Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Värskendav puudutus

Pühapäev, 26. Mai 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 29

Jumala hääl äikesetormis
1Taaveti laul.
Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus!

2Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat!
3Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal.
4Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti.
5Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid.
6Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja.
7Issanda mürina hääl purskab tuleleeke.
8Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema.
9Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: "Oh seda auhiilgust!"
10Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti!
11Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

Täna Jumalat sündmuse eest oma elus, mis on toonud muutuse. Palu et võiksid sinu ellu antud muutused vastu võtta julgelt ning usaldades Teda.

 

Suvel on kõik ilus ja roheline. Jumal laseb päikese paista ja annab ka vihmasaju õigel ajal. Ja aeg-ajalt suvisel ajal saadab Ta meile ka äikest. See psalm maalib meie ette Jumala auhiilguse erilise väljendumise äikesetormis. Milliseid pilte psalmi autor kasutab Issanda suuruse väljendamiseks (s 3-9)?Looduses on enne äikest õhk tavaliselt hästi lämbe, tuuletu. Tundub, et terve loodus lausa igatseb uut värskust.Tormine tuul, mis tuleb koos äikesega, ajab seisma jäänud õhu minema, vihmasadu kastab tugevalt ja kiiresti kogu januse maa. Kaasneb võimas mürin ja teravad välgud sähvivad vastu tumedat taevast. Kõik loodu jääb vaikseks ja kuulab. Järgmine hetk on kõik möödas, aga õhk on värske ja uuendatud.Seda võiks võrrelda sellega, mis juhtub siis, kui Jumal puudutab inimese elu. Inimene tunneb, et ta vajaks oma ellu midagi uut. Kõik on kuidagi seisma jäänud. Võib-olla ta hakkab isegi palvetama Looja poole, et midagi muutuks. Ja järsku, ootamatult toimubki midagi, ootamatult. Võib-olla viisil, mis meenutab äikesetormi. Tekib kartus: äkki see äike, Jumala pühadus, hävitabki kõik mu elus, nii et järele ei jää midagi? Ja siis on torm möödas ja inimene tajub, et selle kaudu puudutas Jumal ta elu ja tõi sinna midagi täiesti uut, midagi värsket – just seda, mida ta parasjagu igatses ja vajas.Tänane kirjakoht lõpebki selle kinnitusega, et muutusli toov Jumal on ise muutmatu igavesti. Ta annab alati oma lastele tugevuse ja õnnistuse!

 
Andkem ka täna Jumalale au ja ülistust – Ta on kuningas igavesti!

Selle kommentaari autor: APÜ