Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elujõgi

Reede, 18. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 47:1-12

Elustava veega templiallikas
1Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit.
2Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast.
3Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli pahkluudeni.
4Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni.
5Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna.
6Siis ta küsis minult: "Inimesepoeg, kas oled seda näinud?" Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast.
7Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin- kui sealpool.
8Ja ta ütles mulle: "Need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende merre jõudes paraneb seal vesi.
9Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu; sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb.
10Ja kalamehed seisavad selle ääres: Een-Gedist kuni Een-Eglaimini on see võrkude kuivatuspaigaks; seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju.
11Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane: need jäävad soolaseks.
12Ja jõe ääres, selle kaldal siin- ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid; nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe: nad kannavad igas kuus uudsevilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust; nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks."

“Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna...” (Ps 46:5)

 

See on jõgi, mis rõõmustab Jumala linna. Jõgi on õnnistuse sümbol. Fakt, et see saab alguse templist, viitab, et õnnistust kogesid oma rännakul templist tagasipöörduvad palverändurid. Jõe erakordne laienemine ning süvenemine (s 3-6), osutab aga sellele, et saadud õnnistus, selle asemel, et ajaga kahaneda, tegelikult kasvab oma väes! Kuhu iganes see voolab, tärkab ülikülluslik elu (s 7-12). See mis enne oli viljatu, muutub jõuliseks, viljakaks ning rikkalikuks. Ja tervenemist võib leida kõige ootamatutest kohtadest (s 12).

Mõtiskle hetkeks selle võimsa pildi üle elust ja väest. Kanna seda eneses läbi päeva, lastes sel imbuda igale mõtlemise ja tunnetuse tasandile. Too sõnades maalitud pilt  Jumala ülikülluslikust mõjust meie elule, demonstreerib üle igasuguse kahtluse, et Jumal õnnistab meid mitte ainult isikliku heaolu tarvis, vaid eesmärgiga, et Tema õnnistus saaks viidud ka väljapoole, aladele mis on kaugel eemal “pühaduse tsoonist”. Ta ootab, et oleksime õnnistuse kanalid nii, et kuivanud elud hakkaksid õitsema ning kibestunud kogukonnad võiksid leida rahu. Jumala õnnistus jõuab meisse selles ülikülluslikus rikkalikkuses, kui Tema Püha Vaim voolab meie ellu. Ning meie käes on otsustada, mil määral oleme valmis Teda vastu võtma, kas keeldume või pidurdame Tema voolu. Kui me ei luba tal sisse tulla, siis see, mis meie sees on surnud, ei oma mingit võimalust taas elule ärgata või uueneda. Nii peame selleks,  et ääreni pulbitseda elust, ning energiast,  kõigepealt alistuma....

See jõgi, kasvades väikesest nirest võimsaks veevooluks vaid veidi enam kui miili jooksul,  saadab korda kolm tähelepanuväärset asja. Esiteks, niisutab see maaala, millest läbi voolab, luues küllusliku oaasi keset Juuda kõrbe (s 7). Teiseks, see viib hapnikku soolasesse Surnumerre. Ning meri, mis enne ei suutnud säilitada endas merelist elu, muutub nüüd, selle elu tagasipöördudes, kalameeste paradiisiks! (s 9-10). Kolmandaks toodab see jõgi erakordset energiat. Jõe tohutu veemass sööstab ligi 1000 meetri võrra allapoole vähem kui 25 miili jooksul, tulvates kärestikkudena mööda Jordani oru sügavaid nõlvu. Milline jõuline pilt kokkupuute mõjust, mida Jumal on kavandanud meie läbi teiste eludes!

Mäletan, kuidas kord meie õppealajuhataja ühes Šoti mägismaa algkoolis küsis: “Millisel päeval on võimalik jõge kuulda?” Ning vastus oli: “Pühapäeval!” Pühapäeval olid töökojad suletud, liiklus minimaalne ning kogukonnas valitses vaikus. Ja see on ühtlasi meenutus - nii nagu Hesekieli poolt korduvalt antud viited hingamispäevale - et peame valmistama paiga, kus saaksime olla rahus ja vaikuses selleks, et kuulda Jumala jõge, et olla osa sellest.

 
Palu Jumalal uuendada su elu ning ära püstita Ta teele ühtegi takistust. Võibolla oleksid isegi nõus tegema Püha Vaimu ootamise osaks oma igapäevasest kohtumisest Jumalaga? (Kui sul on keeltes rääkimise and, kasuta seda ootamise ajal Tema ülistamiseks. Kui sul seda ei ole, siis pea meeles, et Jumal ei valmista pettumust neile, kes “innukalt igatsevad vaimuande” (1Kr 14:1) ning kes on oma elud Talle alistanud.) Ava siis taas oma südame väravad, ning palu Jumalal end ülevoolavalt täita!

Selle kommentaari autor: APÜ