Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuningas ja preester!

Pühapäev, 20. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 110

Messia kuninga- ja preestriamet
1Taaveti laul.
Issand ütles minu Issandale: "Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!"

2Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi!
3Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu üsast.
4Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda: "Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!"
5Issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma viha päeval.
6Ta mõistab kohut rahvaste seas ta täidab kõik laipadega, ta purustab päid laial maal.
7Ta joob jõest tee ääres, seepärast ta tõstab oma pea üles.

“...õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine!” (Ps 30:6)

 

Meie ees on rabavalt prohvetlik psalm, mis vaatab ettepoole Jeesuse lihakssaamisele ning  tema täiusliku Preester-Kuninga austamisele. Jumalast armastatud kuningas Taavet, on Jeesuse, Kuningate Kuninga ootel ning seepärast ei ole üllatav, et see pslam on ülevoolavalt täis selleteemalisi piibli kajasid, pakkudes ühtlasi rikkalikku tõlgendusskaalat. Tundub, et  kõige parem on järgida siin Jeesuse enese poolt antud tõlgendussuunda  -Mt 22:43–45*.

Taaveti Issanda, Messia turvalisus vaenulikus maailmas rajaneb Issanda enese meelevallal (s 1,2). Vaenlaste hulk võib olla ülekaalukas, kuid nende arv ei mõjuta mingil viisil Jumala väelisust. Messias on turvatud Jumala paremal käel. 

“Parem käsi” on austuse sümbol. Jumal austab neid, kes austavad Teda (1Sm 2:30). Ja kui Jumal hoiab Taaveti Issandat oma paremal käel, siis Taaveti Issand tunnustab rõõmuga Jumalat oma paremal käel (s 5). Vastatikune austus on märk terviklikust (tervest) suhtest. Issand austab ka meid - selleks, et teha meid võimeliseks austama Teda.

Issand austab Taaveti Issandat kahel viisil. Kõigepealt, paneb ta tema vaenlased talle jalajäriks (s 1), kuid, kui see sünnib, siis toimib ta  “preester Melkiseedeki korra järele” (s 4).  Messias Jeesus ei taotlenud oma vaenlaste hävitamist, vaid nende muutmist. Ja kui meie, tema rahvas, astume preestri rolli, siis katab Jumal meie ette laua meie vastaste silme all (Ps 23:6); kuid kuna see on Issanda laud, siis peame kutsuma sinna ka oma vaenlased (Mt 5:43,44).

Teiseks, uuendab Issand tema noorte sõdijate väge (s 3). Nooruslikkuse kaotus on suurem  krooni või  trooni kaotusest. Taaveti Issandale tõotatakse noorte õnnistust otsekui koiduga saabuvat  “kastet” (s 3). Preestriteenistus, ehk kutsumine hoolida ning juhtida Jumala rahvast, on tema nooruslikkuse säilimise saladus -ja on seda ka meie jaoks.

 
Usaldades Jumala armu, tahan täna vastata hoolivalt igale inimesele ning olukorrale mida kohtan. Issand, loo mulle puhas süda, et suudaksin peegeldada Sinu kõikumatut õigsust. (Ps 51:10).

 

* “Tema lausus neile: „Kuidas siis Taavet vaimus hüüab tedaIssandaks: Issand ütles mu Issandale:Istu mu paremale käele,kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla!?Kui nüüd Taavet hüüab teda Issandaks, kuidas ta siison tema poeg?” 

 

Selle kommentaari autor: Valson Thampu