Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalast hüljatud?

Teisipäev, 13. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 26:1-21

Ennustus Tüürose kohta
1Ja üheteistkümnendal aastal, esimese kuu esimesel päeval tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:
2"Inimesepoeg! Kuna Tüüros ütleb Jeruusalemma kohta: "Paras talle! Purustatud on rahvaste uks! Minu kasuks on sündinud pööre: mina täitun, tema on tühi!",
3siis ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma olen su vastu, Tüüros, ja lasen tõusta su vastu palju rahvaid, otsekui meri tõstab oma laineid.
4Need hävitavad Tüürose müürid ja kisuvad maha ta tornid; ja mina pühin sealt ära ta põrmugi ning teen ta paljaks kaljuks.
5Temast saab nootade kuivatuspaik, mis asub keset merd - sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal - ja ta jääb rahvaile saagiks.
6Tema tütarlinnad maismaal tapetakse mõõgaga ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.
7Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma toon põhja poolt Tüürose kallale Paabeli kuninga Nebukadnetsari, kuningate kuninga, hobuste, sõjavankrite, ratsanike ja suure sõjaväega.
8Su tütarlinnad maismaal tapab ta mõõgaga, ja paneb su vastu piiramisseadmed, kuhjab su vastu valli, püstitab su vastu kaitsevarju,
9juhib oma müüripurustaja hoobid su müüridesse ja kisub su tornid maha oma raudriistadega.
10Tema hobuste rohkuse pärast katab sind tolm ning ratsanike, rataste ja vankrite mürinast värisevad su müürid, kui ta tuleb sisse su väravaist, nagu tullakse sisse vallutatud linna.
11Oma hobuste kapjadega trambib ta puruks kõik su tänavad, ta tapab mõõgaga su rahva ja su tugevad kivisambad langevad maha.
12Nad riisuvad su vara ja röövivad su kauba; nad kisuvad maha su müürid ja lammutavad su kaunid kojad; su kivid, palgid ja prügi heidavad nad merre.
13Nõnda ma lõpetan su laulude kõla ja enam ei ole kuulda su kannelde helinat.
14Ma teen sind paljaks kaljuks, sinust saab nootade kuivatuspaik, sind ei ehitata enam üles. Sest mina, Issand, olen rääkinud, ütleb Issand Jumal.
15Nõnda ütleb Issand Jumal Tüürosele: Eks värise saared su langemise mürinast, kui haavatud oigavad, kui toimub tapmine su sees?
16Kõik mere vürstid astuvad alla oma aujärgedelt, heidavad ära oma mantlid ja võtavad seljast kirjatud kuued; nad riietuvad hirmuvärinaisse, istuvad maas, vabisevad üha ja on kohkunud sinu pärast.
17Ja nad alustavad sinu pärast nutulaulu ning ütlevad sulle:
"Kuidas sa küll oled hukkunud, meresõitjatest asustatu, ülistatud linn, kes merel oli vägev, tema ise ja ta elanikud, kes täitis hirmuga kõiki ümberkaudu.

18Nüüd värisevad saared su langemispäeval, jah, meresaared on kohkunud su lõpu pärast."
19Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Kui ma teen sind laastatud linnaks, linnade sarnaseks, milles ei elata, kui ma lasen süvaveel tulvata sinust üle ja suurveel su katta,
20siis ma tõukan sind alla nende juurde, kes on hauda läinud, muistse rahva juurde; ja ma panen sind elama maa sügavustesse, ürgsete varemete keskele koos nendega, kes on hauda läinud, et sa enam ei pöörduks tagasi; aga elavate maale annan ma kauniduse.

“Issand Jumal, kui see mis sünnib, paneb mind kahtlema Sinu suveräänsuses, ning kõigutab mu usaldust Su vastu, aita mul siis muutuda -nii omaksvõetud maailmavaates kui eluväärtustes - enam Sinu olemuse kuju kandjaks.”

 

Väike, kuid väga rikas Foiniikia linnriik Tüüros, oli olnud üks Iisraeli kauplemispartneritest, nii nagu ka liitlane vastupanus Paabeli suurvõimule. Ometi kõigest hoolimata, selle asemel, et kahetseda Iisraeli saatust, rõõmustab ta Iisraeli langemise üle (s 2). Tüüros näeb Iisraeli tragöödias eelkõige võimalust kaubanduslikuks ning poliitiliseks kasusaamiseks. Teated Tüürose reaktsioonist nende hävingu suhtes ilmselt suurendasid veelgi Iisraeli põgenike masendust. Aga palju suuremat valu põhjustas neile tunne, et Jumal ise on nad maha jätnud.

 

Olukorras, kus lootus on hävitatud, antakse rahvale Hesekieli kaudu väga pastoraalne vastus. Kaugel sellest, et rõõmustada Iisraeli kannatusest, on Jumal sügavalt haavunud nende peale, kes Iisraeli häda kasutavad ära oma huvides. Hesekiel tõotab, et Jumal kasutab  Nebukadnedsari sõjalist võimsust Tüürose hävitamiseks (s 7-16). Ja aasta peale Jeruusalemma karistamist alustavad babüloonlased Tüürose piiramist, vallutades järkjärgult selle äärealad, surmates kõik elanikud ja purustades kõik suuremad hooned. Peaaegu 250 aastat hiljem, kasutab Aleksander Suure armee seda kivilasu, et laiendada teed Tüürose näiliselt ligipääsmatule saarekindlusele ning siis muuta ka see rusuhunnikuks mille peal hakati kuivatama kalavõrke (s 14).

 

Rahvaste välispoliitika tõukejõuks on harva midagi muud kui isiklik kasusaamise huvi,ning enamasti pööratakse liiga vähe tähelepanu kannatustele, mida väljast sissetulnute teod kohalikele elanikele põhjustavad;  eriti aga, kui neid tegusid suunab ahnus võimu ja rikkuse järele.

Taoline poliitika eitab avalikult Jumala suveräänsust, sest õigus ja halastus on Tema loomuse kesksed omadused. Iisraeli juhtide teod aga väljendavad selle kõige mittetajumist või mahasalgamist, ning juhivad rahva sel viisil otse pagendusse. 

 
Kristlik kogukond mille liige sa oled, võib ümbritseva ühiskonna suhtumise taustal mõjuda kas tugeva ja mõjuka või nõrga ning põlatuna. Mida tahaksid oma kogukonnale palvetada mõeldes tänasele piibiltekstile?

Selle kommentaari autor: Steve Bradbury