Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uus ühiskond

Laupäev, 19. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 47:13-23

Iisraeli suguharude maa piirid
13Nõnda ütleb Issand Jumal: "Need on maa piirid, milles te peate jaotama maa pärisosadeks Iisraeli kaheteistkümnele suguharule: Joosepile kaks osa.
14Te saate selle pärisosaks, niihästi üks kui teine, sest ma olen oma käe üles tõstnud vandudes, et ma annan selle teie vanemaile; ja nii saab see maa teile pärisosaks.
15Ja see on maa piir põhjakaares: suurest merest Hetloni suunas Sedadi teelahkmeni,
16Hamat, Beerota, Sibrajim, mis on Damaskuse maa-ala ja Hamati maa-ala vahel, Haasar-Hattikon, mis on Haurani piiril:
17see on piir merest Haasar-Eenonini; Damaskuse maa-ala on põhja pool, veel põhja pool on Hamati maa-ala; see on põhjakaar.
18Ja idakaares: Haurani ja Damaskuse vahelt ja Gileadi ja Iisraeli maa vahelt piki Jordanit on piir kuni Idamereni, Taamarini; see on idakaar.
19Ja lõunakaares, lõuna suunas: Taamarist Meriba veeni, mis on Kaadesis, kuni jõeni suure mere ääres; see on lõunakaar.
20Ja läänekaares on piiriks suur meri kuni vastu Hamati teelahet; see on läänekaar.
21Jaotage see maa eneste vahel Iisraeli suguharude järgi!
22Jaotage see liisu läbi pärisosadeks enestele ja võõrastele, kes asuvad teie keskel ja kes on teie keskel lapsi sünnitanud; nad olgu teile nagu pärismaised Iisraeli laste hulgas: nad saagu koos teiega liisu läbi pärisosa Iisraeli suguharude seas!
23Selles suguharus, kelle juures võõras asub, peate temale andma ta pärisosa, ütleb Issand Jumal.

“Me kinnitame, et on ainult üks Päästja. “ (Lausanne leping) Kiida Au Issandat, kes sai vaeseks, et meie võiksime saada rikkaks. (2Kr 8:9)

 

“Lühike, aga asjalik” võiks olla tabav kokkuvõte tänasest peatükist, mis käsitleb rahvusliku piiriala ning immigratsiooni teemasid pelgalt 11 salmiga - need on teemad mida kaasaja riikides kajastatakse kogumike kaupa! Tekst keskendub tänapäeva Lähis-Ida vägagi põletavale probleemile - Aabrahamile tõotatud maa piiridele (s 14). Samas ei saa kuidagi väita, et Hesekieli poolt kirjeldatud piirid oleksid rakendatavad praegustes Iisraeli-Araabia suhetes. Nii juudid kui araablased väidavad end olevat Aabrahami järglased, lisaks, mida edasi Hesekieli raamatu lugemisega jõuame, seda selgemaks saab, et neid peatükke tuleb tõlgendada sümboolselt. Aga see on äärmiselt intensiivne ning relevantne sümbolism, sisaldades kaht jumalariigi otsustavat tahku, mida saame täiel määral näha siis, kui terve maailm on evangeliseeritud (Mt 24:14).

Esimene neist on see, et kirjeldatud maaala piirid (s 13-20) vastavad Iisraeli riigi piiridele kuningas Taaveti ning Saalomoni ajal - see oli ajastu, mida hiljem hakati pidama messiaanliku kuningriigi “mudeliks”. See, et Hesekiel näeb ette babüloonlaste poolt tillukeseks territooriumiks kahandatud Judea plahvatuslikku kasvu - on messiaanliku lootuse väljendus. Hesekiel inspireerib kogudust elama tulevikukogukonnana, kes vaatab ettepoole, Jumala riigi täisilmumisele, ning teeb omalt poolt kogu võimaliku evangeeliumi kuulutamises, selle sündimiseks.

Teine aspekt puudutab sissevõtmist (mitte väljaminemist). Võõrad, kes tahavad elama asuda 12 suguharu keskele, tuleb vastu võtta nagu täieõiguslikud Iisraeli kodanikud (s 21-23). Nende vastuvõtt Aabrahami pärandi saajate hulka, osutab samuti ajas ettepoole - varakiriku laiendatud koosseisule, mis peale väikest kõhklemist, sai teoks tuhandete pagankristlaste vastuvõtmise läbi. 

Need mõlemad tahud esitavad meile väljakutse praktiseerida maailmale palju rohkem avatud kogudusetööd, mis julgustaks huvilisi kuuluma ning uskuma.

 
On olemas püha rahulolematus, mis sunnib meid pidevalt edasi liikuma töös jumalariigi heaks.

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald