Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui on kaotatud kõik

Esmaspäev, 12. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 25

Ennustus ammonlastele
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Inimesepoeg, pööra oma pale ammonlaste poole ja kuuluta neile prohvetlikult
3ning ütle ammonlastele: Kuulge Issanda Jumala sõna! Nõnda ütleb Issand Jumal: Et sa ütled: "Paras!" mu pühamu kohta, et seda on teotatud, ja Iisraeli maa kohta, et seda on laastatud, ja Juuda soo kohta, et nad läksid vangi,
4vaata, siis ma annan sind omandiks idamaalastele ning need püstitavad su maale oma telklaagrid ja paigutavad sinna oma eluasemed; ja nad söövad su maa vilja ja joovad su piima.
5Ma teen Rabba kaamelite karjamaaks ja Ammoni lammaste puhkepaigaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.
6Sest Issand Jumal ütleb nõnda: Et sa oled plaksutanud käsi ja oled trampinud jalaga ja oled kogu oma hingest põlastust tundes rõõmutsenud Iisraeli maa pärast,
7vaata, siis ma sirutan sinu vastu oma käe ja annan su paganaile saagiks; ma kaotan su rahvaste seast ja kustutan su maade hulgast. Ma hävitan sinu. Ja sa saad tunda, et mina olen Issand.
Ennustus Moabi kohta
8Nõnda ütleb Issand Jumal: Et Moab ja Seir on öelnud: "Vaata, Juuda sugu on nagu kõik muudki rahvad",
9vaata, siis ma teen Moabi nõlvaku lagedaks linnadest, kõigist linnadest, mis on maa toreduseks: Beet-Jesimot, Baal-Meon ja Kirjataim.
10Ma annan selle koos ammonlastega omandiks idamaalastele, et ammonlasi enam ei meenutataks rahvaste seas.
11Ma mõistan kohut Moabi üle ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.
Ennustus Edomi kohta
12Nõnda ütleb Issand Jumal: Et Edom on talitanud Juuda sooga kättemaksu taotledes ja on neile kätte makstes ennast koormanud suure süüga,
13siis ütleb Issand Jumal nõnda: Ma sirutan oma käe Edomi vastu ja hävitan sealt inimesed ja loomad ning teen ta varemeiks; Teemanist kuni Dedanini langevad nad mõõga läbi.
14Ma maksan Edomile kätte oma Iisraeli rahva läbi ja nemad talitavad Edomiga minu viha ja raevu kohaselt, et ta tunneks minu kättemaksu, ütleb Issand Jumal.
Ennustus vilistite kohta
15Nõnda ütleb Issand Jumal: Et vilistid on talitanud kättemaksuhimuliselt ja on maksnud kätte, põlgus hinges, ning on toonud hävitust igaveses vaenus,
16siis ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma sirutan oma käe vilistite vastu ja hävitan kreedid ning kaotan ülejäägi mererannast.
17Ma teostan nende kallal suure kättemaksu vihaste nuhtlustega. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neile kätte maksan."

Ärge laske endid petta. Isegi siis kui tundub, et maailm on hulluks läinud ning teie usk ähvardab kildudeks puruneda - Jumal on endiselt suveräänne. Austa ja kummarda Teda ka täna.

 

Iisrael oli hävitatud. Kõik oli kaotatud. Mis muu oleks võinud olla lõppjäreldus? Tõendusmaterjal oli ümberlükkamatu ning valdav. Lõpuks oli Paabeli sõjarusikas purustanud Iisraeli ning hävitanud Jeruusalemma. Isegi Iisraeli lähimad naabrid, väikesed ja vähemõjusad riigid, olid kasutanud juhust, et neid toimunu käigus rünnata ja röövida, ning sellega veelgi kinnitanud Iisraeli täielikku majanduslikku,kultuurilist ning rahvusliku identiteedi  hävingut. Jah, Iisrael oli kaotanud palju enam kui vaid kodud ja oma maa. Nende rahvusliku identiteedi keskmes oli  olnud veendumus, et nad on Jumala väljavalitud rahvas. Ometi - oli seesama Jumal nad täiesti maha jätnud, või nii vähemalt tundus.

Tempel, mis tähistas ning sümboliseeris just seda keskset uskumust -oli rüvetatud (s 3). Kelle poole nad siis nüüd pidi pöörduma? Milles või kus leidma uue lootuse ja tähenduse?

See, et Jumal, prohveti vahendusel, jätkab oma kõnet neile ka pagenduses (s 1), oli  iseenesest juba märk selle kohta, et Ta ei ole Iisraeli lõplikult maha jätnud. Enamgi veel, Hesekiel ju kuulutab, et Ammoni, Moabi, Eedomi ja vilistide hävitamin saab olema otsene tagajärg nende poolt läbiviidud hävitusele Iisraeli kallal. Jumalat ei saa pilgata (s 3,4); ning Jumal ei jäta tähelepanemata Iisraeli pilkamist (s 6,8). See vägivaldne ja julm kättemaks Iisraeli vastu (s 6,15) ei jää karistuseta. Siin on hoiatus vormis, mida tänapäeva lugeja kohe ehk ei märka - aga ka meie võime märkamatult libiseda oma vastaste või naabrite hävituse “lisamisse” - teiste tuules. Ja Jumalal ei jää seegi tähele panemata.

Hesekiel õhutab pagenduses olijaid jääma kindlaks oma usus Jumala suveräänsusesse, samas aga üteb ta, et Jumal on suveräänne kõikide rahvaste üle - ja see on palju laiem nägemus. Sina ja mina ei oma Jumalast Hesekielile antud nägemisvõimet, kui asi puudutab meie päevade rahvusvahelisi sündmusi, ning peaksime seepärast vägagi ettevaatlikud olema kõikide suhtes, kes väidavad et neil see on. Sellele vaatamata tuleb aga meeles pidada, et kui kurjuse väe ja julmuse võidukäik üle rahvaste saatuse võtab võimust, nii, et hakkab kõigutama meiegi usku Jumala õiglusesse ja halastusse  - siis on  ülim aeg veel enam kinnitada oma usk Tema suveräänsusesse.

 
Issand, palun süvenda mu südame igatsust selle ajastu järele mil rahu ja ‘iglus valitsevad kogu maailmas, ning aita mul elada kindlas veendumuses selle päeva saabumise kohta.

Selle kommentaari autor: Steve Bradbury