Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usk - tõeline või näiline?

Kolmapäev, 16. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 46

Ohvrid ja pühad uues templis
1Nõnda ütleb Issand Jumal: Sisemise õue värav, see, mis on ida pool, peab olema suletud kuus tööpäeva; aga see olgu avatud hingamispäeval ja noorkuupäeval!
2Siis mingu vürst väljast sisse värava eeskoja kaudu ja seisku väravaposti juures; preestrid valmistagu tema põletus- ja tänuohver, ta kummardagu väravalävel ja mingu siis välja; aga väravat ärgu suletagu enne õhtut!
3Ja maa rahvas kummardagu selle värava suus hingamispäevil ja noorkuupäevil Issanda ees!
4Ja põletusohvriks, mida vürst peab tooma hingamispäeval Issandale, olgu kuus veatut oinastalle ja üks veatu jäär;
5ja roaohvriks üks eefa jäära kohta, aga roaohvriks tallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
6Noorkuupäeval olgu üks veatu härjavärss, kuus oinastalle ja üks jäär; need olgu veatud;
7ja roaohvriks valmistagu ta üks eefa härjavärsi kohta ja üks eefa jäära kohta, ja oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
8Ja kui vürst tuleb sisse, siis tulgu ta värava eeskoja kaudu ja mingu välja sedasama teed!
9Aga kui maa rahvas tuleb seatud pühadel Issanda ette, siis see, kes tuli kummardama põhjavärava kaudu, mingu välja lõunavärava kaudu; ja kes tuli lõunavärava kaudu, mingu välja põhjavärava kaudu; ükski ärgu mingu tagasi selle värava kaudu, millest ta tuli, vaid mingu välja selle vastas olevast!
10Ja vürst tulgu sisse nende keskel, kui nad sisse tulevad, ja mingu välja, kui nad välja lähevad!
11Pühadel ja seatud pühadel olgu roaohvriks üks eefa härjavärsi kohta ja üks eefa jäära kohta, aga oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
12Kui vürst tahab valmistada vabatahtliku ohvri, põletus- või tänuohvri vabatahtliku ohvrina Issandale, siis avatagu temale idapoolne värav ja ta valmistagu oma põletus- ja tänuohver nõnda, nagu ta valmistab hingamispäeval; seejärel mingu ta välja, ja pärast seda kui ta on välja läinud, suletagu värav!
13Valmista aastane veatu oinastall iga päev Issandale põletusohvriks; valmista see igal hommikul!
14Ja sellele lisaks valmista igal hommikul roaohvriks kuuendik eefat ja kolmandik hiini õli kasteks peenele jahule; see on roaohver Issandale - igavene, püsiv seadus!
15Sel viisil valmistatagu oinastall, roaohver ja õli igal hommikul alaliseks põletusohvriks!
16Nõnda ütleb Issand Jumal: Kui vürst annab oma pärisosast anni mõnele oma pojale, siis jääb see tema poegadele, see on nende omand päranduse kaudu.
17Aga kui ta annab oma pärisosast anni ühele oma sulasele, siis jääb see tollele kuni vaba-aastani; seejärel läheb see tagasi vürstile; ainult tema poegadele jääb alles nende pärisosa.
18Vürst ei tohi midagi võtta rahva pärisosast, surudes neid eemale nende maaomandist; ta võib anda oma maaomandist pärisosa oma poegadele, et minu rahvast kedagi ei pillutataks tema maaomandilt."
19Siis ta viis mu läbi sissekäigu, mis oli värava külgseinas, nende põhjapoolsete kambrite juurde, mis olid pühitsetud preestritele; ja vaata, seal oli üks paik kõige tagumises osas lääne pool.
20Ja ta ütles mulle: "See on paik, kus preestrid keedavad süü- ja patuohvreid, kus nad küpsetavad roaohvrit, et seda mitte viia välja välimisse õue, hoidudes sel viisil rahva pühitsemisest."
21Siis ta viis mu välimisse õue ja laskis mind käia läbi õue neli nurka, ja vaata, igas õuenurgas oli õu.
22Neljas õuenurgas olid kinnised õued, nelikümmend pikuti ja kolmkümmend laiuti; neil neljal nurgaõuel oli ühesugune mõõt.
23Ja nende ümber oli müür, ümber nende nelja, ja alla müüride äärde olid tehtud keedupaigad ümberringi.
24Ja ta ütles mulle: "Need on keedukojad, kus templiteenijad keedavad rahva tapaohvrit."

“Jää vaikseks, sest Püha, Issand on siin! ” (David J Evans)

 

Hesekieli “sunnikodu”, Paabel ei olnud uskmatu. Kõike muud aga mitte seda! Nimi Babülon (babilu) tähendab  “jumala väravat”! Sealne peajumal oli Marduk, kes omakorda valitses terve panteonitäie jumaluste üle. Kuhu ka sõjavangid oma silmad tõstsid - sealt vaatas neile vastu mõni ebajumal. Sellest hoolimata tulid Iisraellased vangipõlvest läbi kindla otsusega hüljata igasugune ebajumalateenimine, mis oli saanud eelmise põlvkonna hukatuseks (Jr 2:11).

Just seepärast oli Hesekieli esimesel, suuliselt antud sõnumil esimesele pagenduses olevale põlvkonnale, ning tema raamatusse kirjutatud tunnistusel teisele põlvkonnale, nii tähelepanuväärne mõju. Jumal kasutas Hesekieli (ja ka Jeremiat ning Jesajat), et viia oma rahvas otsustavalt eemale “näilisest usust” ning lähemale tõelisele Jumala mõistmisele ning -kummardamisele mida Tema ootab.

Lugedes Hesekieli raamatut kerkib küsimus: “Kas Hesekiel võiks teha sedasama mida tegi enda põlvkonna keskel ka meie aja põlvkonnaga?” Ka meie aja inimeste usk võib muutuda üsna “paabellikuks”, olles pigem näiline kui tõeline. Meie jumalateenistustel on kord ja kindel kava, kuid nii sageli puudub sealt vägi ja elu! Hesekiel kinnitab korduvalt, et ainuke abi sellises olukorras on muuta oma jumalateenimine selliseks, mis otseselt peegeldab Jumala enese loomust. Me oleme ju tehtud “Tema näo järele”! 

Pea meeles - Hesekieli tempel on tegelikult mudel - tema Arhitekti plaan, mentaalne pühendumise kaart! Ja see peaks  muutma jumalateenimise elemendid - ükskõik kas tegemist on iganädalase, igakuise või igapäevaste riitustega - märgilise tähendusega teeviitadeks! Isegi templiköökidel (s 19-24) on sõnum neile, kel on “silmad näha” (vrdl 40:4)!

Need tohutud väravad ning kitsenevad eeskojad aitavad meil tunnetada selle Ainsa põrmustavat jumalikkust ning hirmuäratavat pühadust, kellele ligineme. Sel ajal kui Jeesus juhib meid läbi väravate, altarist mööda, kõige pühamasse paika ning otse pühimasse (Hb 6:19-20), hakkame mõistma, et Jumal, kelle ligiolu täidab Hesekieli templi pisimagi detaili, kujundab oma Püha Vaimu läbi meid endid oma templiks! (1Kr 3:16)

 Hesekieli tempel võis olla kujuteldav, kuid meie oma on reaalne!

 
“Sa oled Jumala laps. Helista koju!” (sõnum California maantee ääres)

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald