Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piin ja imetlus

Pühapäev, 9. Juuni 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 13

Palve hingehädas
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua sa peidad oma palet mu eest?
3Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu?
4Vaata ometi! Vasta mulle, Issand, mu Jumal! Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale,
5et mu vaenlane ei ütleks: "Ma sain võimust ta üle!" ja mu vastased ei ilutseks, sellepärast et ma kõigun.
6Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud.

"Issand, ma usun, aita mu uskmatust."(Mk 9:24)
Kas psalmide autor on X põlvkonna esindaja? Vaevalt! Kuid ta küsib sageli küsimusi, mis on ka tänapäeva noortel. Tom Beaudoin võtab X põlvkonna küsimuse kokku: "Kas oled minu jaoks olemas? (Tom Beaudion, Virtual Faith: The Irreverental Quest of Generation X, 1998) Kas pole see sama, mida Taavetki Jumalalt salmides 1 ja 2 küsib? 
Neljakordne "Kui kaua?" (s 1, 2) väljendab piina, see pole soov saada vastust. Laulikul olid suured probleemid - teistega, iseendaga ja Jumalaga. Tema vaenlased olid kahjurõõmsad, tema mõtted olid vastuolulised, ja - mis kõige hullem - Jumal oli eemal! Kuid Taavet keeldub siiski loobumast Jumalast, kes nii ilmselt on ta hätta jätnud. Kuigi kahtlustega rappa läinud, hoiab ta ikka kinni Jumalast! Ta anub, et Issand pööraks ringi ("Vaata mind"), et ta vastaks tema SOS-appihüüdele ("ja vasta"), tooks tagasi sära tema silmades ("Anna mu silmadesse valgus"). 
Taavet oli sügavalt häiritud oma olukorra ebaselgusest. Kuidas ta ülistaks Teda, kes ainsana peaks olema ülistatud (Ps 18:46; 21:13; 46:11; 57:5,10), kui ta vaenlased on ta ümber piiranud (s 2)? Ka meie oleme silmitsi samasuguse ebaselgusega. Kui Jumal on suveräänne, miks lubab ta Lääne kirikut, valitud tööriista, taanduda kohtudes vaimse sõjapidamisega, mis neelab alla maailma? (Ef 6:12) See psalm aitab meil vastata, suunates meid protesteerima (s 1-3), ja palvetama (s 3,4) lootuses liikuda edasi salmide 5 ja 6 rõõmsasse usaldusse. Mõnikord saame ainult palvetada neid kahte viimast salmi, oodates meile antavaid päästerõngaid. Teinekord väljendab see meie kiitust, kui saame välja oma meeltesegadusest selgusesse. Kaebust ja kiitust eraldab tihti vaid hetk. Kuid on ka aegu, mil me kõigume piina ja imetluse vahel ja võime ainult palvetada: "Issand, ma usun, aita mu uskmatust! 'Mk 9:24 
 
"Issand, päästa mind, et olukorrad ei mõjutaks minu usku."

Selle kommentaari autor: Fergus MacDonald