Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

On ainult üks evangeelium

Reede, 13. Detsember 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Gl 1:1-9

Tervitus
1Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist,
2ning kõik vennad, kes on minu juures - Galaatia kogudustele:
3Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,
4kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda,
5kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Ainsast evangeeliumist
6Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole.
7Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata.
8Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud!
9Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud!

Mõtiskle Jumala headuse üle, mis väljendus Tema Poja Jeesuse siia maa peale saatmises; palu et Püha Vaim ilmutaks sulle seda uues värskuses.

On suur rumalus Jumalast antuga hoolimatult ringi käia. Ning see selgitab Pauluse jõulise sissejuhatuse Galaatia kirjas. Kõigepealt aga peame aru saama, et kui Paulus kasutab nii kreeka kui juutide tervitust – armu ja rahu ( s 3) – mõlgub tal meeles palju enam kui lihtsalt meeldivuste ütlemine. Nii nagu kristlik kuningas Miidas – isegi kõige tavalisemad asjad muutuvad tema käes evangeeliumi-kullaks.

Nagu edaspidi näeme, teab Paulus üsna palju Jumala mõõtmatu armu kohta. Tema elus oli see muutnud kõik. Ja mis on selle armu sisu? Shalom. Juutide poolt kaua kõrgelt väärtustatud Jumala eshatoloogilise rahu ootus – milles leiavad lahenduse surma, kohtumõistmise ja saatuse küsimused ning Jumal seab asjad taas maa peal korda võimaldades inimesel olla tegelikult tema sõber (Js 57:14–21).See rahu, mida Pauluse tervitus rõhutab, tähendab et Jehoovalt tulev rahu ei ole enam mitte ainult lootus, vaid käesolev reaalsus kõikide jaoks – sealhulgas ka paganatele – kes oma usu ning usalduse Jeesusele asetavad „kes andis iseenese meie pattude eest“ ( s 4).

Meil aga on selle anni vastuvõtmisega probleem. Kas see ikka tõesti on ilma hinnata antud? Kas Jumal tegelikult ka võib nii lahke olla? Ehk oleks ikkagi targem korjata oma kontole arvestatav hulk häid tegusid juhuks, kui Jumal peaks siiski oma meelt muutma. Galaatlaste jaoks väljendus see kiusatuses lisada mõningad käsud evangeeliumile. Siin on tegemist esimese kristliku hereesiaga ning see selgitab miks just kirjas galaatlastele muutub Paulusele omane tänulikkus ja palve hoopiski kriitikaks ja isegi mitmekordseks needuseks ( s 6-9). Sest vaatamata nende reeglite näilisele vaimulikkusele – seadsid need „eriosad“ kahtluse alla Jumala usaldusväärsuse, hävitades evageeliumi vabaduse – pakkudes asemele koormavat kohustuste täitmist.Ometi on arm ainus asi mis meid päästa saab ning Paulus keeldub igasugustest lisadest mis muudaksid seda sõnumit. Ta on veendunud, et arm on ja jääb ainsaks mis meid aitab algusest lõpuni. Ainult selles leiame rahu ning me ei tohi seda iial unustada.

 
Kiida Jumalat tema erakordse ja mõõtmatu soosingu eest. Mida võiksid täna teha, et väljendada seda oma eluga ning saada selles rahu saadikuks, mida arm meile annab?

Selle kommentaari autor: Rick Watts