Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vastumürk kannatustele

Esmaspäev, 8. Aprill 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Iiob 5

Eliifas manitseb Iiobit
1Hüüa ometi! Ons keegi, kes sulle vastab? Kelle poole pühadest sa pöördud?
2Tõesti, meelehärm tapab meeletu ja õhin surmab narri.
3Ma nägin meeletut juurduvat ja ma sajatasin äkitselt tema eluaset.
4Tema lapsed jäid kaitsetuks, neid rõhuti väravas ja päästjat ei olnud.
5Tema lõikuse sõi näljane: kibuvitste vaheltki võttis ta selle, ja janused kahmasid ta varanduse.
6Sest õnnetus ei tõuse põrmust ega võrsu kannatused mullast,
7vaid inimene ise sünnib vaevaks ja sädemed lendavad kõrgele.
8Ometi pöörduksin ma Jumala poole ja viiksin oma asja Jumala ette,
9kes teeb suuri ja uurimatuid asju, arvutuid imetegusid,
10kes annab maa peale vihma ja saadab põldudele vee,
11et tõsta alandlikke kõrgele ja anda leinajaile suurt õnne,
12kes teeb tühjaks kavalate kavatsused, et nende kätetöö ei läheks korda,
13kes tabab tarku nende tarkuses, et salalike nõu läheks luhta,
14et nad päevaajal kohtaksid pimedust ja lõunaajal kobaksid otsekui öösel.
15Nõnda ta päästab mõõga eest, nende suu eest, vaese vägeva käest,
16et viletsal oleks lootust ja ülekohus suleks oma suu.
17Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib. Ära siis põlga Kõigevägevama karistust!
18Sest tema valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad, tema lööb, aga tema käed ka parandavad.
19Kuuest hädast päästab ta sind ja seitsmendas ei puutu sinusse kuri.
20Näljas lunastab ta sind surmast ja sõjas mõõga käest.
21Keelepeksu eest oled sa peidetud ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb.
22Sa võid naerda hävingut ja nälga ja sul pole vaja karta maa loomi.
23Sest sul on leping kividega väljal ja metsloomadel on sinuga rahu.
24Siis sa tunned, et su telgil on rahu, ja kui sa vaatad oma karjamaad, siis ei puudu seal midagi.
25Ja sa märkad, et su sugu on suur, su järeltulijaid on otsekui rohtu maa peal.
26Küpses vanuses sa lähed hauda, otsekui naber pannakse rehepõrandale omal ajal.
27Vaata, seda me oleme uurinud, nõnda see on. Sina aga kuula ja võta see teatavaks!"

Õndsad on need, kes hoolivad. Sel hetkel, kui oled „hoolimist täis", leiad, et ka sinust hoolitakse (Mt 5:7).

Eliifas arvab, et ta on leidnud lahenduse dilemmale: lihtsalt pöörduda Jumala poole armu saamiseks ja aktsepteerida tema karistust. Siis saab kõik uuesti korda. Ta järeldab, et Jumal arvatavasti püüab korrigeerida Iiobit mõnest peidetud valest teost, mis on võib-olla miski nii väike, nagu vimm või kadedus. Kui Iiob tunnistaks seda, siis Jumal kuuleks tema „edasikaebust“ ja taastaks ta elu. Eliifas on veendunud, et tema teooria on õige - Iiob peab seda lihtsalt aktsepteerima ja oma elus rakendama. Kas see ei tuleta teile meelde mõnda „lihtsat lahendust" elu keerulistele probleemidele, mida te olete omaks võtnud või kuulnud viimasel ajal?

Teoloogial on palju kiiduväärt lahendusi pakkuda. Esiteks, inimesed ei saa palju teha, et aidata Iiobit, ja midagi on inimkonnas, mis on hävitav ja mis viib paratamatult laiaulatuslikku hädasse (s 1-7) (Rm 2:10–18). Teiseks, Jumal kuulab soosinguga Iiobi põhjust, sest ta armastab varustada ja päästa tõrjutuid (alandlikke, leinajaid, vajadustes, vaeseid) ja nurjata salakavalad skeemid (s 8-16) (Lk 4:16–19). Kolmandaks, Jumala karistus võib olla valus siis, kui ta käes on, kuid see toob kaasa parandamise ja taastamise ja uuenenud elu (s 17-26) (Hb 12:5–11).
Eliifase heatahtlikud sõnad on (kaas)tundetud. Tema näited on liiga lihtsakoelised. Meeletu, kes sajatuse peale "kaotab oma maja ja lapsed" (s 3,4) on vastandatud sellele, kelle vara, lapsed ja tervis taastatakse, kui ta võtab vastu Jumala karistuse (s 23-25). Kuigi Iiob kannatab sügavalt, ei püüa Eliifas  kohtata teda ta vajaduste keskpunktis - Iisobi emotsionaalses ja vaimses pimeduses. Ta jätab tähelepanuta võimaluse, et Iiob on süütu, soovitades tal korduvalt alistuda Jumalale. Taoline tundetus teeb asjad Iiobi jaoks hullemaks, mitte paremaks. Palvetagem, et me ei oleks kunagi nii kindlad oma õigetes vastustes, et jätame sõbra tegelikud vajadused tähelepanuta.

 

Issand, luba, et oleksin oma elus jätkuvalt häiritud lihtsustatud vastustest, pooltõdest ning võltsidest suhetest (frantsiskaanlaste palve)

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson