
8seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ka mina olen sinu vastu ja mõistan kohut su keskel paganate silme all
9ja ma talitan sinuga kõigi su jäleduste pärast, nagu ma enne ei ole talitanud ja milletaoliselt ma enam ei talitagi.
10Sellepärast peavad sinu keskel isad sööma oma lapsi ja lapsed sööma oma isasid; ja ma mõistan kohut sinu üle ning puistan kogu su jäägi kõigi tuulte poole.
11Sellepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tõesti, sellepärast et sa oled rüvetanud mu pühamu kõigi oma põlastusväärsustega ja kõigi oma jäledustega, siis lõikan minagi: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu.
12Kolmandik sinust sureb katku ja lõpeb su keskel nälga, kolmandik langeb su ümber mõõga läbi ja kolmandiku puistan ma kõigi tuulte poole ning tõmban mõõga välja nende taga.
13Mu viha mõõt saab täis ja ma vaigistan oma raevu nende kallal ning maksan kätte. Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, olen rääkinud oma pühas vihas, kui ma olen tühjendanud oma raevu nende peale.
14Ja ma teen sind varemeks ning teotuseks su ümberkaudsete paganate seas, iga möödamineja silma ees.
15Ja sa saad teotuseks ja sõimuks, hoiatuseks ja ehmatuseks su ümberkaudseile paganaile, kui ma mõistan kohut su üle vihas ja raevus ning vihaste manitsustega - mina, Issand, olen rääkinud -,
16kui ma läkitan nende kallale nälja kurjad nooled, mis ma läkitan teid hävitama ja mis saavad hukatuseks; ja ma suurendan veelgi teie nälga ning murran katki teie leivatoe.
17Ja ma läkitan teie kallale nälja ja kurjad metsloomad, kes jätavad sind lasteta; katk ja veri käivad sinust üle ja ma toon mõõga su kallale. Mina, Issand, olen rääkinud."

“Hirmus on elava Jumala kätte langeda” (Hb 10:31) Täna Jumalat Isa kogu südamest, et Ta saatis oma Poja päästma sind kohutavast kohtuotsusest.

Oleme harjunud nägema nii nende paljaid pealagesid, kes mingil põhjusel on otustanud oma juuksed maha lõigata, kui neid, kes lihtsalt lähevad kiilaks. Hesekieli päevadel aga oli Iisraelis selline väljanägemine ennekuulmatu. Iidses Lähis-Idas tunti paljusid erinevaid juuksestiile , siiski oli kiilas pealagi erandlik ning mõne grupi puhul isegi keelatud,nagu näiteks Paabeli preestrite või mõnede vangide puhul. Ka Iisraeli preestritel oli keelatud oma juukseid lõigata (3Ms 21:5) Näeme, et taas nõutakse siin Hesekielilt vastuollu minemist oma sisetunnetuse ning kõige sellega millesse teda on õpetatud. Seal ta siis istub, ihudes mõõka teravaks, et maha lõigata kõik juuksed ja terve eluea kasvanud habe. On see alles etendus, mis kiirelt kogub enesele vaatajaskonna, eriti peale tervet aastat vaikimist ja liikumatust prohveti poolt.
Aga seejärel tuleb tegutsemine. Kõik juuksed kaalutakse hoolega kolmeks osaks - ja seegi pole vanaaegsete kaaludega lihtne ülesanne. Erladatud komandatest osdest üks põletatakse, teine pillutakse tuulde laiali ning kolmas “raiutakse” ümber linna otsekui võitluses. Ning igaks juhuks, kui rahvas ikka veel aru ei saa, antakse kõigele sellele ka sõnasõnaline selgitus (s 12). Võib ette kujutada rahva reaktsiooni “Kohtuav aeg, kohtuav saatus! Küll on hea, et meie pagulased oleme siin turvaliselt!” Aga siis tuleb ehmatus. Need juuksed mis on turvas hoitud kuuehõlmas - võetakse välja ja mõned neist isegi põletatakse. Ei, ka pagulased ei ole kaitstud!
Peale enam kui aasta väldanud prohvetlikku vaikimist, on Hesekieli poolt välja öeldud kuulutus kohutav. Esiteks on on iisraellased üldiselt, ja juudalased eriti, toiminud hullemini kui ükski teine rahvas.
Teiseks, selle tulemusel, on Jumal ise tõusnud nende vastu. Kõik eelnevad pühendumised lepingu pärast, õnnistuste tõotused, turvalisuse ja kaitse prohveteeringud, julgeoleku psalmid - kõik on korraga ära pühitud selle kategoorilise otsusega “Mina ise olen su vastu!” (s 8) Välja öeldud kohtuotsus tähendab rahva jaoks läbistamatut pimedust ja vältimatut hukatust.
Kuid kolmandaks, järele on jäänud mingi tosin või vähem juukseid - peaaegu olematu jääk tuhandeist mis said hävitatud. Kõigele vaatamata on siiski veel lootust. Aga enne peavad pagulased tunnistama oma pattu ning mõistma miks Jumala viha on langenud nende peale.
Nii nagu pagulastel, tuleb ka meil järele mõtelda, eriti praeguses läänemaailma enesekindluse ja ülemuslikkuse mentaliteedi levimise tingimustes - mis on see, mis Jumala palge ees ei kõlba vaid toob kaasa tema viha.

“Langegem siiski Issanda kätte, sest tema halastus on suur..” (2Sm 24:14) Nii nagu Taavet, tee eestpalveid oma koguduse, kogukonna ning rahva eest.

Selle kommentaari autor: Philip Johnston