Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Otsused, otsused...

Neljapäev, 25. Oktoober 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Kg 10:12-11:8

Kg 10
12 Sõnad targa suust toovad poolehoidu, aga albi neelavad ta oma huuled:
13 tema kõne algus on alpimine ja tema kõne lõpp on kurjakuulutav meeletus.
14 Alp teeb palju sõnu, ent ükski inimene ei tea, mis tuleb, ja kes ütleks temale, mis sünnib pärast teda?
15 Albi vaev väsitab seda, kes linnateed ei tunne.
16 Häda sulle, maa, kui su kuningaks on sulane ja su vürstid pidutsevad juba hommikul!
17 Õnnelik oled, maa, kui su kuningas on vaba mehe poeg ja su vürstid pidutsevad õigel ajal nagu mehed, aga mitte nagu joodikud!
18 Suure laiskuse pärast vajuvad sarikad, ja kui käsi süles peetakse, tilgub koda läbi.
19 Mõnu pärast valmistatakse rooga, vein teeb elu rõõmsaks, ja raha eest saab kõike.
20 Isegi mõttes ära sajata kuningat, ja oma magamiskambris ära sajata rikast, sest taeva lind viib hääle välja ja tiivuline teatab loost!

Kg 11
1 Viska oma leib vee peale, sest pikapeale sa leiad selle jälle!
2 Anna osa seitsmele, jah, kaheksalegi, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda!
3 Kui pilved on täis vihma, siis nad valavad seda maa peale; ja langegu puu lõuna või põhja poole, aga puu jääb oma langemise paika.
4 Kes valvab tuult, ei saa külvata, ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata.
5 Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luude-liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb kõike seda.
6 Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtviisi head!
7 Valgus on magus, ja silmadele on hea päikest näha.
8 Jah, kui inimene elab palju aastaid, siis tundku ta neist kõigist rõõmu; aga ta mõelgu ka pimeduse päevadele, sest neidki saab palju! Kõik, mis tuleb, on tühisus!

"Pole olemas paremat ja sobilikumat aega, et hakata tõeliselt elama - kui kunagi tulevikus... Elu tuleb elada nüüd ja praegu, ja elada Jumalale - heldekäelisele Andjale." (D. Provan)

Peale mõningaid praktilisi nõuandeid tarkuse ja rumaluse teemal, liigub Koguja edasi mõtisklema inimliku ettevõtlikuse üle. Ta julgustab oma lugejaid "viskama oma leiba vee peale" (11:1). Paljude ettepanekute hulgas selle salmi tähenduse leidmiseks, tundub mulle kõige sobivam, et "leib" (lechem heebr.k) tähistab siinkohal elatist ning selle 'vee peale viskamine' viitab otsekui kaupmehe kalkuleeritud riski võtmisele, kes, saates välja oma toodangut, ei tea kas see toob kasumit või jääb ta kahjumisse. See tähendamissõna käib siis riskivõtmise ja kasu kohta.

Me elame maailmas, kus põhjus ja tagajärg ja täiesti suvalised sündmused on kõik omavahel läbipõimitud; maailmas, kus läbi kalkulatsioonide võib paljugi võita või kaotada; ja palju on sellist, mis ei allu mingile loogikale. Sellepärast on otsuste tegemine nii raske. Koguja toob meieni kahte sorti rumalaid otsuseid, mida võib säärases maailmas leida. Ühest küljest, võime me olla nagu põllumees, kes ootab ideaalseid tingimusi (mida kunagi ei tulegi), et külvata oma vilja - jääb siis oma otsustamatuse tõttu õigel hetkel venitama ja kaotab kogu oma saagi (11:4). Teisest küljest, võime olla ka nagu teine põllumees, kes saab oma külviga õigel ajal hakkama, aga ei suuda järjepideva tööga siiski oma lõikust kindlustatud (11:6). Tema jääb ka oma lõikusest ilma. Tark inimene on nii kartmatult riskida julgev, kui ka leppimatu jätma oma edu saatuse hooleks. Sest tarkus teab, et risk ja tasu, edu ja läbikukkumine - kõik see sisaldub Looja töödes. Riske tasub võtta ja läbikukkumised pole veel maailmalõpp.

Palju hiljem kutsus Jeesus oma järgijaid üles võtma ülimat riski - kaotama oma elud Tema pärast - ja ka ülimat tasu - saada päästetud (Mk 8:35-36).1 Meie kristlastena, elame oma elusid nii nagu Koguja soovitab - nautides iga hetke kui kingitust Looja käest ja leppides läbikukkumiste ja ebaeduga, kui sellega, mis tuleb ka Tema käest (11:8). Kuid erinevalt Kogujast, ei nõustu me sellega, et kogu elu on "tühine", kuna selle läbi "valmistame me endale päästet" (Fl 2:12,13). 2

Kas oled mõnes oma eluvaldkonnas kimpus otsustamatusega? Kaalu võimalust, et Jumal võib sind olla kutsumas "viskama oma leib vee peale", võtta risk ja usaldada heldekäelist Andjat. (Jk 1:5) <i>3</i>

1 - Mk 8
35 sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab
selle.
36 Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve
maailma, aga teeks kahju oma hingele?
2 - Fl 2
12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad,
ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt
nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga!
13 Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja
toimite tema hea nõu kohaselt.
3 - Jk 1
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu
Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.

Selle kommentaari autor: Tim Meadowcroft