Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eliihu kaitseb Jumalat

Kolmapäev, 5. Juuni 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Iiob 34:1-15

Eliihu õigustab Jumalat
1Ja Eliihu jätkas ning ütles:
2"Kuulge mu sõnu, te targad, ja pöörake oma kõrv minu poole, te teadjad!
3Sest kõrv katsub sõnad läbi ja suulagi maitseb rooga.
4Valigem endile, mis on õige, tunnetagem isekeskis, mis on hea!
5Sest Iiob on öelnud: "Ma olen õige, aga Jumal on võtnud minult õiguse.
6Kuigi mul on õigus, peetakse mind valetajaks. Mul on parandamatu haav, kuigi ma pole üle astunud."
7Kas on Iiobi sarnast meest, kes pilget joob nagu vett,
8kes läheb ülekohtutegijate kilda ja käib koos õelate inimestega?
9Sest tema ütleb: "Ei ole inimesel sellest kasu, et tal on sõprus Jumalaga!"
10Seepärast kuulge, mõistlikud mehed, mind: kaugel on Jumalast õelus ja Kõigevägevamast ülekohtutegu.
11Sest inimese tegu mööda tasub ta temale, ja nagu on kellegi tee, nõnda temale antakse.
12Jah, tõesti, Jumal ei tee ülekohut ja Kõigevägevam ei vääna õigust.
13Kes on temale usaldanud maa? Ja kes on loonud kogu maailma?
14Kui ta iseenesesse tõmbuks, oma Vaimu ja hingeõhu tagasi võtaks,
15siis heidaks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks.

"Jutlustaja võib kergesti sattuda kiusatusse rääkida omaenda sõnumit." (R.S. Thomas, "Incarnations", 1995) Too Jumala ette kogu oma liigne enesekindlus ja uhkus.

Eliihu jõulise ja keeruka sõnavõtu sisu 34. ja 35. peatükis on Jumala õigluse kaitsmine. 34. peatükis keskendub ta Iiobi mässule, Iiobi väitele, et ta on süütu ja et Jumal on ebaõiglaselt käitunud (s 5,6). 35. peatükis alustab Eliihu oma teist sõnavõttu, pöördudes kõigi mõtlevate inimeste - ka meie - poole ja kutsudes üles põhjalikult järele mõtlema, mis on "õige" või "õiglane" (s 2-4). (Heebreakeelne sõna õigluse kohta, "mishpah", esineb selles ptk-s kuus korda: salmides 4, 5, 6, 12, 17 ja 23).

Eliihu arutleb deduktiivselt, lähtudes põhilisest eeldusest, et Jumal ei saa olla ebaõiglane (s 10). See seab automaatselt kahtluse alla ka Iiobi iseloomu. Eliihu tsiteerib Iiobit valesti ja süüdistab teda kolmes veas: Iiob on üleolev (s 7), ta korraldab oma elu valesti (s 8) ja ta eitab, et õige elu Jumala ees toob head (s 9).

Jumala iseloom on aga laitmatu. Jumal on kõikvõimas, maailma kõikvõimas valitseja. Ta on maailma looja, ta on täiesti suveräänne. Tema kohus ja õiglus kehtivad kõigile, ilma eranditeta. Tema väeavaldus on alati õige. Eliihu jumal on ebaisikuline, erapooletu ja ükskõikne (s 10-20) - ja sellisena ka tunnetamatu. See pole kuidagi sarnane isiklikule ja väga lähedal olevale Uue Testamendi Immaanuelile.

Ka Eliihu ise on nõuandjana külm ja eemalolev, kliiniline ja kohutmõistev. Tema arusaam Jumalast on teda veennud, et Iiob eksib täielikult. Sellise lähenemisega eemaldub Eliihu üha enam positsioonilit, kus ta võiks Iiobit aidata. Kas ka meie oleme käitunud samamoodi?

Mil määral saame kindlaid Piibli väiteid Jumala kohta lasta vormida oma enda elukogemusel?

Selle kommentaari autor: Jenny Peterson