Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

“Iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud.”

Neljapäev, 5. September 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 39:1-20

Ennustus Googile
1Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Googile ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.
2Ma talutan sind ringi ja kõnnitan sind, toon su kõige kaugemast põhjast ja viin su Iisraeli mägedele.
3Aga ma löön su ammu sinu vasakust käest ja lasen su nooled langeda sinu paremast käest.
4Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga; ma annan su roaks röövlindudele, kõigile tiivulistele, ja metsloomadele.
5Sa langed lagedale väljale. Sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal.
6Ja mina läkitan tule Maagoogi ja nende kallale, kes elavad julgesti saartel. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.
7Ja ma teen tuntuks oma püha nime mu Iisraeli rahva keskel ega lase enam teotada oma püha nime. Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, kes on Iisraelis püha.
8Vaata, see tuleb ja see sünnib, ütleb Issand Jumal; see on see päev, millest ma olen rääkinud.
9Iisraeli linnade elanikud lähevad välja ning süütavad ja põletavad relvi, väikesi ja suuri kilpe, ambusid ja nooli, nuiasid ja piike; ja nad teevad nendega tuld seitse aastat.
10Nad ei kanna puid väljalt ega korja metsadest, sest nad teevad tuld relvadega; nad võtavad saaki neilt, kes neid röövisid, ja riisuvad neilt, kes neid riisusid, ütleb Issand Jumal.
11Ja sel päeval ma annan Googile seal, Iisraelis, hauapaiga Ränduriorus ida pool merd; see suleb ränduritele tee ja sinna maetakse Goog ja kogu ta väehulk, ja seda nimetatakse "Googi vägede oruks".
12Ja Iisraeli sugu matab neid seitse kuud, et puhastada maad.
13Kogu maa rahvas on matmas ja see on neile kiituseks päeval, kui ma ilmutan oma au, ütleb Issand Jumal.
14Nad valivad kindlad mehed, kes käivad maa läbi, et seda puhastada, ja matavad läbiläinuist need, kes on veel jäänud maa peale; seitsme kuu pärast hakkavad nad seda läbi uurima.
15Kui need käivad maa läbi ja keegi neist näeb inimese luud, siis peab ta selle kõrvale panema märgikivi, seniks kui matjad matavad selle "Googi vägede orgu".
16Ka ühe linna nimi on "Vägede linn". Nõnda nad puhastavad maa.
17Ja sina, inimesepoeg! Nõnda ütleb Issand Jumal: Ütle igasugu tiivulistele lindudele ja kõigile metsloomadele: Kogunege ja tulge, tulge kokku igalt poolt minu tapaohvriks, mida ma teie jaoks ohverdan, suureks tapaohvriks Iisraeli mägedel; sööge liha ja jooge verd!
18Sööge sangarite liha ja jooge maa vürstide verd, jäärasid, tallesid, sikke ja härjavärsse - neid kõiki on Baasanis nuumatud!
19Sööge rasva küllastuseni ja jooge verd joobumiseni mu tapaohvrist, mida ma teile ohverdan!
20Küllastuge mu lauas hobustest ja ratsanikest, sangaritest ja igasugu sõjameestest, ütleb Issand Jumal.

Issand, luba et usuksin juba nüüd, enne kui saan näha SInd. Kinnita mu usku Sinu tõotustesse!

 

Kuigi esimene kogudus koosnes juutidest, olid juudid rahvana Messiale selja keeranud. Jumal aga tõotas, et tuleb aeg, mil Ta enam ei peida oma palet, vaid valab oma Vaimu Iisraeli peale.

Hesekieli poolt kirjeldatud rahvastevahelise sõja viimases faasis hävitab Jumal kõik ründavad rahvad ning õpetab oma rahvast tundma oma püha nime. Sellest kuidas see sünnib, kirjutab meile prohvet Sakarja.  Selle sõja lõppfaasis astub Jeesus alla Õlimäelt, kust ta enne taevasse läks. Enne seda on toimunud suur maavärin ning iisraellased põgenevad maavärina poolt tekitatud sügavasse orgu. Sellest hetkest, kui nad näevad Jeesust, ütles Issand Sakrajale  “Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. “ (Sk 12:10).

Jumal ütleb, et juudid ise tõstavad siis silmad Tema, Jumala poole, kelle nad “läbi pistsid”. Samas peatükis öeldakse, et sellel päeval puhkeb juutidele allikas, mis puhastab nad patust ja rüvedusest. Paulus aga ütleb, et kui teiste rahavste määratud arv on kokku kogutud, siis päästetakse kogu Iisrael. (Rm 11:25.26)

 
“Vaata, teie koda (tempel) jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” (Mt 23:38-39)

Selle kommentaari autor: Pirkko Valkama