Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalikud nägemused

Reede, 4. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 40:1-27

Nägemus uuest templist
1Meie vangipõlve kahekümne viiendal aastal, aasta alguses, esimese kuu kümnendal päeval, neljateistkümnendal aastal pärast linna vallutamist, just sel päeval tuli mu peale Issanda käsi ja ta viis mu sinna.
2Jumalikes nägemustes viis ta mu Iisraeli maale ja asetas väga kõrgele mäele, mille peale, lõunakülge, oli ehitatud nagu mingi linn.
3Ta viis mu sinna, ja vaata, seal oli mees, näolt vasesarnane, kellel oli käes linane nöör ja mõõduritv; ta seisis väravas.
4Ja mees ütles mulle: "Inimesepoeg, vaata oma silmaga ja kuule oma kõrvaga, ja pane tähele kõike, mida ma sulle näitan, sest sind on siia toodud selleks, et sulle seda näidata; jutusta Iisraeli soole kõigest, mida sa näed!"
5Ja vaata, väljaspool templit oli ümberringi müür. Mehe käes oli mõõduritv, kuueküünrane, küünar kämbla laiuse võrra pikendatud; ja ta mõõtis müüri paksuse: üks ritv; ja kõrguse: üks ritv.
6Siis ta läks värava juurde, mille suu oli ida poole, astus selle astmeid mööda üles ja mõõtis väravaläve: see oli ühe ridva laiune; see oli esimene lävi: ühe ridva laiune.
7Külgkambri pikkus oli üks ritv ja laius üks ritv, ja külgkambrite vahet oli viis küünart; ja väravalävi, värava eeskoja seespoolse külje poolt: üks ritv.
8Ja ta mõõtis värava eeskoja seestpidi: üks ritv.
9Ja ta mõõtis värava eeskoja: kaheksa küünart; ja selle tugisambad: kaks küünart; värava eeskoda oli seespool.
10Idapoolse värava külgkambreid oli kolm ühel ja kolm teisel pool; neil kolmel oli ühesugune mõõt; ka tugisammastel oli ühesugune mõõt nii siin- kui sealpool.
11Ja ta mõõtis värava suu laiuse: kümme küünart; väravahoone pikkus: kolmteist küünart.
12Külgkambrite ees kummalgi pool oli tarand: üks küünar; ja iga külgkamber kummalgi pool: kuus küünart.
13Ja ta mõõtis värava ühe külgkambri katusest teise külgkambri katuseni: laius - kakskümmend viis küünart; uks oli ukse vastas.
14Nõnda ta tegi ka sammastega: kuuskümmend küünart; ja iga ümberringi olev värav oli õue sammaste poole.
15Ja sissekäigu värava esiselt sisemise värava eeskoja esiseni oli viiskümmend küünart.
16Kummalgi pool väravat olevatel külgkambritel ja nende tugisammastel olid sissepoole laienevad kiviraamistusega aknad; ja samuti olid eeskodadel ümberringi sissepoole laienevad aknad; ja tugisammaste peal olid palmikujutised.
17Siis ta viis mu välimisse õue, ja vaata, ümber õue olid tehtud toad ja kivipõrand: kolmkümmend tuba kivipõranda peal.
18Kivipõrand oli piki väravate külgseina vastavalt väravate pikkusele; see oli alumine kivipõrand.
19Ja ta mõõtis laiuse alumise värava esiselt sisemise õue väljaspoolse esiseni: sada küünart; see oli ida pool.
20Ja põhja pool, see on väraval, mille suu oli põhja poole välimises õues, mõõtis ta pikkuse ja laiuse.

Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!

Hesekieli nägemused on täis sümboleid. Tähelepanuväärne on, et see oli uue aasta kümnes päev, kui Jumala käsi oli tema peal (s 1; vt 1:2; 3:14,22; 37:1). Iga 50 aasta järel oli sel päeval juubel - vabastamise aasta (1). See päev sisaldas endas kujundit Jumala saabuvast vabastusest oma rahvale. Samuti ka see aasta. Vangipõlve 25. aasta (s 1) - see oli juubelitsükli keskpunkt.Nägemuse ajastus tuletab Hesekielile ja tema lugejatele meelde, et saabub vabastus, kuigi võibolla mitte kohe. Tegelikult oli see lähemal kui kunagi varem (2). Juubeli kujund seostub siin ka arhitektuuriga, järgmistest lõikudest leiame, et templi, linna ja kogu maa mõõtmed sisaldavad tihti 25 ja 50  kordseid.

Teine arhitektuurse sümbolismi aspekt on see, et keskendutakse templi kohtu väravatele (s 5-37).Sarnased mõõtmed kõigil kuuel väraval näitavad, et need on massiivsed struktuurid – iga värav sisaldab 25-meetrist koridori läbi kolme alkoovi. Saalomoni poolt ehitatud samasugused väravad on välja kaevatud selle iidse Vanades linnades nagu Megiddo, Gezer ja Hazor on samasuguseid väravaid välja kaevatud (3). Sellised piiravad sissepääsud rõhutavad, et pühale Jumalale lähenemine on alati eriline ja mitte kunagi ei saa seda teha kergekäeliselt (vt Ps 24:3,4; Js 33:14,15).

Aukartus ja austus ei takista siiski rõõmustamist. Jumal kutsub meid oma väravaist tänuga sisse minema! (5) Jah, ta on püha. Aga ta on ka armastav, halastav ja ootab meid! Kolmkümmend tuba templi välises ringis (s 17) oli ilmselt koht, kuhu usklikud koos oma sõpradega kogunesid, et koos süüa (6). Jumal tahab, et siseneksime tema väravatest koos teistega. Palvetamine omaette (7) on oluline, kuid see ei ole alternatiiv ühistele jumalateenistustele! (8)

Jeesus, Jumala Tall, halasta meie peale, Jeesus, meie pattude kandja, halasta meile. Jeesus, maailma Lunastaja, anna meile rahu.

1 3Ms 25:9 2 Vt Rm 13:11 3 Vt 1Kn 9:15 4 Vt Ps 24:3,4; Js 33:14,15 5 Ps 100:4 6 Vt Jr 35:2,4; 3Ms 7:11–27 7 Mt 6:6,7 8 Hb 10:25

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald