Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ma tahan näha ...

Esmaspäev, 15. Oktoober 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 10:46-52

Jeesus teeb nägijaks pimeda Bartimeuse
46Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg.
47Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma: "Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!"
48Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus veelgi enam: "Taaveti Poeg, halasta minu peale!"
49Ja Jeesus ütles seisatades: "Kutsuge ta siia!" Ja nad kutsusid pimedat: "Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!"
50Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde.
51Ja Jeesus päris temalt: "Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?" Aga pime ütles talle: "Rabbuuni, et ma jälle näeksin!"
52Ja Jeesus ütles talle: "Mine, sinu usk on su päästnud!" Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa.

Palves on oluline ainult üks asi: kasvada osaduses Jumalaga (Enzo Bianchi, Praying the Word). Issand, me otsime Sinu sõna. Tule meie juurde ja ava oma armuga meie silmad.

Jeeriko ja Jeruusalemma vahel on umbes 15 miili. Tundub, et sellel teelõigul olid kerjused kindlad, et saavad midagi, võibolla palverändurid olid helded. Huvitav et, Bartimeus on ainuke nimeline isik, kes on evangeeliumides terveks saanud. Jeesuse täpselt sama küsimus nii temale (s 51) kui ka Jaakobusele ja Johannesele (s 36) kutsub esile kaks täiesti erinevat vastust. Markus arvatavasti kõrvutab need kaks olukorda teadlikult, et kinnitada oma lugejaid selles olilises teemas: milles seisneb Jeesuse jüngrite tõeline nägemine siis ja nüüd?
See tekst kutsub meid uuesti selle üle mõtisklema ja sealt palvele üle minema. Võime kujutleda, et oleme jüngite või rahva hulgas. Kas jüngrid märkasid, kuidas Jeesus jälle keeldub vastamast tähtsa isiku stereotüüble, kellel ei ole aega laste ega tüütute kerjuste jaoks (s 14, 49)? Võibolla jäi rahvahulk seekord vaikseks, ka Bartimeusil paluti vait olla.Tihti on see on Bartimeus kellega peame veetma suure osa ajast koos. Füüsiliselt ta ei näe Jeesust, tal ei ole selget ettekujutust olukorra dünaamikast. Aga Markus tundub ütlevat, et tal on sihikindel usk, mis võimaldab tal "näha" oma südamega ja tegutseda kuuldu põhjal (s 47, 52). Tema tegevuses (s 50) ja tema julges taotluses avaldub rõõmus usaldus. Võime ette kujutada Jeesuse südamlikku naeru, kui tema tervendav, hoidev vägi (s 52) vabastab Bartimeusi muudetud ellu. Markuse algsed lugejad olid kindlasti kuulnud väljendit "teed mööda". Varajaste kristlaste jaoks oli "tee" mõiste kristliku elu kohta. Kas Bartimeus oli ristiöömise tunnistaja mõne nädala pärast? Mida tema innukas usk tegi tema elust tulevikus?

See on meie Jumala uudishimulik loomus, et isegi kui ta on kõikide asjade keskmes, ootab ta ukse taga ja koputab, et sisse tulla. Meie peame ukse avama. Jumal ei lõhu ust maha ega tule vägisi sisse. Ta koputab ja ootab (Fynn, Mister God, This is Anna, Collins, 1974).

Selle kommentaari autor: Pauline Hoggarth