Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal on ustav

Reede, 30. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 36:1-15

Õnnistus Iisraeli mägedele
1Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli mägedele ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge Issanda sõna!
2Nõnda ütleb Issand Jumal: Et vaenlane teile on öelnud: "Paras!" ja "Igavesed künkad on saanud meie omaks!",
3siis kuuluta prohvetlikult ja ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Kuna teid on hävitatud ja neelatud igast küljest, mistõttu te olete saanud teiste rahvaste omandiks ning inimeste keelepeksu ja laimu aluseks,
4siis, Iisraeli mäed, kuulge seepärast Issanda Jumala sõna: Nõnda ütleb Issand Jumal mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele, laastatud varemeile ja mahajäetud linnadele, mis on saanud saagiks ja irvituseks ümberkaudseile rahvaile,
5siis ütleb Issand Jumal seepärast nõnda: Tõesti, oma püha viha tules ütlesin ma teistele rahvastele ja kogu Edomile, kes kõigest südamest rõõmutsedes ja hinges põlgust tundes on võtnud endale omandiks minu maa, selleks et seda laastata ja riisuda.
6Seepärast kuuluta prohvetlikult Iisraeli maale ja ütle mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma räägin oma raevus ja vihas, sellepärast et te olete pidanud kandma paganate teotust!
7Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Ma tõstan oma käe üles vandudes: Tõesti, paganad ise, kes teie ümber on, peavad kandma oma teotust.
8Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas.
9Sest vaata, ma tulen teie juurde ja pöördun teie poole, ja teid haritakse ning külvatakse.
10Ja ma saadan teie peale palju inimesi, kogu Iisraeli soo; ja linnad asustatakse ning varemed ehitatakse üles.
11Ma saadan teie peale palju inimesi ja loomi, neid saab palju ja nad on viljakad; ja ma panen teid elama nagu teie muistseil päevil ja teen teile rohkem head kui teie algusaegadel. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.
12Ma lasen teie peal käia inimesi, oma Iisraeli rahvast; nad võtavad su omaks, sa saad neile pärisosaks ja sa ei tee neid enam lastetuks.
13Nõnda ütleb Issand Jumal: Et teile öeldakse: "Sina oled inimeste sööja ja oma rahva lastetuks tegija!",
14siis sellepärast ei söö sa enam inimesi ega tee maad oma rahvast lastetuks, ütleb Issand Jumal.
15Ma ei lase sind enam kuulda paganate laimu ja sul ei ole enam vaja kanda rahvaste teotust ega panna komistama oma rahvast, ütleb Issand Jumal."

Tuleta täna meelde tõotusi, mida Jumal on andnud. Täna Teda, et need ei kõigu ning palu, et Tema võiks kinnitada neid, kelle usk on hakanud kõikuma.

 

Jumal ütles Moosese kaudu, et kui Iisraeli rahvas ei ela Jumala tahte kohaselt, siis tulevad nende peale mitmed karistused. Viimaks aga hajutab Jumal nad kõikide rahvaste keskele. Aga Jumal ütles samuti, et isegi kui Iisrael on hajutatud maailma äärteni, siis toob Ta nad tagasi omale maale ning nad saavad selle taas tagasi (5Ms 28:15,64; 30:3-5)

Juba eksiili viimise aegadest alates ( u 700-500 eKr) asustati juute ümber ning nad ise rändasid elama erinevatesse maadesse. Vangipõlvest tuli tagasi vaid üks oas juutidest. Isegi Jeesuse ajal elas juute rohkem mujal kui Iisraelis. Templi hävitamise järel ( 70.a ) allesjäänuist viidi paljud ära ja paljud lahkusid ise oma maalt. Ja üle kahe tuhande aasta on juudid olnud ilma oma riigita.

Hesekiel elas Paabelis, eksiili ajal. Tema ajal tundus, et kõik Jumala tõotused oli kaotatud. Maad ei olnud enam, rahvas oli hajutatud võõraste rahvaste keskele, Taaveti troon ei olnud enam valitsemise koht. Ja selles olukorras annab Jumal porhvetile, kelle nimi tähendab “Jumal teeb tugevaks”, nägemusi kaugest tulevikust, millest oli prohveteerinud ka Mooses. Jumal lubas, et toob ise oma rahva tagasi Iisraeli mägedele, et varemed ehitatakse üles ning kaua tühjana seisnud maa puhkeb õitsele.

Meie oleme võinud tunnistada, kuidas see tõotus on täitunud. Rohkem kui kahe tuhande aasta järel, mil juutidel puudus oma riik, on neil nüüd taas see olemas - just nii nagu Jumal oli tõotanud.

 
“Tema on kalju, tema töö on täiuslik, sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust, tema on õige ja õiglane.” (5Ms 32: 4)

Selle kommentaari autor: Pirkko Valkama