Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pühad riided ja ustav teenimine

Laupäev, 12. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 44:15-31

Uue templi kord
15Aga leviitpreestrid, Saadoki pojad, kes toimetasid mu pühamu teenistust, kui Iisraeli lapsed minu juurest ära eksisid, tohivad minule ligineda, et mind teenida, ja seista mu ees, et tuua mulle rasva ja verd, ütleb Issand Jumal.
16Nemad tohivad tulla mu pühamusse ja nemad tohivad ligineda mu lauale, et mind teenida ja minu teenistust toimetada.
17Tulles sisemise õue värava juurde, peavad nad selga panema linased riided; aga villast ei tohi neil seljas olla, kui nad teenivad sisemise õue väravais ja templis.
18Neil olgu peas linased mähised ja puusadel linased püksid; nad ei tohi panna vööks midagi, mis teeb higiseks!
19Ja kui nad lähevad välimisse õue, rahva juurde välimises õues, siis nad peavad ära võtma oma riided, milles nad on toimetanud teenistust, ja jätma need pühamu kambritesse; ja nad peavad selga panema teised riided, et nad oma riietega ei pühitseks rahvast.
20Nad ei tohi oma pead paljaks ajada ega lasta oma juukseid lahtiselt rippuda, nad peavad oma juukseid korralikult kärpima.
21Ükski preester ei tohi juua veini, kui ta läheb sisemisse õue.
22Nad ei tohi võtta endale naiseks leske ega hüljatut, vaid nad võivad võtta ainult neitsi Iisraeli soo järglastest või lese, kes on preestri lesk.
23Nad peavad õpetama mu rahvale vahet püha ja mittepüha vahel ja tegema neile teatavaks, mis on roojane ja mis on puhas.
24Riiuasjus seisku nad kohut mõistmas ja mõistku kohut minu seaduste järgi; nad peavad pidama mu õpetusi ja määrusi kõigil mu pühadel ja pühitsema mu hingamispäevi.
25Nad ei tohi minna surnud inimese juurde ennast rüvetama; ainult isa ja ema, poja ja tütre, venna ja õe pärast, kes ei ole mehel olnud, võivad nad endid rüvetada.
26Aga pärast tema puhastust arvestatagu temale veel seitse päeva,
27ja sel päeval, kui ta tuleb pühamusse, sisemisse õue, toimetama pühamus teenistust, peab ta tooma oma patuohvri, ütleb Issand Jumal.
28Ja see olgu neile pärisosaks: mina ise olen nende pärisosa! Ärge andke neile omandit Iisraelis: mina ise olen nende omand!
29Nad tohivad süüa roaohvrit, patuohvrit ja süüohvrit, ja kõik, mis Iisraelis on ühenduses tõotusega, kuulub neile.
30Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik tõstelõivud teie igasugu tõstelõivudest kuuluvad preestritele; ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistus.
31Preestrid ei tohi süüa raibet ega mahamurtut, ei lindudest ega loomadest.

Kui palju otsustame teise inimese kohta tema riietuse põhjal? Peened piduriided annavad hoopis teistsuguse pildi kui argirõivad.

 

Hesekieli vahendusel annab Jumal juhtnöörid selle kohta kuidas Jeruusalemma templi preestritel tuli riietuda. Need preestrid, kes olid pagenduse ajal Jumalat ustavalt teeninud, ei saanud sellistena siseneda templi kõige pühamasse paika, mis oli Jumala ligiolu paigaks. Ükski inimene ei ole nii hea või väärt, et võiks omaenese headuse najal astuda Jumala ette. Ja sellepärast oli vaja “kaitseriietust” piduriiete peale.

Kristlik kirik on arvestanud sellega läbi aegade, nt ristimistalituse juures. Siis kantakse valget üleriiet, albat. Kui mind ristitakse Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse, ei saa ma minna edasi omaenese headuse või teenete varal, sest Jumala ees ei ole meil patustel mingeid teeneid või headust. Alba, see valge kuub on ristikiriku algusaegadest peale olnud võrdpilt sellest, mida Jeesus ristil meie heaks on teinud.

Jeesus võitis patu, surma ja kurjuse väed. Sellepärast tuleb meil “omade riiete” peale panna Jeesuselt saadud rõivas, mis on meile antud arm ja andestus. Nii oli Hesekieli kaudu preestrite riietuse juhtnöörid eelpildiks või ennustuseks Jeesuse lepitusteost.

Preestritele öeldi ka, et kui nad viibvad rahva keskel, omades riietes templist väljapool, siis ei tohi nad unustada seda väga täpset võrdpilti Jumala pühadusest ja inimese patususest. Seda tuleb ustavalt õpetada ühest sajandist teise.

 
Jeesus on riietanud meid valgete riietega. Tema on meie õigsus.

Selle kommentaari autor: Mauri Tervonen