Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepitusohver kõikide eest

Teisipäev, 15. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 45:18-25

Ohvrid ja pühad uues templis
18Nõnda ütleb Issand Jumal: Esimese kuu esimesel päeval võta veatu härjavärss ja puhasta pühamu!
19Ja preester võtku patuohvri verd ja määrigu templi uksepiitade, altari äärise nelja nurga ja sisemise õue väravapostide peale!
20Samuti tee kuu seitsmendal päeval eksinud ja kogenematu inimese puhul; nõnda tehke lepitust templi eest!
21Esimese kuu neljateistkümnendal päeval olgu teil paasapüha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba!
22Sel päeval valmistagu vürst iseenese eest ja kogu maa rahva eest härjavärss patuohvriks!
23Ja seitsmel pühade päeval valmistagu ta Issandale põletusohvriks seitse veatut härjavärssi ja seitse veatut jäära, iga päev neil seitsmel päeval; ja iga päev üks sikk patuohvriks!
24Ja roaohvriks valmistagu ta eefa härjavärsi kohta ja eefa jäära kohta ja hiin õli eefa kohta!
25Seitsmenda kuu viieteistkümnenda päeva pühal toimetagu ta nõndasamuti - neil seitsmel päeval - samasugune patuohver, põletusohver, roaohver ja niisama palju õli!

On sinust kunagi patuoinas tehtud? Kas mäletad veel mis tunne see oli ning kuidas see su elu mõjutas?

 

Tunneme kõik sõna “patuoinas”, millega nimetatakse inimest, kelle süü tõttu oleks nagu toimunud midagi halba, kes aga tegelikult selles süüdi ei olnud. See sõna pärineb algselt Pühakirjast, kuid seal on selle tähendus hoopis teistsugune.

Kristlane saab vaadata oma patususele ning kurjusele läbi Jeesuse, kes Kolgata ristil ohverdas enese kogu maailma patu eest. Hesekieli raamatu keerulised ohvritalituse seadmised olid eeltähenduseks sellele, mis pidi toimuma Kolgatal.

Ilmselt on meil lausa kummaline lugeda sellest ohvrite hulgast mõistes, kui palju seal selleks tegelikult pidi ohvriloomi olema. Juutide paasapühade aegu tuli ju igal päeval ohverdada patuohvriks üks jäär.

Mida soovis Jumal tol ajal selle kõige läbi oma rahvale õpetada? Miks oli neid ohvreid tarvis sellisel hulgal? Vastus peitub Jumala pühaduses ning inimese patususes mis on teineteise vastandid, teinetesiest mõõtmatult kaugel. Patt saab alguse Jumalale vastupanemisest, ning pattulangemises astus inimene saatana poolele, kes on Jumalale Vastupanija olnud algusest. Ohvrite hulk annab aimu ka sellest, kui suur on pattude lunastamise hind, kui kalliks läks maksma inimese võla kustutamine Jumala ees.

Kaasajal ei pea me vaikse nädala raames või ülestõusmispühadel tooma kirikusse hulgakaupa ohvriloomi - sest kiriku sees on meile tähiseks ja lepituse märgiks tühi rist. Jeesus on juba lepitanud meie patud ning võtnud enese peale Jumala viha meie pattude pärast. Ta on päästnud meid patu, surma ja kurjuse väest! Ta on ostnud meid Jumalale.

 
Jeesus, andes end ohvriks, andis ja kandis kõik meie eest. Täna Teda praegu ja käbi tänase päeva selle eest!

Selle kommentaari autor: Mauri Tervonen